Anne ve babaya iyilik etmek, sıkıntısını gidermek, geçimini sağlamak, öf bile dememek, üzmemek, kırmamak, incitmemek farzdır. Yanı Allah cc. Emridir. Allah cc. Kendinden, peygamberimizden sav. Sonra en çok sevip, sayacağımız kimse; anneniz ve babanız olmalıdır, buyuruyor. Anne ve babasını üzenlerin, dünya ve ahirette huzur ve mutluluğa erişemeyeceği açıklanmaktadır.

Anne ve babaya karşı güler yüzle, tatlı dille, güzel davranışla hareket edilmeli. Çağırdıklarında gitmeli. Bir derdi varsa giderilmeli. Anne ve babanın meşru olan istekleri yerine getirilmeli. Onların memnun edilmesi sağlanmalı. Severek, isteyerek, dedikleri yapılmalı. Yanlarında saygı ile oturmalı. Önlerinde yürümemeli. Onlardan izin almadan gitmemeli, ayrılmamalı. Onların kalbi kırılmamalı, inceltilmemeli. Asla kötü söz söylememeli. Anne ve baba da güzel davranmalı. Her hareket taraflar tarafından İslam dinine uygun yapılmalı. Anne ve baba, çocuğun, gencin yetişmesinde önemli görev, rol almaktadır. Annelik de babalık da kolay değildir. Annenin, çocuk üzerindeki hakkı, zahmeti çok daha fazladır.

Evlatlar, peygamberimizi sav. Kendilerine örnek almalı. Peygamberimiz gibi doğru, dürüst, adil, merhametli, şefkatli, müşfik, cömert, alçak gönüllü, ağırbaşlı, vefalı, cefakâr, cesaretli, ilgili, bilgili, tertemiz, ibadetli, çalışkan, sevgi, saygı gösteren olmalı. Anne, baba sevgisi ile dopdolu, çocuk sevgisi ile dolu, Allah cc. Sevgisi, saygısı olan, övülmekten hoşlanmayan, hoşgörülü, affedici, bağışlayıcı, Allah’a güvenen olmalı. İslam ahlakı ile donanımlı, bilimsel bilgili, İslam ahlaklı, inançlı, ibadetli, İslam muameleli olmalı. İşlerini bilimle, din iman ile halletmeli. Sapkınlardan asla olmamalı.

Evlat, kendine, anne ve babasına, kardeşlerine, komşularına, arkadaşlarına, insanlara, varlıklara karşı en ideal şekilde samimi davranmalı. Huzursuzluk çıkarmamalı. Hısım ve akrabalarına karşı nazik, kibar olmalı. Hak hukuklarını çiğnememeli. Bugün bu hak hukuk tanımama yüzünden toplum çok büyük oranda birbirine dargın, küstür. Kul hakkına maddi, manevi anlamda girmemeli.

Anne ve babasına iyi davranmayan evlatlar, dünya ve ahirette huzurlu, mutlu, rahat etmezler, edemezler. Kurtuluşa eremezler. Herkes aklını başına toplamalı. İslam dairesi içinde ilmen dosdoğru hareket etmeli.

Müslüman olunacaksa, dosdoğru mümin ve Müslüman olmalı. Yarım yamalak, serseri mayın gibi olmamalı. Allah’ın emir ve yasakları dışına çıkmamalı. Şiddetçi, katil- cani, canavar, hırsız, yolsuz, şükretmeyen, haram- günah işleyen, suç işleyen olmamalı. Namuslu, iffetli, saygın, terbiyeli, en güzel ahlaklı, edepli, hayâlı, ar eden, edepli, faziletli, görgülü olmalı. Vatana, millete, devlete, bağımsızlığımıza, insanlığa hainlik etmemeli. Alçak kahpe olmamalı. Peygamberimizi, peygamberleri, evliyaları kendimize örnek almalıyız. Haram- günah, suç olan işlerle, işimiz asla, kesinlikle olmamalı. Hırsız, rüşvet, çalan, haram maddeler kullanan, kumar oynayan, başkasının hak hukukunu çiğneyen olmamalı. Yalan söylememeli. Yalancı tanıklık yapmamalı. Dinimize uygun davranmalı. İnsaflı, vicdanlı olmalı. İçimizdeki hak sese kulak vermeli. İçimizden gelen kötü ses, şeytan, nefsin azgın sesidir. Dinlememeli. Başkalarına kötülük etmemeli. Kötü insanların mankudu, kölesi, esiri, emir eri kesinlikle olmamalı. Kişilikli, saygın olmalı.

