banner468
Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
İslam dininin temel kaynakları
İslâm dininin temel kaynaklarından birincisi; Kur'ân-ı Kerim'dir. Kur'ân bildiğimiz gibi müminlerin kutsal, mukaddes, mucize, Rabbani kitabıdır. Bu nedenle Kur'ân, Müslümanların ve İslam dininin en temel kaynağı olmuştur....
Yaratan Rab’ının adı ile oku, yaz, öğren, yaşa
Alak süresi 1- 5. Ayet: 'Yaratan Rabbi'nin adı ile oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! Rabbin en büyük kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmediğini öğretti.” Hicr süresi 94. Ayet: '...
Peygamberimiz, Kur’an’ı Kerim’i Yaşardı
Peygamberimiz, Kur'ân'ı Kerim'i vahyedilen şekilde, aklı ile edindiği bilgi ile zekâ ile samimiyetle, dosdoğru ve emredilen şekilde, en güzel biçimde yaşardı. Müminler, peygamberimizden İslam'ın yaşayışını öğrenirlerdi....
İslam ve Müslümanlık medeniyettir
Hak mümin hakiki Müslüman Türkler ve Müslümanlar medenidir- uygardır. Medeniyet; 'ilkelliğin, barbarlığın, haydutluğun, eşkıyalığın, teröristliğin, saldırganlığın, şiddetin, sapkınlığın, sapıklığın, sapmanın, zalimliğin,...
İslam düşüncesinin temeli, Kur’an ve sünnettir
'Lütfen! Okuyalım ve paylaşalım ki, tüm insanlık yararlansın.” İslâm düşüncesinin temeli, Kur'ân ve sünnete dayanır. Kur'ân ve sünnete dayanmayan, düşünce; İslâm'ı düşünce olarak kabul edilmez. İslam düşüncesi,...
Din ve imanın toplumdaki önemli yeri
İlkel, geri toplumları ve azgınlaşmış, taşkınlık yapan toplumları gözlemliyorum da; iman ve İslam dininin toplumdaki yerinin ne kadar çok önemli, değerli olduğunu daha iyi anlıyorum. İman ve İslam'ın, insanı ne kadar insancıl, insanlıklı,...
İman ve İslâm huzurun temelidir
Allah cc. Nisa süresi 4/136. Ayette buyuruyor: ' Ey İnsanlar! Allah'a, Elçisine, Elçisine indirdiği kitaba ve daha önce indirilmiş bulunduğu Kitaba inanın.” Allah cc. İnsanlara iman etmeyi emretmiştir. İslam dinini, resulü gibi yaşamayı...
İnsan en güzel biçimde yaratılmıştır
Allah cc. Tin süresi 4. Ayette; ' Andolsun ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık,” buyuruyor. İsra süresi 70. Ayette: ' Biz gerçekten insanoğlunu şan ve şeref- onur sahibi kıldık…” diyor. Zariyat süresi 56. Ayette; '...
Ahlâk ve fazilet değerleri ile yaşamalı
 İnsanın iyi ahlâklı, faziletli, iffet değerli, güzel ve yüksek İslâm ahlâklı, edepli, dosdoğru, dürüst, yararlı olmak için İslam ve ilim ile yaşaması gerekir. İslam ve ilim olmadan, hiç bir değer yaşanılmaz. Medeniyetin gerekleri...
Kur’an En Doğru Yola Götürür
İsra süresi 9- 10. Ayet: ' Gerçekten bu Kur'ân en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük ödül olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler!”                ...
Dinimiz huzur, mutluluk, rahatlık, kolaylık sağlar
İslâm dinimizi en iyi, doğru, güzel, samimi şekilde öğrenip, yaşam tarzı edinenler; iki dünyada huzur, mutluluk, rahatlık, kolaylık, güzellik içinde, en iyi şekilde yaşarlar. Kur'ân yaşantısı, peygamberimiz gibi olanlar; pek dert,...
İnsan yetiştirme sanatını öğrenelim
İslam dini, ayet ve sünnetleriyle insana öğrenmeyi, eğitilmeyi, bilmeyi, ilim öğrenmeyi, sanatı, mesleği edinmeyi, en güzel ahlâkla yetişmeyi emreder. Peygamberimiz: 'Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, ilim arayınız,” buyurmuştur....
