Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
İnsan olma güzel değerlerle olur.
Bir insanın doğru, dürüst, düzgün, adil, adaletli, iyi, güzel, yararlı, önemli, değerli, gerçekçi, hak, hukuk, güzel ahlâk, edep, hayâ gibi değer yargılarına sahip olması için; İslâm olması, İslâm dinini bilgiyle, bilinçle, hakkıyla...
Stratejik plân ile kaliteli, verimli kalkınıyoruz
Ülkemiz son 20 yıl içinde diğer 192 ülkeye oranla, daha yüksek oranda kalkınıyor, gelişiyor, büyüyor, eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Diğer gelişmiş ülkelerin büyümesi sıfırın altında eksiye düşerken, ülkemiz elhamdülillah 5- 10 üzerinde...
Bilgi, sanat, zanaat, meslek sahibi olmalıyız
Önce kendimizi en iyi, güzel, harika, şahane, çağa uygun, dindar şekilde yetiştirmeliyiz ki; kendimize, çocuklarımıza, çevremize de yararlı olalım. İnsan ömründe; bilgi, bilim, sanat, zanaat, meslek sahibi olacak kadar zamana, ömüre sahiptir....
Olgun, iyi insan olmaya niyet edip, hedeflenmeli
İnsan önce olgun, iyi, güzel, hayırlı, yararlı, değerli, önemli, üstün insan olmaya niyet edip, hedefe ulaşmak için uygulamaları başlatmalı. Hep olumlu, erdemli, faziletli insan olmak için çabalamalı. Her türlü kötü, çirkin, zararlı,...
İnsanları en iyi şekilde yetiştirmeli
İnsanları en iyi şekilde yetiştirmek için, önce kendimizi en iyi yetiştirmiş olmalıyız. Kendimizi en iyi şekilde yetiştirmek içinde; zamanımızı ilme, bilime, bilgiye, dine, imana, hikmete, irşada, feyze, mesleğe, sanata, kültüre, güzel...
Eğitim- öğretim milli ve bilimsel olmalı
Ülkemizde eğitim, öğretim, kültür, sanat, meslek, ahlâk, bilgi, hikmet, irşat, feyiz; milli, manevi, evrensel değerler ölçüsünde olmalı. Eğitimi kariyer yapmış, uzman eğitimci, öğretici, değer ölçüleri olan öğretmenler, akademisyenler...
İyi insan olma; doğru, dürüst olmakla başlar
İyi insan olmak için; Yüce Allah'ın emirlerini tutmalı. Yasakladıklarından sakınmalı. İyilikleri, hizmetleri artırarak, çoğaltmalı ve yaygınlaştırmalı. Kötülükleri azaltarak, yok etmeli. Niyet, duygu, düşünce, eylem, fiil, davranış,...
Madden ve ruhen sağlıklı yaşamalı
Bir insan madde ve ruhtan oluşmaktadır. Madden ve psikolojik olarak, manen de sağlıklı olması için, doğru ve gerçek bilgilerle, sorumluluk duygusu taşıyarak yaşamalı. Bilgili, bilinçli olup, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeli. Dikkatli,...
Emanetleri, ehil olan, uzman ve güvenilir kişilere vermeli
Allah cc. Nisa Suresi 58. Ayette; 'Gerçekten Allah, size emanetleri ehil olanlara vermenizi emreder.” Allah cc. Ne emretti ise en doğruyu emretmiştir. İnsan onuruna, güzelliğine zararlı, kötü bir durum emretmez. Allah cc. Ahzap Suresi 59....
En güzel örnek olanları, kendimize örnek almalıyız
Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın sözlerinden oluşan Kur'an'ı Kerimi kendimize rehber, kılavuz, yol, yaşam tarzı yapmalıyız. En doğru sözler, Yüce Allah'ın sözleridir- kelamıdır. Kur'ân biz insanların rehber kitabı...
Dost istersen, Allah cc. yeter
Gerçek anlamda dost istersen, Allah cc. Ve Allah cc. Dostları yeter. Allah'ı dost etmeyenlerden, gerçek anlamda dost, kardeş, sevgili olmaz. Size her durumda dost gibi davranmaz. Allah'ı, Allah'ın dost kabul ettiklerini, dost edininiz....
İyi insan olma bir niyetle başlar
Bir insan iyi, güzel, dürüst, yararlı, değerli insan olmaya niyet edip; duygu, düşünce, davranış olarak yöneldiğinde, kendini iyileştirir. Kötü, çirkin, yalan, yanlış, olumsuz her durumdan kurtulur. Bunun için iyi, yararlı, değerli, güzel,...
İnsanın huzur, mutluluk, refah ve kurtuluşta olması
 Öncelikle akıllı, zeki, doğru bilgili, hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, düzgünlük, hakkaniyet, adalet, merhamet, güzel ahlak, edep, hayâ ve insanlık içinde yaşamalı. Aklı dosdoğru ve en güzel şekilde kullanmalı. Çıkarcı, bencil...
Huzurlu mutlu olmanın stratejik yol ve yöntemi
İnsan, öncelikle huzurlu, mutlu, refah içinde, hak ve hakikat ile yaşayan bir ülkede, devlette, ailede, toplumda, yaşamalı. Doğru bilgi, beceri ile yararlı şekilde, en ideal biçimde yaşamalı. Bir çocuk, sağlıklı ebeveynlerden doğmalı ve...
Hedefimiz; iyi, yararlı insan yetiştirme olmalı
Her bireyi, yaratılış yeteneklerine uygun şekilde eğitmeli, öğretmeli, yetiştirmeliyiz. Meslek, sanat, bilgi, beceri, teknik, teknoloji sahibi yapmalıyız. Çağın koşullarına en uygun şekilde, yaratılış güzelliğini, onurunu bozmadan, en...
Bilim, sanat, meslek, teknoloji öğrenmeliyiz
Önceki yazımda bildirmiştim. Kur'ân'ı Kerim'de, ' Allah” sözcüğünden sonra, en çok geçen sözcük; 'ilim- bilim- bilgi” türevli sözcüklerdir. Allah cc. Kendini öğrendikten, bildikten, kabul ettikten sonra; okumayı,...
İstikametimiz, mutlak değerlerimiz olmalı
Bir bilge, bilinçli bilgin insan, ne ölçüde; hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, düzgünlük, adalet, hakkaniyet, güzel ahlâk, edep, hayâ, ilim, irfan, bilim, akıl, İslâm uygulamalı olursa; o ölçüde, orantıda başarılı olur. Beğenilir....
Aklımızı, zekâmızı; İslam ve bilim ile işletmeliyiz
Aklımızı çok iyi işletmek, doğru işletmek için; hak din İslâm, ilim, bilim, doğru bilgi, sanat, meslek, yararlı kültür, genel kültür sahibi olmalıyız. Pozitif – doğa ilimleri öğrenirken, mutlaka dini ilimleri de öğrenmeliyiz. Öğrenimi,...
Yüce Allah’ın emirlerini tutmalı, yasakladıklarından sakınmalı
Cenabı Hak, insanoğlunu eşref-i mahlûk, şerefli, onurlu, akıllı, zeki, düşünebilen, yapabilen, güzel yaradılışlı olarak yaratmış ve yeryüzünün halifesi kılmıştır. Üstün kabiliyetlerle, yeteneklerle donatmış. