Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
Aklen, Zihnen, Ruhen, Bedenen Sağlıklı Olmalı
Hak mümin, hakiki olgun bilge Müslüman; aklen, zihnen, ruhen, bedenen, bilgi durumu ile sağlıklı, sağlam, doğru, dürüst, hakkaniyetli,  güzel ahlak, edep, hayâ sahibi olmalı. Hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, edep, hayâ,...
Anarşi, Şiddet, Terör Ve İslâm
Sizlere, bir eğitimci öğretmen, araştırmacı yazar olarak; yazabildiğim, kadarı ile en doğru, güzel, iyi, yararlı, olumlu, bilimsel, sanatsal, eğitsel, sağlık, yaşamda gereken her bilgiyi yazmaya çalışacağım. Biz yazdıkça, sevap kazanacağız....
Allah CC. Kur’an, Peygamber (SAV) ve İnsan
'Sizlere, dünyanın en güzel, iyi, doğru, yararlı, olumlu, gerçek bilgilerini yazmaya çalışıyorum. Lütfen okuyunuz. Yararlanınız. Sosyal medyada paylaşınız. Tebliğ ediniz. Bilgi edinirseniz, kazanımınız olur, inşallah.” Kovulmuş...
İnsan Ancak Hak İle Hidayete Erişir
İnsan eğer aklını, zekâsını dosdoğru çalıştırır da; dosdoğru, gerçek bilgiler edinirse, kazanımı olur. O zaman doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, yararlıyı zararlıdan, olumluyu olumsuzdan, hakkı...
Yetişkinin, Gencin, Çocukların İyi Yetiştirilmesi
İnsanın önce kendini en iyi şekilde yetiştirmesi farz olan bir görevdir. Allah cc. bizim okumamızı, ilim, bilim, bilgi edinmemizi, en ideal biçimde yaşamamızı istiyor. Çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmemizi, başkalarına hayrımızın,...
Emperyalizm Ve Mankutları
Emperyalizm; bir devletin veya ulusun, başka devletleri siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, dini, sanatsal, fikir ile egemenliği altına alarak, yayılmasıdır. Bu bir işgal veya sömürgeleştirme halidir. Emperyalizme 'sömürgeleştirme” denilse...
Yaradan Rabbinin adıyla oku
Lütfen! Mutlaka okuyalım. Bilgi, fikir sahibi olalım. Rahmet peygamberi, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammet'in sav. Hayatı Kur'ân idi. Kur'ân'ı Kerim'i ve peygamberimizi öğrenmek, bilmek, anlamak, yaşamak için; 'Yaratan...
Hak Mümin Ve Hakiki Müslüman Başarılı Olur
Hangi statüde, konumda, durumda, kim olursa olsun; eğer ideal hak mümin ve hakiki Müslüman ise başarılı olur. İnancı, itikadı, Müslüman'ın başarılı olmasına neden olur. Ne ölçüde İslam ve Müslüman yaşantısına sahip ise, o ölçüde,...
Yönetici; Akıllı, Zeki, Bilge, Adil, Dürüst Olmalı
Devlet ve millet olarak; akıllı, zeki, bilge, İslam, Müslüman olmalıyız. Hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, güzel ahlak, adaleti hakkaniyetle uygulamalıyız. Güzel ahlak sahibi olarak; ilmi, bilimsel, insani, İslam'ı, Müslüman'ca...
İdeal Yöneticinin Sıfatları Ve Yapacakları
T.C. Devletimizin yetkililerinin, hükümetimizin üyelerinin, tüm yöneticilerimizin, memurlarımızın, işçilerimizin, çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın, sağduyulu insanların okumasında ve uygulamasında çok büyük...
Etkin ve yetkin insan yetiştirmek
Yeterince okumuyoruz. Tarihi bilmiyoruz. Tarihten ibret alıp, ders çıkaramıyoruz. Günümüzü iyi değerlendiremiyoruz. Kendimizi koruyamıyoruz. Dost, düşman ayırt edemiyoruz. İnsanları tanıyamıyoruz. Yeterince önlem, tedbir alamıyoruz. Aldatılıyoruz....
Doğru fikir ve düşünce sahibi olmak
İnsan doğru duygu, niyet, düşünce, fikir, ilim sahibi olursa; hal, hareket, davranış, eylem ve yaşantısı, iyi, güzel, yararlı, değerli, önemli, olumlu olur. Haktan, hukuktan sapma göstermez. Sapkın, azgın olmaz. Sapkınlarla bir –beraber...
