banner468
Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
İnsanlıkla insan olmanın yol ve yöntemleri
 İnsanlıklı, insancıl, insaniyetli, olgun, bilge, insaflı, vicdanlı, merhametli, ibadetli, iyilik yapan, cömert, adaletli, doğru, dürüst, düzgün, fedakâr, cefakâr, huzurlu, mutlu, hayırlı, dost, kardeş, sabırlı, sevgi ve saygı dolu,...
Okuyalım, öğrenelim, öğretelim, en güzel örnek olalım
İnsan, okumakla, öğrenmekle, öğrendiği doğrularla yaşamakla, değer kazanır. Değer yargılarıyla yaşamakla; en iyi, güzel, doğru, yararlı insan olur. Bildiği doğruları yaşamakla; yükselir, sevilir, sayılır, saygı görür. Hak ve hakikati...
Elhamdülillah, Müslümanım, İslam’ı yaşarım
Allah'ın varlığına, birliğine inanırım.  Allah'ı, Esma'ül Hüsna ad ve sıfatları ile tanırım. Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inanırım. Ahiret gününe, kadere inanır, iman ederim.  Hayrın...
Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz
Öncelikle, olgun insan, dini bütün Müslüman olalım.                 İslam dininin, ilmin, irfanın, yararlı kültürün değerlerini öğrenelim.                ...
Akıllı, zeki, bilgili, bilinçli, olgun olmalıyız
Öncelikle aklımızı, zekâmızı; ilim, bilim, kültür, sanat, meslek öğrenmede kullanmalıyız. İlim, bilim, bilgi, din- iman, meslek, sanat öğrenmek için her zorluğa katlanmalıyız. İlimsiz, dinsiz, imansız; hiçbir iş, görev hakkaniyetle...
Vatan, millet, devlet, bayrak, din- iman için çalışmalı
Vatanımız, milletimiz, devletimiz, bayrağımız, dinimiz- imanımız, bağımsızlığımız, özgürlüğümüz, dini- insani, İslam'ı değerlerimiz için samimiyetle, stratejik planla, programla, projelerimizle çalışmaları en kaliteli, verimli...
İsrafı, tüketim çılgınlığını ve çevre kirliliğini ivedilikle önlemeliyiz
Din – imandan haberi olmayanlar, dikkate almayanlar, önemsemeyenler, ilke ve kurallara uymayanlar, sürekli tüm dünyaya, evrene, varlıklara aşırı ölçütlerde zarar vermektedir! Dünyanın ve evrenin ölçü ve dengesini bozup, canlıların yok...
Aklı doğru bilgilerle doğru kullanmalı
Akli, sabırla, dosdoğru bilgilerle, Allah'ın emirleri doğrultusunda kullanmalı. Aklın ve İslam dininin; kötü, fena, çirkin, yanlış, yalan saydığı eylemleri yapmaktan, nefsi alıkoymalı. Nefsi, meşru, hukuki, İslam'ı olmayan; duygu,...
Müslümanın iki âlemde huzurlu ve mutlu olması
Müslüman, her şeyden önce; dini, ilmi, milli, manevi, insani değerlere ve hak ve hakikate sahip olmalı. Dini bilgileri; Kur'an ve sünnet içerikli olmalı. İlmin, bilimin doğru ve gerçeklerine uymalı. Milli, manevi, insani, evrensel değerlere...
Hak, hukuk, adalet, hakkaniyet, güzel ahlâk kazandırılmalı
Peygamberimiz, insanlara, çocuklara, hayvanlara, doğaya, çevreye, hakka, hakikate, Allah'a, Kur'ân'a, akrabalarına, komşularına, değerli olanlara; sevgi duyar, saygı gösterirdi. Hiç kimseye, varlığa zarar, ziyan vermezdi. Varlıkların...
Doğayı, çevreyi, ekosistemi korumalıyız.
Bugün, 05 Haziran 2021 Dünya Çevre Günüdür. Bugünü en çok şimdi, bugün anlamalı, önlemleri acilen, ivedilikle hemen almaya başlamalıyız.  Denizlerimize, karalarımıza, toprağımıza, havamıza, suyumuza, çevremize, doğamıza bakıp,...
Dosdoğru mümin, gerçek Müslüman sıfatını kaybetmemeli!
Halife Hazreti Ömer buyuruyor ki: ' Bu dünyada imanlı, İslamlı, mümin ve Müslüman olarak yaşayınız. Kendinizi ahirete hazırlayınız. Bu dünyadan imansız gitmekten korkunuz. Dünyada imanlı, İslamlı Müslüman olarak samimiyetle yaşarsanız,...
