İnsanları hiç yoktan yaratan, yaşatan, var eden, şekil, biçim veren; haslet, yetenek, beceri edinme yeteneği veren, Yüce Allah’a sonsuz kere şükreder, teşekkür eder, hamt ederim. Âlemlerin Rabbi Yüce Allah cc. Tüm güzellikler ile âlemi donatmış; güzel, onurlu kılmıştır. İnsanların, dünya ve ahiret yaşantısına en güzel şekilde dosdoğru hazırlanmaları için İslam dinini, Cebrail aracılığıyla peygamberlerine göndermiş. Peygamberlerde, insanlara, Allah’ın bilgisini iletmiş, öğretmiş, eğitmiştir. İnsanların yaratılış sıfatlarına en uygun olan İslam dinini kılavuz bilgi olarak göndermiştir.

Eğer İslam dinine uygun mümin Müslüman olunursa; en ideal, üstün, değerli, kıymetli, önemli, yarayışlı, dürüst insan olarak; insanlara iyilik, hizmet, yardım, infak eder. En güzel şekilde yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, infak etme, iyilik ve hizmet etmede bulunur. Zaten dünyanın en yardımsever insanları, ülkemizdeki, imanlı inançlı itikatlı mümin insanlarıdır. Diğerleri yardımı, iyiliği engellemek için; hile, sahtekârlık, fitne, bozukluk, bozgunculuk çıkarırlar. Bunu savaşta yoksun, yoksul olan halklara yardım etmede, doğal ve beşeri afetlerde önlemeye çalışan, insanlık düşmanı hainlerden her zaman görüyoruz.

Bilinçli, samimi Müslüman, her duygu, düşünce, eylemde; en harika, harikulade, şahane, estetik, muazzam, muhteşem, mükemmel, olgun olur. Hak hukuk doğruluk dürüstlük adalet güzel ahlak edep hayâ, hakkaniyetten ayrılmaz. İşini, görevini, mesleğini İslam ahlakı ile yapar. En iyi, güzel, dosdoğru, dürüst, hakkaniyetli, güzel ahlaklı insan; bilge samimi Müslümandır.

Müslüman, Allah’ın ilmiyle, hikmetiyle davranır, hareket eder. Dosdoğrudur, dürüsttür. Adaletlidir. Dost insandır. Yardımcı insandır. Adil ve eşitlikçidir. Fedakâr, cefakâr, diğerkâmdır. Özverilidir. Huzur ve mutluluğu oluşturmak için bütün varlığıyla çabalar. İnsanları kardeş, dost, can, canan etmeye çalışır. Allah’a bilinçli şekilde kulluk eder- ibadet eder. Sabırlıdır. Öyle öfkelenmez, hiddetlenmez, kızmaz, köpürmez. Bilir ki, bu davranışlar çare, çözüm getirmez. Belayı, derdi, musibeti, zorluğu daha da büyütür. İşin içinden çıkılmaz hale getirir. Sakin olmalı. Sosyolojiyi, psikolojiyi düzgünce kullanmalı.

Müslümanlar, dosttur, candır, canandır, sevgilidir, saygındır. Güvenilirdir, yardım edicidir, iyilik yapıcıdır, hizmet edicidir. Bu ülkemizde de böyledir. Müslüman, sevgi, saygı duyar. Sorumluluk sahibidir. Allah’a teslim olur. İnsanlığa, varlığa hizmetçi olur. Alçak gönüllü, ağırbaşlıdır. Bunu bizler ülkemizdeki, doğal afetlerde de çok kez gördük, yaşadık.

 2023 Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 11 İldeki, depremde halkımız yardım etmeyi sürdürüyor. Bir yıl sürdürecek, inşallah. Bugün itibarıyla depremin üzerinden 46 gün geçti, ülkemizdeki, camilerden üçüncü kez yardım parası toplandı. İmanlı inançlı itikatlı müminler yardım için seferber oldu. Bugün ramazan ayının birinci günüdür. Her gün olduğu gibi depremzede 3 milyon halka en güzel tabldot yemek verilmektedir. 32 bin konteyner ev verildi. 525 bin de çadır verildi. Konteyner ev sayısı 1 ay sonra 100 bin olacak. Depremin 47. Gününde de depreme dayanıklı radyan temelli, tünel kalıp sistemli 50 bin konutun temeli bugün atıldı. Milletimizin imanlı yardımsever insanları ve hükumetimiz teyakkuz halindedir.

