banner468
Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
Bir başka güzeldir, bizim memleketimiz
Bizim memleketimiz her yönüyle; coğrafi, siyasi, fiziki, sosyal, kültürel, çevre, doğa, güzel ve yararlı insanlarıyla bir başka güzeldir. Coğrafi güzelliğiyle dünyada eşi, benzeri, dengi yoktur. Tarihi, asıl ve esaslı, harika insanlarla...
Mümin, Müslüman; akıl, ilim, hak din ile yaşar
Müslüman sözleri, yazıları, anlatımları, açıklamaları, söylemleri, işleri, eylemleri ile harika, harikulade, şahane, mükemmel, muazzam, muhteşemdir. Her işini en güzel, iyi, doğru, yararlı, değerli şekilde özenle yapar. Stratejik, en...
Hükümetler, devletleri yönetirken
'Sevgi, saygılarımla, T.C. Hükümetimize, gelecek olan hükümetlerimize, İslâm ülkeleri hükümetlerine ve tüm dünya devletlerinin hükümetlerine önemle, saygılarımla arz ederim. Bu bilimsel makalemden ve tüm makalelerimden tüm insanlarımızın...
Tarihe bir not düşelim!
Canım, Ciğerim Azerbaycan'ımın zaferini yazalım.  'Azerbaycan, SSCB denilen Sovyet Rusya'dan 18 Ekim 1991 tarihinde ayrılıp, bağımsız ülke, bağımsız devlet oldu. Azerbaycan ile birlikte SSCB denilen komünist+ faşist+ diktatör...
Kendimizi en iyi şekilde nasıl yetiştirmeliyiz?
Bizler önce kendimizi bilmeliyiz. Rabbimizi, haddimizi, hududumuzu, edebimizi bilip, tanımalıyız. Kendimizi okumalıyız. Rabbimizi okumalıyız. Evreni okuyup, tanımalıyız. Dini ilimlerde ve pozitif ilimlerde; bilim, teknik, teknoloji, sanat, kültürde...
İlmî, İslami, insanî duygu, düşünce, eylem taşımalı
İnsan dediğimiz, akıllı, zeki, onurlu, güzel varlık; insanî, İslam'ı duygu, niyet, düşünce, eylem, davranış, hareketler taşımalıdır. Diğer insanlara ve varlıklara karşı; kin, nefret, düşmanlık, hainlik, kötülük, çirkinlik,...
Ödev, görev, yükümlülük, sorumluluklarımızı yapıyor muyuz?
İnsanın başına dünya ve ahirette gelen ve gelecek olan tüm dertler, belalar, sıkıntılar, musibetler, kazalar; kendi akılsızlığı, önlemsizliği, dürüstsüzlüğü, umursamazlığı,  bilgisizliği yüzünden olmaktadır ve de olacaktır!...
İnsanlar ilme ve hak dine uygun yaşamalı
Yazılanlar, anlatılanlar, söylenilenler, yaşananlar; dosdoğru, gerçekçi, ilmi, dini, akla uygun, sağduyulu, makul, mantıklı, hak sözlü, peygamberlere uygun olmalı. İlmi, hak dini yaşamalı. Söz söylemekten, yazmaktan çok yaşamak önemlidir....
Eğitim- öğretimde ivedilikle reform yapılmalı
Ülkemizde ve tüm dünyada eğitim ve öğretimde, ikisinde de, birlikte reform yapılmalı. Reform yapılırsa, hem başarı gelir. Hem de doğru, dürüst, düzgün, olgun, yetenekli, becerikli, meziyetli, en güzel ahlâklı, edepli, hayâlı, hakkaniyetli,...
Bir gezinin ardındaki güzellikler
Dün, İstanbul'a ailecek camileri gezip, görmeye gittik. Camilerin içinde, bir büyük bez afiş içinde bazı ayetler, hem Türkçe açıklamalı hem de İngilizce dilde yazılıydı. Bazı insanların dikkatini çekiyordu. Bizlerinde dikkatini çekti....
Huzurlu, mutlu olmayı bilmeli
Huzurlu, mutlu olmayı bilmeden; huzurlu, mutlu olunmaz. Her insan edindiği doğru, gerçekçi bilgileri yaşam tarzı edinirse; huzurlu, mutlu, rahat, kolay, ferah, felah, güzel, iyi, harika, harikulade, dürüstçe, onurlu bir yaşantı sürdürür. Maddi,...
