banner472
Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
Müslüman; İlim, İrfan, Akıl, Ahlâk Sahibidir
Müslümanların meziyetleri, maharetleri, alamet-i farikaları, yetenekleri, becerileri, nitelikleri, özellikleri yazmakla, anlatmakla bitmez, tükenmez. Müslüman, Allah'ın yarattığı tüm iyiliklere, güzellikler, sanata, ahlâka, dine, imana,...
Bilge insan ahlaklı olmalı
Eğer bir insan; bilgili, bilge ise güzel ahlâklı olmalı. Ahlâklı değilse, bilgili olmasından, bilge olmasından, yarar gelmez! Bilgisini kötüye kullanarak; insanlara, hayvanlara, bitkilere, çevreye, hakka, hakikate zarar verir! Bu şekildeki bilgili...
İnsanlığın yolu İslam’dan geçmektedir
İnsan olabilmek; insanlıklı, insani, insancıl, merhametli, en güzel ahlâklı, olgun, yararlı insan olabilmenin yolu; akıllı, zeki, sağduyu ile mantıkla, samimiyetle, bilgiyle, İslam dinini yaşamaktan geçer. Akıllı, bilge, öngörülü insan;...
Suçluyu affetmek zulmü artırır
( Lütfen! Saygıdeğer Devlet Yöneticilerimizin ve aziz milletimizin bu yazıyı da okumasını, saygılarımla önemle arz ediyorum.) İslâm dini, âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, Yüce Allah'ın dinidir. İnsanların doğasına ( yaratılışına)...
Sırat-I Müstakim Dosdoğru Yoldur
Fatiha süresi, Kur'ân'ın ilk süresidir. Kur'ân'ı Kerim'i 'açan” süredir. Namazın her rekâtında mutlaka okunması gerekli olan süredir. En büyük duadır. İbadetin, hamdın sadece ve ancak âlemlerin Rabbi olan...
Mümin ve Müslümanın sıfatları
 'Lütfen! Okuyunuz. Öğreniniz. Biliniz. Bilmeden, hakça yaşanılmaz. Hem sizler yararlanınız. Hem de sosyal medyada paylaşarak, başkalarının yararlanmasına olanak sağlayınız.” Müslümanların sıfatlarını, özelliklerini, niteliklerini,...
İnsanları ideal şekilde öğretmeli ve eğitmeli
 İnsan, yaratılışından itibaren en güzel şekilde öğrenim görürse, eğitilirse, yetiştirilirse; ilim, bilim, sanat, meslek, güzel ahlak sahibi yapılırsa, hayırlı ve yararlı insan olur. İnsan, madde ve mana bütünlüğü içinde; en...
İnsanların en büyük düşmanları
İnsanın, insanların, insanlığın, insaniyetin, insancıllığın en büyük düşmanı; kötü, sapık, sapkın, bayağı,  vahşi, ilkel yaratık olan insanlardır. Bu adileşen yaratıklar; insanlara ve diğer varlıklara, var oluşlarından beri...
Kirletilmiş dünyanın hastalıklı insanları
İnsan bu akılsızlığı ile kendini ve de başka canlıları yok edecek! Dünyayı kirletmenin, pisletmenin, başka canlılara zarar vermenin, bedelini çok ağır ödedi, ödüyor, ödeyecek! İnsan bencil, egoist davranarak, kendine çıkar sağladığını...
Hakkı, hakikati özümseyip, yaşamalıyız
İnsanın iki âlemde kurtuluşu sadece ve ancak aklı, zekâyı; ilim ile İslâm ile işlevli hale getirip, samimiyetle yaşamaktadır. Doğru bilgi sahibi olup, Kur'ân ve sünneti samimiyetle yaşamalı. Her anımızda hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük,...
Müslüman harika ve harikuladedir
Müslüman; harika, harikulade, en ideal, muhteşem, muazzam, mükemmel, şahane, olgun insandır. Böyle insan olmalıdır. Değerlerini, ideallerini; Allah'tan, peygamberimizden - peygamberlerden, hakiki ilimden, aklını doğru işletmekten, zekâsını,...
Kendimizi ve başkalarını iyi tanıyalım
Eğer bir insan; en iyi, güzel, doğru, dürüst, düzgün, yararlı, değerli insan olmayı, samimiyetle isterse, olur. Bunun için sadece aklını, zekâsını doğru bilgilerle işletmeli. İlim, sanat, İslam, doğru kültür ile yaşamayı amaçlamalı....