Müslüman en iyi insan olmalıdır
Öncelikle âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, var eden, âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a her an sonsuz kere hamt ediyorum. Şükrediyorum. Zikrediyorum. Tövbe ediyorum. İbadet ediyorum. Tâat ediyorum. Sevgi, saygı duyuyorum. 'Emirlerini...
Huzurlu toplum İslam yaşantısı ile oluşur
Âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, var eden, âlemlerin Rabbi Yüce Allah cc. İnsanların iki âlemde huzurlu, mutlu, rahat, kolay, yararlı, doğru, dürüst, adil, güzel ahlaklı, edepli, hayâlı, ideal yaşantılı yaşamaları için İslâm dinini...
Eğitim- öğretimde stratejik TKY inovasyon
Eğitim- öğretimde; stratejik toplam kalite, verim, inovasyon, bilim, teknik üretmeli. Gelişmeyi, ilerlemeyi, yükselmeyi, iyileşmeyi, refahı, huzuru, mutluluğu sağlamalı. 'Her bireye, kendi bireysel özelliklerine göre nitelik kazandırılmalı.”...
Öğrencilerin ve İnsanların Başarılı Olması
Öğrencilerin başarılı olması, pek çok nedene dayanır. Öncelikle öğrenci zeki, ilgili, yetenekli, becerikli, istekli, akıllı, saygılı, ilme heves duyan olmalı. 'Ebeveyninden yeterli destek görmeli.” ' Öğretmenleri azimli, gayretli,...
En güzeli İslam ahlâklı olmalı
Peygamberimiz; 'ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim, görevlendirildim,” buyurmuşlardır. Peygamberimizin ahlakı; Kur'ân ahlâkı idi. Allah'ın emir ve yasaklarına, Yüce iradesine göre yaşardı. Biz insanlara, müminlere...
Dünyamızı ve dinimizi tanıyalım
'Lütfen! Bu bilimsel makaleyi de okuyalım. Dinimizi, dünyamızı öğrenelim. Sosyal medyada paylaşalım ki, başkaları da yararlansın. ” Müslüman ilkeli, kurallı, iyi, güzel, yararlı, iyilikli, taatla, doğru, dürüst, onurlu, hak, hukuk...
Kuşkusuz Allah Katında Din İslâm’dır
İnnel dine in dillahil İslâm; 'Allah katında din kuşkusuz İslam'dır.” İslam dinine inananlara; Mümin, Müslim, Müslüman denir. Allah cc. Hep birlikte İslâm dinine sımsıkı sarılmamızı, yapışmamızı, istemektedir. Bölünüp,...
Hakkı, hukuku, iletişimi öğretmeli
İnsanlara öncelikle ilmi, bilimi, bilgiyi öğretirken; hakkı, hukuku, hakkaniyeti, adaleti, doğruluğu, dürüstlüğü, güzel ahlakı, edebi, hayâyı, İslam dinini, insanlığı da öğretip, benimsetmeli. Kendinin hakkını, hukukunu savunurken,...
İslam dinini akıl, zekâ, bilgi ile yaşamalı
Haşr süresi 59/9. Ayet: ' … Onlar, Muhacirlere verilenlerden, dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim, nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa;...
İnsan madden ve ruhen sağlıklı yaşamalı
İnsan, sağlığını koruyabilecek; bilgiye, birikime, donanıma, bilimsel ve İslâm dini bilgisine sahip olmalı. Bilimin gerçeklerini sağlığı ve yaşamın kolaylığı için öğrenirken, dinin sağlık konusunda olan öğüt, emir ve yasaklarını...
Müslüman, insan haklarına önem ve değer verir
İnsanların sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerine insan hakları denir. İnsan hak ve hürriyetlerinde, insanlar arsında hiçbir şekilde ayrım yapılmaz. Tüm insanlar; insan haklarında, özgürlüklerinde, özgürdür ve serbesttir. Sadece...
İnsan Olmanın Alfabesi; İslâm Dinini Yaşamaktır
İnsanların; insanlıklı, insancıl, insaniyetli, merhametli, doğru, dürüst, adil, hakkaniyetli, esaslı, güzel ahlaklı, asıl ve de esaslı mümin olması için; İslam dinini peygamberimiz, seçkin sahabe, Ehli Beyt gibi yaşamalıdır. Kur'ân-...

site sağ üst köşeye bayrak ekle