banner468
Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
Milli, manevi, dini, ilmi değerlerimizle yaşamalıyız
Dünyanın en iyi, en güzel, en dürüst, en medeni milleti olmak için; milli, manevi, dini, ilmi, insanı, evrensel tüm değerlere sahip olup, benimsemeliyiz. İçselleştirip, özümsemeliyiz. Birey, aile, toplum, devlet olarak; 'Allah'ın...
Hakk’ı, hakikati bilip, yaşayanlar, değerlidir
Al-i İmran Süresi 104. Ayet: ' Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.” Peygamberimiz sav. Buyuruyor: ' Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların esenlikte...
Önce kendimizi iyi yetiştirmeliyiz
Âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, eşi, benzeri, dengi, ortağı olmayan; esirgeyen, bağışlayan, Yüce Rabbim olan Allah'ın adı ile yazmaya başlıyorum. Hamt sadece Allah'adır. İbadet sadece Yüce Allah'adır. Ona hamt ediyor,...
Birey, aile, toplum, devlet; İslam ahlâklı olmalı
Yüce Allah cc. Kalem Süresi 4. Ayette buyuruyor: ' Sen elbette büyük ahlâk üzeresin.” Hazreti Peygamberimiz sav. Buyuruyor: ' Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.” ' Sizin en hayırlınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.”...
Müslümanlığı doğru anlayıp, yaşamalı
Bakara Süresi 2. Ayet: ' Bu ( Kur'ân) kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.” Al-i İmran Süresi 118. Ayet: ' … Onların kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşmaktadır....
İnsan, İslam dinini yaşayarak, huzurlu, mutlu olur
İnsan, âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a, Allah'ın istediği, peygamberimizin yaptığı şekilde ibadet etmekle, kulluk görevini yerine getirir. 'Kulluk etme demek; ibadet etmek, demektir. Kulluk etmek; Allah'ın emrettiği, peygamberimizin...
İnsanları, Hakk’a, hakikate, hukuka uymaya çağıralım
Önce, özellikle; batıl, küfür, sapıklık, sapkınlık, sapkın felsefi görüş, bozuk ideolojik düşünceleri, Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet söyleyerek; ' lâ” diyerek, reddetmeli, kabul etmemeli. İslam dini dışında kalan her türlü...
İnsanın ve varlıkların kurtuluşunu sağlamanın stratejik yolu
Akıllı, zeki, dürüst, samimi, hayırlı, iyi, güzel, değerli insanların ilk ve birinci hedefi; insanlığın ve varlıkların kurtuluşunu sağlamak; huzurlu, mutlu, rahat olmalarını oluşturmaktır. Bunun için iyi bir eğitim- öğretim, terbiye,...
İyi insan; vatana, millete, devlete, insanlığa hizmet eder
İyi, güzel, doğru, dürüst, düzgün, yararlı, önemli, değerli, hayırlı insan olmak için; iyi bir hak dini eğitim, öğretim, terbiye, yüksek İslam ahlakı ile ahlaklanmak gerekir. Hak din İslam'ın ve bilimin bilgileri ile donanıp, şekillenmek...
Hak dinimizi dosdoğru öğrenip, yaşamalıyız
Sizlere, Kur'ân'ı Kerim'in istediği; Mümin, Müslim, Müslüman sıfatlarını, Kur'ân ışığında bu makalede yazmaya çalışacağım. Hak ve Rabbani dinimizin adı; İslâm dinidir. İslâm dinine inanıp, yaşayanlara; Mümin,...
Okuyup, öğrenip, olgunlaşıp, gelişmeli
  Âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan Yüce Allah cc. Kur'an'ı Kerim'de, insanlara ilk emir olarak; ' Yaratan Rabbinin adı ile oku! Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle ( yazmayı) öğreten, Rabbin en büyük kerem...
Huzurlu, mutlu, sağlıklı, kaliteli, nitelikli olmalı
İnsanların huzurlu, mutlu, sağlıklı, nitelikli, özellikli, nicelikle, iki âlemde hayırlı olması için; akıllı, zeki, sağduyulu, makul, mantıklı, bilgili, İslâm yaşantılı, takva dindar Müslüman olması gerekiyor. Müslüman, ilim, irfan,...
Hayra çağırın, iyiliği emredin, kötülüğü yasaklayın
Allah cc. Akla hitap ediyor. Akıllı olan insanları muhatap alıyor. Hak din İslam'dan; akıllı insanları sorumlu, yükümlü tutuyor. Aklı işletmeyenlerin başına; pislik, dert, bela, musibet yağar, buyuruyor. Aklı ve İslâm aklını asla...