Daha önce yazılarımda yazmıştım. Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli depreme yardım etmek için 122 televizyonun ortak yayını ve 500’den fazla radyodan ortak yayın yapılarak; 115 milyar lira toplanmıştı. Paranın büyük bir kısmını devlet kurumları vermişti. Yayına bağlanıp, yardım etme vaadi yapanların, büyük bir kısmı, söz verdiği yardımı yapmadı. Böylece 41 milyar Lira yardım sözü verenler, bu yardımı yapmadı. Bu yardımı yapmayanlar, halka duyurulacak. Kendilerini reklam ettiler, gösteriş yapmış oldular. Eleştiriyor ve kınıyorum.

Müslüman, asıl, esaslı, özellikli, nitelikli, güzel sıfatlı, harika, harikulade, şahane, mükemmel, muhteşem, muazzam, olgun, samimi insandır.

Kur’an’ı Kerim’i aynen peygamberimiz gibi yaşar, yaşam biçimi yapar.

Peygamberimiz sas. Gibi olur, olmaya çalışır. Peygamberimizi örnek alır. Ona uyar. Peygamberimiz gibi; güvenilir, iyi, güzel, dosdoğru, dürüst, yararlı, iyilik eden, hizmet yapan, çalışkan, merhametli, şefkatli, müşfik, sabırlı, harika, harikulade, şahane, hoşgörülü, anlayışlı, İslam dinini bilen, bilmediğini sorup öğrenen, yardım etmeyi seven olur. İnsanlara değer verir. Hiçbir insana, varlığa haksızlık, eziyet etmez. Kul hakkına dikkat eder. Cesaretlidir. Hak -hukuku gözetir ve korur. Verdiği sözde durur. Aile bireyleri ile halk ile iyi geçinir. Küçükleri sever. Cömert olur. İnfak eder, ikram eder. İbadetlerini İslam dini üzerine, peygamberimiz gibi yapar. Sapıtıp; sapkın sapık olmaz. Sapkınlara uymaz. Zerre kadar destek olmaz. Maddi, manevi destek vermez.

Yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, infak, iyilik etmek, hizmet etmek konusunda yüz taneden fazla ayet vardır. Biz bunlara uymalıyız. Müslümanların esasta asıl olarak 2 türlü görevi vardır:

1-      Allah’a karşı görevlerimiz.

2-      Allah’ın yarattığı insanlara, hayvanlara, bitkilere, doğaya, çevreye karşı görevlerimiz.

Bu iki görevin alt başlıklarını detayı ile öğrenip, eksiksiz yerine getirmeliyiz.

Bakara Suresi 215. Ayet: “ Sana, Allah yolunda ne harcayacağını soruyorlar. De ki; Sevap kazanmak için harcayacağınız şeyleri öncelikle; annenize, babanıza, akrabanıza, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara veriniz. İyilik olarak ne yaparsanız, Allah onu mutlaka bilir.”

Al-i İmran Suresi 92. Ayet: “ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, iyiliğe asla ulaşamazsınız. Her ne harcarsanız, Allah onu bilir.”

Başka bir ayette Allah cc. Şöyle buyuruyor: “ Ey Âdemoğlu, sen infak et! Bende sana infak edeyim.”

Peygamberimiz sas. Buyuruyor: “ Her Müslüman’ın sadaka vermesi gerekir. Her iyilik bir sadakadır. Sadaka vermek, Rabbin gazabını söndürür. Kötü bir şekilde ölmeyi önler.”

Al-i İmran Suresi 134. Ayet: “ Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Öfkelerini yenenler ve insanların hatalarını bağışlayanları, iyilik yapanları; Allah sever.”

Bakara Suresi 3. Ayet: “ O takva sahipleri gayba iman ederler. Namazı dosdoğru kılar ve kendilerine verdiğimiz nimetlerden infak ederler.”

Peygamberimiz sas. Buyuruyor: “ Müminler birbirini sevmekte ve birbirine acımakta, birbirini korumakta, bir vücuda benzerler. Vücudun bir organı hasta olduğunda, diğer organları da bu sebeple hasta olur ve uykusuzluğa tutulur.”

Bu konuda pek çok ayet ve hadis-i şerif vardır. Lütfen araştırma, inceleme yaparak, bilgilerinizi artırıp, yaşam tarzı yapınız.