Hak hakikat bilinmeden yaşanılmaz
Hakkı, hakikati- doğru ve gerçekleri bilmek için; 'akıllı bilge, bilgin mümin ve Müslüman olmak gerekir. Akıllı Müslüman; 'hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, yararlıyı zararlıdan, olumluyu...
Müslüman’ın Söz, Yazı, Eylemleri Doğru Olmalı
Peygamberimiz buyuruyor. Darimi Hadis' İyilik, gönlünü huzura kavuşturan ve içine sinen duygudur. Kötülük ise, insanlar sana fetva verseler bile, gönlünü huzursuz eden, içinde kuşku bırakan duygu, düşüncedir.”                ...
İnsanlıklı insan ve bağımlılıktan kurtulmak
İnsanlıklı, insancıl, insaniyetli, iyi, güzel, dosdoğru, dürüst, yararlı, ideal insan olmanın yolu; ilim ve İslam dinini yaşamaktan geçer. İlim ve İslam dinini yaşayan, her türlü ideal fikir, düşünce, davranış, hareket, güzel ahlak,...
İdeal İnsan; İdeal Fikirlerle, İlimle, İrfanla Olur
'Ey iman edenler! Allah'a itaat ediniz. Resulüne itaat ediniz ki, yaptığınız amelleri boşa çıkarmayınız.” Muhammet süresi 33. ayet 'Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse;  Allah, onu alt tarafından ırmaklar akan, Cennetlere...
Çevre, Şehircilik, Belediyecilik Ve İnsan
   İnsan, kendini çağa uygun en iyi, güzel, doğru, dürüst, yararlı, verimli, stratejik kaliteli, ilimli, irfanlı, bilimli, sanatlı, pek çok maharet ve meziyetli olarak yetiştirmeli. Bunun için çok yeterli öğrenim görüp, yetkin...
İnsan, İslâm Olunca Veya Olmayınca!
 İnsan, İslâm olunca; en ideal sıfatlı, özellikli, nitelikli, iyi, güzel, dosdoğru, yararlı, değerli, olgun insan, insanlıklı insan, insaniyetli insan, merhametli, şefkatli, müşfik harika, harikulade, mükemmel insan olur. İnsan, '...
İnsan; Akıllı, Bilgili, Bilinçli, Üretken Olmalı
    İnsan; aklını, zekâsını, ilmini, bilgisini doğru edinip, doğru kullanmalı. Edindiği bilgiyi kazanım haline getirip, yaşamalı. Hak nedir, batıl nedir, iyi nedir, kötü nedir, güzel nedir, çirkin nedir, yararlı nasıldır, zararlı...
Allah’ın Ve Peygamberinin Dini İslâm’dır
Olgun, samimi, bilgili, bilinçli hak mümin ve samimi Müslüman olmalı. Bunun için İslam dinini ve akli-doğa ilimlerini doğru bilip, yaşamalı. Peygamberimizin, Allah'tan Cebrail aracılığı ile mesajı alıp, insanlara ulaştırdığı, İslam...
İslam olmak olgun insan olmaktır
İnsanlar, İslam olunca, hak mümin ve bilgili bilinçli samimi Müslüman olunca, İslam'ın tüm değerlerini yaşar. Olgun, mükemmel, ibadetli, ihsanlı- iyilikli, güzel, iyi, hayırlı, yararlı insan olur. Hayatı anlamlı yaşayıp, iki dünya...
Kendimizi, Haddimizi, Hududumuzu, Rabbimizi Bilmeliyiz
Olgun insan dediğin; öncelikle kendini, haddini, hududunu, hukukunu, Rabbini hakkıyla bilmelidir. İlim ve İslam bilip, insanlıklı olgun insan olmalıdır. Allah'a ibadeti, varlığa iyiliği, hizmeti, infakı, yardımı, paylaşmayı, dayanışmayı...
İslam inancını doğru öğrenelim
İzninizle, sizlere, İslam İnancını = Kelam İlmini, bilebildiğim, kadarı ile yazmaya çalışacağım. Ön yargısız okumak isteyenlerin, okumasında; yarar, iyilik, güzellik, önem, değer vardır. İyi niyetle okuyanların, çok kazanımları olacağına,...
Allah’ımı, Kur’ân’ımı, Peygamberimi Çok Seviyorum
Rabbim, âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah cc. Dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammet sav. Kıblem Kâbe, yolum Allah cc. yolu- sırat-ı müstakim, önderim, kılavuzum; Hazreti Muhammet'tir. Kur'ân'ı peygamberimiz...