Hak, hakikat, hukuk yolunda hakça yaşamalıyız
Her zaman ve her koşulda, birlik ve beraberlik içinde olunuz. Mutlaka çok yetenekli, çok becerikli, deneyimli yüksek düzeyde samimi uzmanlarınız olsun. Her zorluğa meydan okuyunuz. Yapamayız, edemeyiz, beceremeyiz; asla, kesinlikle, katiyen demeyiniz....
En iyi insan; iyi, olgun Müslüman olmalı
Allah cc. Farklı ayetlerde mealen ve kısaca buyuruyor: ' Parçalanıp, ayrılan olmayın. Birbirinize dost ve yardımcı olun. Birbirinizle çekişmeyin. Sabredenlerden ve öfkesini yenenlerden olun. Hep birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın....
Olgun, yetkin, etkin insan olmanın, stratejik yol ve yöntemi
İnsan dediğin; İslâm olmalı. İnsan dediğin; ilim- bilim, sanat, meslek, kültür, medeniyet sahibi olmalı. İnsan dediğin; çok iyi bir eğitim- öğretim, terbiye, güzel ahlâk, edep, hayâ, hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, adalet, eşitlikçi,...
Akılı doğru işletmenin, stratejik yol ve yöntemleri
Akıl daha çok kendi dışındakileri düşündüğünden, kendini doğru kullanamamakta, doğru işletilememektedir! Kendi hakkında doğru kanıya varamamakta, ne olduğunu açıklayamamakta, aslını, esasını söyleyememekte, hak din için olsun, düşünce...
İnsan akılla, ahlâkla değer, önem, saygınlık kazanır
Ahlâk insan için çok değerli, önemli, kıymetlidir. İnsan için olmazsa olmazlardandır. Ahlak, Allah cc. Katından gelen bir mucizedir. Peygamberimiz bile ahlâkı tamamlamak için görevlendirilmiştir.                ...
Kul hakkına, hukukuna riayet etmeliyiz
Önce itikadımız, inancımız, imanımız bozuk, hurafe, küfür, batıl olmamalı. İmanımız zayıf, İslam yaşantımız eksik olmamalı. Günahta ısrarcı olmamalıyız. İslam dinine ilgisiz, bilgisiz, meraksız, düşman asla olmamalıyız. İslam...
İnanç, ibadet, davranış, ahlâk; sağlıklı ve güzel olmalı
Müslüman, her konuda sağlıklı, doğru, gerçek bilgi sahibi olmalı. Hak din konusunda olsun, pozitif bilim konusunda olsun, gerekli her bilgi önemlidir ve öğrenilmelidir. Öğrenilen bilgiler; eyleme, davranışa, amele, harekete, yaşam tarzına...
İslâm’ı bir bütün olarak şöylece yaşamalı
Müslüman olmak, sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, hac yapmak, kurban etmekle olmuyor. Müslüman olan, bu farz ibadetleri yaparken; haramlardan, günahlardan, veballeri, mekruhları, müflisliği, israfı, kötülüğü, çirkinliği, yalanı,...
Takva, dindar, bilge, samimi Müslüman olmalı
Takva; günahtan sakınma, kaçınma, züht, küçük ve büyük günahtan, şüphelilerden sakınma, Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına uyma, muttaki olma, takva ehli olmaktır. Allah'a itaat etmedir. Allah'a, dinine, peygamberlerine, kitaplarına...
İnsan kendini ilimle, İslam’la, akılla, zekâyla formatlamalı
İnsan kendini en ideal şekilde, biçimde; ilimle, bilimle, doğru bilgilerle, akılla, zekâyla, hak din İslam ile sanatla, yararlı kültürle, milli, manevi değerlerle formatlamalı. İlmin ve İslam'ın tüm değerleri ile yetişmeli. Öyle yetişmeli...
Yüce Allah’ı bilenler, yarattıklarına saygılı davranır
Bir insan, isterse, ilgi duyarsa, her bilgiyi öğrenme, bilme, tanıma, uygulama, gerçekleştirme becerisine sahip olur. Önemli olan; istemesi, ilgi duyması, araştırma, inceleme, irdeleme yapmasıdır. Âlemleri hiç yoktan yaratan, var eden, yaşatan,...

site sağ üst köşeye bayrak ekle