Ancak hakiki, samimi, takva, bilge Mümin ve Müslümanlar erdemli olur. Erdemli olmak için; bilim ile birlikte İslamiyet’i yaşamakla, bilinçli şekilde yaşamakla gerçekleşir. Aksi halde erdem değerlerine ulaşmak, yaşamak mümkün değildir. Erdem olmayanlar, günümüzde olduğu gibi; insanlık, hayvan, bitki, çevre, doğa, varlık düşmanı olur. Zalim olur, zulmeden olur. Dünyanın bayağı, aşağılık insanı olur.

Erdem: “İslam ahlakının övdüğü, ahlaklı olmanın gerektirdiği; yardımsever, yiğit, bilgelik, alçak gönüllülük, iyi yüreklilik, ölçülü- dengeli olma, hak ve hakikate yönelme, iyiliği yayma, kötülükleri engelleme, fazilet ve maharet değerlerine sahip olma, insaflı, vicdanlı olma, yararlı olmak gibi binlerce değeri içerir. Bu değerler ancak ve sadece İslam dini değerleridir.”

Peygamberimiz Hazreti Muhammed sas ’ye gelen, ilk ayetlerden biride; Müddessir suresinin ilk 5 ayetidir. Bu ayette Cebrail Meleği, Allah’tan alıp- getirdiği şu iletiyi Peygamberimize sas. Bildirdi:

“ Ey örtünüp, bürünen ( peygamber!) Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Şirkten- Allah’a ortak koşmaktan uzak dur.”

Şuara suresi 214. Ayette: “ ( Önce) en yakın akrabalarını uyar)

Peygamberimiz önce yakınlarını, akrabalarını bir yemeğe çağırıp uyardı.

Miladi 614 yılına gelindiğinde; Hicr suresi 94. Ayeti Cebrail Meleği, Peygamberimize sas. Getirdi. Bu ayette şöyle diyordu: “ Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy. Allah’a şirk- ortak koşanlara aldırış etme!”

Bu ayetler, peygamberimize ithafen söylense de, esas muhatabı insanlardır. Bugün Müslümanların çok büyük çoğunluğu bu görevi yapmadığından, sapkın sapıklıklar arttı. Sapık sapkınlar insanlık dışı oldu. Zalimlikleriyle mazlum, masum, mağdur- yoksun, güçsüz insanları topyekûn yok etmekte, imha etmektedirler. Buna pek ses çıkaranda olmamaktadır. Gücün merhametsiz, acımasız hareketinden çekinmektedirler.

Peygamberimiz sas.  Cahiliye devrinde, cehalet içindeki, cahil insanları dönüştürdü. Bu insanlardan İslam medeniyeti meydana getirdi. Bugün 2 milyar Müslüman bunu becerememektedir, başaramamaktadır. Demek ki, insanlarda erdem sıfatları yoktur. Önce Müslümanlar erdem sıfatlarına sahip olmalı ki, diğer insanlar da aydınlansın, hak ve hakikate erişsin, Rab olan Allah’a yönelsin. İşte o zaman; batılda olan, küfürde olan, insanlar azalır. Kendi sayıları azalınca, zalimlikleri, zulümleri de azalır. Etkisiz duruma gelir.

İslam dini bireysel temizliğe çok büyük, çok çok önem vermektedir. El, ağız, diş, üst- baş temizliği, elbise temizliği esastır. Bu konuda pek çok hadisi şerif vardır. Aynı zamanda çevre temizliği, ağaç fidanı dikimi, meyve, yemiş fidanı dikimi konusunda da pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. Ev temizliği hakkında olsun, evin geniş- büyük olması olsun, pek çok hadis vardır. Çevrenin ve suların temiz tutulması, yerlere çöp atılmaması, yerlere tükürülmemesi konusunda da pek çok hadis bulunmaktadır. Hayvanlara, insanlara iyi davranma konusunda da hadisler vardır. İslam dini her şeyin en ideal, en iyi, en güzel, en doğru, en üstün yapılmasını istemektedir. Allah cc. Bunları emreder. Peygamberimiz ise yapar ve insanlara yapmasını bildirir.

Peygamberimiz sas. Buyuruyor: “ Sizden biriniz akmayan durgun suya asla tuvalet ihtiyacını gidermesin. Sonra birisi onda yıkanabilir.”

Hadis-i Şerif: “ Bir Müslüman bir ağaç fidanı diker de, onun ürününden insan veya herhangi bir hayvan yerse, muhakkak o yenilen, ağaç sahibine sadaka olur.”