İslam inancını, ibadetini, ahlakını, hukukunu, muamelatını öğrenip, yaşam tarzı yapmalı.

İslam’ın 5 temel farz ibadetini; Kur’ân ve sünnete uygun eda etmeli, yapmalı.

İslam dininde haram, mekruh, israf, müfsit olan yasakları yapmamalı.

Peygamberimiz sav. Buyuruyor: “ Allah cc. Katında en iyi amel; vaktinde kılınan namaz, anne ve babaya iyilik etmek, Allah cc. Yolunda hakça mücadele etmektir.”

Anne ve babaya iyilik etmek, Allah cc. Emridir. Anne ve babaya karşı güler yüzlü, tatlı dilli, iyi davranışlı olmalı. Asla öfkeyle, kızgınlıkla, sert bakmamalı. Çağırdıkları vakit hemen koşmalı. Onları memnun etmeli. Anne ve babaya geçim sıkıntısı çektirmemeli. Yanlarında uygunsuz oturmamalı, yüksek sesle konuşmamalı. İncitici olmamalı. Hastalığında, yaşlılığında her ne gerekiyorsa mutlaka yapmalı. Öyle evinde kedi, köpek, hayvan besleyip, anne ve babayı huzur evine göndermemeli. Ölen anne ve babamızı rahmetle anmalı. Dua etmeli. Onlar için hayırlar yapmalı. Vasiyetlerini yerine getirmeli. Dostlarına da iyi davranmalı. En hayırlı evlat olmalı.

“ (Peygamberimiz sav. Buyuruyor: “ Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmuş olmaz.”

“ Çocuklarınıza 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmasını başlatınız.”

Peygamberimiz; “ahlakça en güzel olmayı, kadınlarınıza en güzel davranmayı öğütlüyor.”

“Bakmakla yükümlü olduğunuz kimselerin geçiminde darlık yaşatmak, o kişiye günah olarak yeter.”

Peygamberimiz sav. Buyuruyor: “ Eliyle, diliyle, kalbiyle Allah cc. Yolunda çalışan, mücadele eden, kurtulur.”

“ Bir insan helal lokma yerse, sünneti de işlerse, insanlarda ondan güvende ise, işte o kimse cennete girer.”

“ Ümmetimin fesada- bozukluğa gittiği bir dönemde, kim benim sünnetime sarılırsa, ona 100 şehit sevabı vardır.”)

Çocuklar, gençler, insanlar öncelikle konuşmasını, iletişim ve diyalog kurmasını öğrenmeli. Bunun için kitap okumalı, kurslara gitmeli. Duygu, düşünce, niyetlerini yazılı ve sözlü olarak anlatmasını becermeli. Her türlü düşüncesinin alışverişini en güzel şekilde yapmalı. Karşılıklı güzel anlaşabilmeli. Ses tonu en güzel şekilde ayarlanmalı. Verici, gönderici, iletişimi başlatan i sözü söyleyen, yazan en güzel şekilde dili kullanmalı.  Mizaçlar duruma göre değişebilmeli. Mizaç; huy, fıtrat anlamına gelmektedir.

İletişimde, dönüt; geri dönüşüm, yansıma; geri bildirim anlamına gelmektedir.

İş görüşmesi yapma, telefonla konuşma, toplumda konuşma, dilekçe yazma, yazıya yanıt verme öğrenilmeli. Misyon ve vizyon sahibi olmalı. Boş teneke olmamalı.

Çocuk ve gençler kendilerini geliştirmeye istekli olmalı. azimli, gayretli olmalı. başkalarının dürtmesi ile çalışma yapmamalı. Kendi istemeli. Ses bilgisi, kursu da almalı. Ses güzelliği edinmeli. Bunun için ilgili kurslara gitmeli. Her şeyi ile en güzel, iyi, düzgün olmaya çalışmalı.