Müslümanlar birbiriyle barış, kardeşlik, dostluk kurarlar
Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyor: ' Allahü Teâlâ'ya yemin ederim ki, mümin olmadıkça Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de, mümin olamazsınız. Size bir amel- ibadet bildireyim; onunla birbirinizi seversiniz. Aranızda...
Hedef: iyi insan olma, olmalıdır
Peygamberimiz buyuruyor: (' Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en iyi olanınızım.” 'Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi ve şefkat göstermeyen, bizden değildir.” 'Rabbim!...
Müslüman harika ve harikuladedir.
Müslüman harika, harikulade, şahanedir. En güzel eylemde, davranışta, sözde, yazıdadır. Mükemmeldir, muazzamdır, muhteşemdir. İşinde, görevinde iyidir, güzeldir, dürüsttür.            ...
İnsan bilgiye önyargılı yaklaşmamalı
İnsan doğru, gerçek, ilmi, bilimsel, dinsel bilgiye, olgu ve olayları anlatan söz ve yazılara önyargılı yaklaşmamalı. Önyargılı yaklaşanlar, hiç yararlanamazlar. Yararlı bilgiyi yaşantısında gerçekleştirmeli. Olay ve olgulardan ders...
Can Azerbaycan’ım ve Karabağ’ın dünü, bugünü
Can Azerbaycan'ım, Azeri Türk kardeşlerim, biz Türkler gibi onlarda emperyalist zalim vahşilerin, haydutların, barbarların, eşkıyaların, saldırganların saldırılarına ve işgaline uğradı. Ermenilerin 1991- 1994 yılı saldırıları ile...
Yalanın, yanlışın mankutu olmamalı
Yalanın, yanlışın, çirkinin, kötülüğün, kötülerin, zarar- ziyan verenlerin, katilin, katliamcının, olumsuzun mankutu, kölesi, tutsağı asla olmamalı. Bunun içinde doğru, dürüst, düzgün, iyi, güzel, yararlı, gerçek bilgiyle; hakça,...
Akıllı, zeki insan; gerçek bilgi sahibi olur
Sizlere, dünyanın en iyi, güzel, doğru, gerçek, yararlı, önemli, değerli, kullanılabilir bilgilerini yazıyorum. Sizler, makalelerimi okudukça; yararlanacak, daha da olgunlaşacak, bilgi ve bilinç sahibi olacaksınız. Yalancıların, yanlış...
Kur’an’a uyup, Peygamberimiz gibi yaşamalıyız
Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkına, hukukuna riayet etmeli. Allah'ın kullarına olan nimeti, bereketi, sağlık ve esenliği karşılığında; şükretmeli. Hamt etmeli. Dua etmeli. İstediği gibi, peygamberimizin yaptığı gibi ibadet...
İnsanlara danışmanlık ve rehberlik etmeli
' Müslümanlar, dünyanın en akıllı, zeki, iyi, güzel, doğru, dürüst, düzgün, gerçekçi, merhametli, şefkatli, güzel ahlâklı, müşfik, adil, yararlı, değerli ve eşitlikçi olgun insanlarıdır.  Böylede olmalıdır. Kur'ân...
Aklı, zekâyı doğru bilgiyle kullanmalıyız
Öncelikle kendimiz doğru bilgi edinmemeliyiz. Doğru, gerçekçi, yararlı, uygulanabilir bilgilerle eğitim ve öğretim görmeliyiz. Kendimizi, aile bireylerimizi doğru, gerçekçi, yararlı, olumlu bilgilerle yetiştirmeliyiz. Kendimize, aile bireylerimize,...
İslam, eşsiz bir inanç, ibadet, ahlâk, muamelat sistemidir
Tin süresi 4- 6. Ayette âlemlerin Rabbi Yüce Allah cc. Buyuruyor: ' Biz, insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip, yararlı işler yapanlar, müstesna! Onlar için kesintisiz bir ödül...
Müslüman alametifarika olmalı
Hak mümin, hakiki, samimi, bilge, dindar, takva Müslüman alametifarika olmalıdır. Başkalarından sıfat, özellik, nitelik, vasıf, kalifiye, kalite, verim olarak çok farklı, üstün meziyetli, maharetli, hünerli olmalıdır. Sıradan insan asla...
Kötülüklerden ve zarardan korunmayı öğrenmeli
İnsan, aklını, ilim, bilim, bilgi, din- iman ile işletirse; akıllı, zekice, doğru, dürüst, sağduyulu, mantıklı ve makul hareket eder. Bunun içinde hiçbir şekilde zarar, ziyan, kötülük görmez. Beşeri- insani, doğal afet ve belalardan korunmuş...

site sağ üst köşeye bayrak ekle