İslam dini maddi, manevi temizliğe büyük önem verir. Temiz insanlar çevresinde saygın insanlar olur. Saygı görürler. Temizlik imandandır, temizlik imanın yarısıdır, diyen peygamberimizdir. Tırnaklarımızı kesmeliyiz. Elleri, yüzleri, ağızı, dişleri yıkamalıyız. Banyo yapmalıyız. Saç tıraşı olmalıyız. Çevreyi temiz tutmalıyız. Yerlere tükürmemeli, çöp atmamalıyız. Sadece evimizi, evimiz çevresini değil; dünyayı, evreni temiz tutmalıyız.

İnsanların kullanım alanlarını kesinlikle kirletmemeliyiz. Temiz ve özenli giyinmeliyiz. Her zaman dosdoğru ve orta olanı yapmalıyız. Kibir, gurur, gösteriş, aşırılık, gerilik içinde asla olmamalıyız. Kendimize çekidüzen vermeliyiz. Başkalarını da İslam ahlakına yönlendirmeye çalışmalıyız. Akan suları da kirletmemeliyiz. Bugün bunu insanlar ve özellikle belediyeler yapmaktadır. Dünyayı yaşanmaz hale sokmaktadırlar!

En az 7 günde bir yıkanmalıyız. Mümkünse her gün de düş alabiliriz. Çalıştığımız işe göre kendimize çekidüzen vermeliyiz. Saç sakalımızı temiz ve düzenli tutmalıyız. Pasaklı, kirli paslı asla olmamalıyız. Giyinme, örtünme farzdır. Sapıkça giyinme, açılma, saçılma içinde olmamalıyız. Yemek yemede sağlık ve helal kuralına eksiksiz uymalıyız.

Al-i İmran suresi 103. Ayette Allah cc. Mealen Buyuruyor: “ Hep birlikte Allah’ın ipine                   ( Kur’ân’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp, bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşman idiniz de; O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de, O sizi oradan kurtarmıştı. Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola erişesiniz.”

Mekke’nin önderlerinden Utbe, peygamberimize şöyle diyordu: “ Muhammed! Seni her zaman için akıllı, iyiliksever ve kalbe yakın bir kimse olarak tanırız. Seni hiçbir kimseye bir kötülük yaparken, görmedik…”

Peygamberimiz emin- güvenilir bir kişiydi, bireydi. El- Emin sıfatıyla çağrılmıştı. Peygamberimiz sas. Bir mümini- Müslümanı şöyle tanımlıyor:

“ Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların- insanların emin olduğu- güvende olduğu kimsedir.”

Necm suresi 3-4. Ayetlerde Allah cc. Mealen buyuruyor: “ O ( peygamber) arzusuna göre konuşmaz. O (bildirdikleri) vayhyedilenden başkası değildir.”

Müslüman, kendine yapılan iyilikleri unutmamasını, vefalı olmasını istiyor. Allah’ın haram- yasakladığı iş, davranış, eylemleri yapmamayı öneriyor. Kötülükte ısrarcı olmayın. İnsanlara iyi davranın. Kötülükleri iyilikle telafi edin, savın. Müslümanlara dargın, küs durmayın. Arkadaşlarınıza küs- dargın olmayın. Barışmayı ve selam vermeyi önce siz deneyin. Üç günden fazla dargın kalmayın. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin.

Bugün, günümüzde kötülüğe kötülükle karşılık verildiğinden vahşet, dehşet, felaket, facialar yaşanmaktadır! Kötülüğe iyilikle karşılık verin. İşlerin düzeleceğini göreceksiniz. Sürekli yanlış yapmayın. Yanlışta ısrar etmeyin.

Yoksullara ve kimsesizlere yardım edin.

Dost, arkadaş, komşu, akrabalarınız hastalandığında, ziyaret edin ve yardım edin.

Herkesin davetini kabul etmeyin. İsteklerine de evet demeyin. Zarar göremeyeceğiniz davetleri kabul edin. Samimi dostlarınıza misafir- konuk olun. İşin mahrem yönünü asla ihmal etmeyiniz.

Her canlıya; insanlara, hayvanlara, bitkilere yapılan iyilikler sevaptır. Herkese iyilik edin. İnsanları, hayvanları, doğayı- tabiatı sevin. Zalimler gibi kâfirler gibi asla olmayın.

Hiçbir canlıya, cansıza zarar- ziyan vermeyin. Tüm varlıklara merhamet edin, sevgi, saygı, şefkat, merhametle davranın. Her varlığa iyi davranmak sevaptır, ecir kazandırır.

Cahiliye dönemindekiler gibi sapkın sapık yaşamayın.

Zengin, fakir, yoksul, makam sahibi, esir, hür ayrımı yapmayın. İnsanlara değer verin. Zengin olduğu için değer vermeyin.