Müslüman değer yargılarına sahip olmalı
 Müslüman, bilgili, bilinçli, hak değer yargıları ile hakça, hukukça; doğru, dürüst, düzgün, ilmi, dini yaşayan olmalı. Dini yaşayışta; doğru bilgili, samimi, azimli, gayretli, merhametli, adil olmalı. Doğru, dürüst, düzgün,...
Umre görevim ve izlenimlerim
( Önce dinimize, imanımıza, iffet değerlerimize, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze, milli ve manevi değerlerimize sevgi, saygı gösterenlere, sonsuz şükranlarımızı, teşekkürlerimizi, saygılarımı...
Müslüman olmamız neyi gerektiriyor?
Müslüman olabilmek için önce Allah'ın varlığına, birliğine, eşi, benzeri olmadığına, Hazreti Muhammet'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna inanmalıyız. Allah'ın ve peygamberinin dini, inancı, iradesi, sözü dışında...
Bilim, din, meslek, sanat, kültür sahibi olmalıyız
İnsan, dünyada iyi bir eğitim- öğretim, kültür, sanat, meslek, teknoloji, olgunluk, ahlak,  insanlık sahibi olmalıdır. Kendini, bilim ve teknoloji ile geliştirirken, ahlak değerlerini de özümseyip, benimseyip, içselleştirmeli. Kendine...
Sağlıklı Bedene Sahip Olmanın Yolu, Yöntemi
Bunun için öncelikle bilgili, bilinçli, sağlam iradeli, sağlık kurallarına uyan, kendimizi her yönü ile geliştiren olmalıyız. Hasta olmamak için; sağlık bilgisine, tıp bilgisine, din bilgisine sahip olup, gerekeni zamanında eksiksiz yapmalıyız....
Sağlıklı, Yaşam Becerili, Hukuklu Evlilik
 Evlilik yapan, karşıt iki cins insanın, evlilik yapmadan önce, evliliğe hazır olmaları; eğitim, öğretim, terbiye, güzel ahlaktan geçmeleri gerekir. Evliliğin her iki öğesi de, evlilik yapma olgunluğuna, yeteneğine, becerisine, donanımına...
Kötü ve zararlı alışkanlıklardan korunmalı
Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah cc. İnsanları ve diğer varlıkları hiç yoktan yarattı. İnsanlara akıl, zekâ, düşünme yetisi, aklı işlevli kılma becerisi, İlahi kitaplara, peygamberlere uyma, Kur'ân ve ilim öğrenme yeteneği verdi....
Müslüman en ideal sıfatlı insandır
Bu makale yazısında, sizlere; İslâm, Yahudilik, Hıristiyanlıktan bilgi vermeye çalışacağım. Lütfen! Okuyunuz, okutunuz, sosyal medyada paylaşınız ki, insanlar yararlansın. Müslüman birey; en ideal sıfatlı, özellikli, nitelikli, vasıflı,...
İslâm, Kardeşlik, Birlik- Beraberlik Dinidir
İslâm dini; Müslümanlık, tevhit dinidir. Birlik, beraberlik, kardeşlik, arkadaşlık, dostluk, sevgi, saygı, işbirliği, güç birliği, bütünlük, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, hoşgörü, iyilik, ibadet, barış dinidir. Hak, hukuk, adalet,...
Kur'an-ı Peygamberimiz gibi yaşayalım
 'Peygamberimizi daha iyi tanımak, İslâm dinini, peygamberimiz gibi yaşamak için lütfen okuyunuz, okutunuz, sosyal medyada paylaşınız.” ' Kur'ân'ı peygamberimiz gibi aynen yaşayan insan, elhamdülillah, Hakk'a;...
İnsan; Hakk’ı, Hakikati, Kendini, Haddini, Hududunu Bilmeli
 İnsan; kendini, Rabbini, hakkı, hakikati, haddini, hududunu bilip, yaşarsa; olgun, iyi, güzel, dürüst, yararlı insan olarak yaşar. Kendine ve başkalarına hayır ve iyiliği olur. Huzur, mutluluk, rahatlık, kolaylık, güzellik, iyilik, sağlık...
İnsan bilgi ile insanca yaşamalı
İnsan, dünyaya gelişi ile birlikte bilgi edinmeye, bilgiyi kazanıma dönüştürmeye başlamalı. Edindiği bilgiyle, akıllıca yaşamasını becermeli. Sayısal bilimleri; matematik, cebir, geometri, fizik, kimya, mantık, biyoloji bilmeli. Pozitif...

site sağ üst köşeye bayrak ekle