En ideal özellik, nitelik, nicelik sahibi olmalı
İki âlemde bizlere lazım olan bilgi, birikim, yetenek, beceri, donanım, takım sahibi olmalıyız. Basiretli, dirayetli, akıllı, zeki, bilge, üstün ve güzel ahlaklı, doğru inançlı, azimli, gayretli olmalıyız. Güçlü, kuvvetli, sağlıklı,...
İsrail'in dehşet saçan vahşetleri!
Günümüzde İsrail' terör devletinin adı; İsrail Cumhuriyetidir. Başkenti; Tel Aviv'dir. Bazı Siyonist Yahudi yanlısı ülkeler, Kudüs'ü başkent olarak tanımıştır. 2021 yılı itibarıyla nüfusu 9 milyondur. Yüzölçümü 20...
Peygamberimiz gibi mümin, Müslüman olmalıyız
Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sav. Gibi harika, harikulade, şahane, iyi, güzel, dosdoğru, dürüst, yararlı, değerli, Kur'an'ı Kerim'e göre yaşayan olmalı. Hakkı, hakikati, hakkaniyeti, güzel ve üstün olan İslam ahlakını,...
Allah’ın Yolunda, Peygamberimizin izinde yaşamalı
Öncelikle âlemleri hiç yoktan yaratan, şekil veren, dirilten, canlı tutan, Yüce Allah'ı Esma'ül Hüsna ad ve sıfatları ile tanıyıp, kabul etmeli. Emirlerini tutmalı. Yasakladıklarından sakınmalı. İyiliği çoğaltıp, yaymalı....
Hak mümin, takva Müslim, hakiki Müslüman olmalı
Mümin ve Müslüman olmak; en yüksek derecede, önemli bir değerdir, kıymettir, onurdur, rahat yaşamadır. Huzurlu, mutlu, iyi, güzel, yararlı, onurlu, üstün nitelikli olgun insan olmadır. Dünya ve ahirette zarar- ziyan görmemedir. Allah cc. Katında...
Mucize İslam’ı öğrenip, yaşam tarzı yapalım
 İslam dini, ilk peygamber Âdem as. Hazretlerinden, son peygamber Muhammed Mustafa sav. Hazretlerine gönderilen ilk ve son dinin adıdır. Bu adı, Allah cc. Koymuştur. Allah cc. Buyuruyor:          ...
Müslüman en ideal insandır
İnsan, değerini, önemini, üstünlüğünü, faziletlerini; hak inancından, güzel ahlâkından, Hakk'a ibadetinden, insanlara ve varlıklara iyiliğinden, muamelatından alır. Eğer ilmin fazilet değerleriyle, hak din İslam ilkeleriyle, bilimin...
Hak dinimizi ve tarihimizi doğru öğrenmeliyiz
 Âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, var eden, şekil veren, öldürecek olan ve tekrar şekil verdirecek olan Yüce Allah'a hamt ediyorum, şükrediyorum, tövbe ediyorum, zikrediyorum, dua ediyorum, ibadet ediyorum; sevgi, saygı, taat, samimiyetle...
İnsanı olgun insan yapan değerler
Bir insan ne kadar ilmi, dini, ahlakı bilgiye, birikime, yaşantıya sahipse; o kadar anlamlı, değerli, iyi, güzel, yararlı, olumlu, doğru, dürüst, hayırlı, üstün sıfatlı yaşantıya sahip olur. Doğruluğu, dürüstlüğü, sevgiyi, saygıyı,...
İlmi yaşamak önemli ve değerlidir
İnsan, okurken, bilmeye çalışırken, öğrenirken, öğrenim ve eğitim görürken; dini ilimlerle, pozitif ilimleri, mesleği, sanatı, tekniği, teknolojiyi, inovasyonu, kültürü birlikte öğrenmeli. İlim, bilim, bilgi, meslek, sanat, teknoloji,...
Hak ve hakikati; beyin, kalp, ruh, genlerimizle anlamalı
Müslüman'ın başlıca görevi, ödevi; okumak, araştırmak, öğrenmek, gelişmek, anlamak, anlatmak, yaşamak, imanlı olmak, sağlıklı olmak, iyilik etmek, Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda hakça, hakkaniyetçe, güzel ahlakça,...
İnsani ilişkilerde İslamlaşmalı
İnsanlıklı insan, insaniyetli insan, insancıl insan, olgun mümin, gerçek bilge Müslüman, samimi, merhametli, şefkatli, müşfik, cömert, diğerkâm Müslüman olmak kolay değildir! Dünya insanlığının %5'i bile bu sıfatlara ulaşamamıştır....

site sağ üst köşeye bayrak ekle