Müslümanlar bir, beraber olmalıdır. Olmazlarsa, zalimler tarafından ezilir, ortadan kaldırılır, yok edilir!

Müslümanlarla birlik olun. İslam ve insanlık düşmanlarıyla birlik, beraberlik, ortaklık, dostluk yapmayın. Onlar ilk fırsatta sizi sırtınızdan sinsice hançerlerler.

Müslüman başkalarına haksızlık etmez, etmemeli. Müslümanlık bunu gerektirir. Cömert olun ve ikram ediniz.

Kur’ân’a harfiyen uyun. Peygamberimizi sas. Kendinize örnek alın. Gidip de, şaşırmış, sapıtmış, sapkınları örnek almayın. İnanç, ibadet, muamelat ve güzel ahlak çok önemlidir. İslam değerleri ile insan, insanlıklı, insancıl insan olur. Önce kendinizi çok sevin. Kendinize değer, önem verin. Sonra aile halkına; eşinize, çocuklarınıza çok değer verin. En güzel şekilde yetiştirin. Bugün aile içi felaketler, facialar yaşanmaktadır! Bu cehaletin ve sapkınlığın sonucu olmaktadır. İslam yaşantısının olmamasından kaynaklanmaktadır.

Peygamberimiz eşini, çocuklarını, torunları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin’i çok çok severdi. Hiç incitmezdi.

Peygamberimiz, Hazreti Fatıma hariç, diğer 5 çocuğunun vefatlarını- ölümlerini görmüştü. Çok sevdiği, şefkat, merhamet duyduğu çocukları için çok üzülmüştü.

Peygamberimizin, Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali’den olma- doğma hasan ve Hüseyin adında iki torunu vardı. Onları çok severdi. Onlarla oyun oynar, eğlenirdi. Namaz kılarken, kendinin sırtına binerlerdi. Onlar incinmesin, diye secdesini uzatırdı. Onlara kızmazdı.

Çocuklarınızı en iyi şekilde bakın, ilgilenin, terbiyeli; ilimle, meslekli, sanatlı yetiştirin. Yetiştiremeyeceğiniz kadar çocuk yapmayın. Dünyada rezil etmeyin. Ahiretini de perişan etmeyin. Bugün çocuklarını bakamayan, doyuramayan, giydiremeyen, sağlıklı su bulamayan bir milyardan fazla çocuk vardır. Ayıptır, günahtır. Hala çocuk yapma derdindedir. Günümüzün sağlık tedbirlerinden, önlemlerinden yararlanınız.

İnsan önce; iyi, güzel, doğru, dürüst, yararlı, önemli, değerli insan olmaya niyet edip, gayret etmeli. Girişimlerini sürdürmeli. Eğer böyle bir iyi niyeti ve girişimi olursa, başarılı ve huzurlu, mutlu insan olur. Aksi halde iyi insan olamaz. Her türlü kötülüğe, felakete, faciaya açık olur!

İnsanın içinde iki türlü gen vardır. Biri iyi olmaya sevk eder. Diğeri kötü olmaya sevk eder. İnsanın kendisi hangi geni beslerse, o baskın olur. İyi genleri besleme gayretinde olan insan, kötü insan olmaz. İşte İslam dini bu iyi, güzel, yararlı genleri besler ve ortaya çıkarır. Kötü genleri baskılar ve etkisiz yapar.

Bizler sevgi, saygı içinde olmalıyız. Büyüklerimize sevgi, saygı duymalıyız. Küçüklerimizi sevip, korumalıyız. İnsanlara ikramda bulunmalıyız. Verdiğimiz sözleri yerine getirmeliyiz. Dargın, küs durmamalıyız. Akrabalık bağlarına sıkı sıkıya bağlı kalmalıyız. Aile büyüklerimize ve başkalarına güler yüzlü olmalıyız. Aile büyüklerimizden izinsiz iş, işlem yapmamalıyız. Anne ve baya saygılı olmalıyız. Öğüt ve uyarılarına uymalıyız. Çocuklarımıza, torunlarımıza yakın durmalıyız. Eğitimlerine katkı vermeliyiz. Onlarla birlikte yemek yemeliyiz. Onlar küçüktür diye ayırmamalıyız. Anne ve babaya hizmet etmeliyiz. Sağlığında, hastalığında yardım etmeliyiz. Onları kızdırmamalıyız. Günah yapmamızı isterlerse, asla yapmamalıyız. Anne ve babadan kalan mirası adil paylaşmalıyız. Allah’a ve hak dinine saygı, sevgi duymalıyız. Çok bilgili, bilinçli, bilgiyle hareket eden olmalıyız. Cahil cühela asla olmamalı ve kalmamalıyız.