Çocuk, genç dediğin bebe değil; aklını, zekâsını, kafasını işletmesini, çalıştırmasını bilecek. Doğru ile yanlışı, hak ile batılı, kötü ile iyiyi, güzel ile çirkini, zararlı ile yararlıyı, pis ile temizi, vatanseverlik ile vatan düşmanını fark edip; hak olanın yanında yer alabilecek. Hem uzaktan kumandalı robot, yapay zekâ makinesi gibi başkaları tarafından yönetilme beklememeli. Benim ilkokul ikinci, üçüncü sınıfta bazı öğrencilerim vardı. Hemen her konuda doğru açıklama, yorum yapabiliyorlardı. Bazıları da anne ve babasından kabul görmeyeceği için hiç konuşmak istemiyordu. O öğrencilerin ikisinin anne ve babası komünisti. En sonunda benden alıp, başka bir komünistin sınıfına çocuklarını verdiler. Çocukluğumu anımsıyorum da, ben 4. Sınıfta okulda vakit namaz kılıyordum. Öğretmenin doğru ve yanlışlarını fark ediyordum. Demek ki, beyni doğru çalıştırmalı. Olumsuzun, zararlının, kötünün etkisinde kalmamalı.

İyi bir çocuk, genç, insan olmaya odaklanmalı. İslam inancından vazgeçmemeli. İbadetleri, inancı öğrenme gayretinde olmalı. İslam dinimizin yasakladığı her davranış olumsuzdur. Mutlaka uzak durmalı. İçki, kumar, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu gibi işleri yapma; insanı mahveder. Aldanmamalı. Uzak durmalı. Yalan söyleme, yalan yere yemin etme, söz taşıma, başkalarının yanlışlarını benimseme gibi aptalca işler yapmamalı. Hiçbir insana, varlığa, çevreye, doğaya hiçbir şekilde zarar vermemeli. Verdiği sözde durmalı. Ama söz yerinde hak- doğru olmalı. Emanete hainlik etmemeli. Görevimizi, ödevimizi, sorumluluğumuz en iyi şekilde yapmalı. İnsanların arasını açacak sözler yazıp, söylememeli. İkiyüzlü, münafık, tutarsız, kararsız davranmamalı. Bilmediğimiz konularda karar vermemeli. Bilmiyorsak, dürüst uzman deneyimli kişilerden mutlaka öğrenmeli. Şüphe ediyorsak da, yapmamalı.

Bizlerin özü, sözü, niyeti, düşüncesi, eylemleri dosdoğru olmalı. Sapıtmamalı. Sapkınlarla olmamalı. Anne ve babaya, saygın kişilere saygılı, sevgi dolu olmalı. Öğretmenlerimizi sevmeli. Allah’ın sev dediğini sevmeli. Sevme dediğini sevmemeli. Birisine haksızlık ettiğimizde, mutlaka özür dilemeli. Emaneti varsa vermeli. Başkalarından öç, intikam almaya kalkmamalı. Gerektiğinde Allah’a havale etmeli. Kavga, dövüş asla olmamalı. Akılsızlar kavga, dövüş yaparlar.

İyi bir hak mümin ve Müslüman olmalı. Herkesin iyiliği için çalışmalı. Helal yoldan kazanmalı. Haram- günah, suç asla işlememeli. Vatan, millet, devlet, bayrak düşmanlığı katiyen yapmamalı. Milli, manevi, dini değerler sahip olmalı. Zalim kâfir gâvurlara hiçbir şekilde benzememeli. Özgün, orijinal olmalı. Allah cc. Yolunda, peygamberimiz öğreniminde olmalı. Dinimizi ve bilimleri en iyi şekilde öğrenmeli. Gezi, gözlem, araştırma, geliştirme yapmalı. Kimseyle alay etmemeli. Dalga geçmemeli. Bütün Müslümanlar kardeştir. Bütün insanlar karındaştır. Bütün hayvanlar, Allah’ın dilsiz kullarıdır. Sahip çıkmalıyız. Zor, güç durumda ümitsizliğe asla düşmemeliyiz. Gerektiğinde herkesten yardım istemeliyiz. Görgü kurallarına da uymalıyız.

Çocuk, genç her görevi, işi, sorumluluğunu isteyerek, severek yapmalı. İsteyerek yapılmayan her iş başarısız, yetersiz olur. Bugün imamlar, öğretmenler, öğrenciler büyük çoğunlukla isteyerek, azimle, gayretle, ruhla görev yapmamaktadırlar. Bunu işin içinde olduğum için, izlediğim, gördüğüm için biliyorum. Kul hakkına girmektedirler. Bir namazda camide olmayan, öğrenciye ders vermeyen imam, kul hakkına girip, haram para- aylık almaktadır. Öğretmenlerde keyfi izin, rapor almaktadır. Performans göstermemektedir. İstekli ders vermemektedir. İşçiler, memurlar, amirler, müdürler, başkanlarda kendini değerlendirmeli.

İdeal bir insan olmak için binlerce değeri yaşam biçimi yapmalı. Dosdoğru, dürüst, adil, adaletli, ağırbaşlı, alçakgönüllü, azimli, gayretli, affedici, bağışlayıcı, ileri görüşlü, öngörülü olmalı. Cesur, cömert, stratejik plan programla kaliteli verimli çalışan, şükreden, hamt eden, hakça ibadet eden olmalı. Yüksek ahlaklı, edepli, hayâ sahibi, hakkaniyetli olmalı. Tatlı dilli, güler yüzlü, konuşmasını bilen, ideal davranan, güvenilir olmalı. Hoşgörülü, iyi niyetli, hak ve hakikat görüşlü, ilmi davranan, dini hareket eden, hoş sohbet eden, ikram eden, konuksever, insaflı, vicdan, sağlam iradeli, kanaatkâr, kararlı, tutarlı, işinde sebat eden, sabreden, kibar, bazik, nezaketli, zarafetli, ince olmalı.

Bir iyi Müslüman olarak merhametli, acıyan, şefkatli, müşfik olmalı. Dosdoğru orta yollu, özverili, sevgi dolu, saygı dolu, sorumluluk sahibi olmalı. Sözüne sadık, sözün eri olmalı. Takva, muttaki bilge samimi Müslüman olmalı. Vefalı olmalı. Zorluğa dayanıklı olmalı. Yardımsever, dayanışma, paylaşma eden olmalı.

İyi bir eğitim- öğretim almaya çalışınız bu konuda çok azimli gayretli sebat eden çalışkan olunuz. Eğer %10’luk üst dilimde başarınız varsa, bilim öğreniniz. Eğer derslerde başarı düzeyiniz düşükse, meslek, sanat, teknik, teknoloji, yapay zekâ, çağa uygun meslek öğreniniz. Yapmayacağınız mesleği öğrenmeyiniz. Bugün milyonlarca öğrenci yapmadıkları meslekte okumuşlar. Ülkemizde %74 lise mezunu var. Üniversitelerde okuyan 8,2 milyon öğrenci var. Üniversite sınavlarına girenlerin üçte ikisi bölümünü beğenmediği için üniversite sınavlarına tekrar giriyor. Kararlı, tutarlı olmalı. Zikzak yapmamalı. İlk, orta, liselerde 19,2 milyon öğrenci okumaktadır. Herkesin okuma olanağı vardır. Okumak ücretsizdir. Yararlanalım. Sonunda pişman olur, başkalarını kıskanır, çekemez olur, dedikodu yaparız. Stratejik plan programla kaliteli verimli çalışan herkes başarıya ulaşır. Lütfen! Çocukluk ve gençlik çağımızı çok iyi, en iyi şekilde değerlendirelim.

Peygamberimiz sav. Buyuruyor: “ İslam güzel ahlaktır.

Hayra sebep olan, onu yapmış gibidir.

İnsanlara merhamet etmeyene, Allah merhamet etmez.

Mümin bir delikten iki defa sokulmaz.

Bizi aldatan bizden değildir.”

İsra suresi 179. Ayet: “ Şüphesiz, bu Kur’ân, insanları en doğru yola iletir.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.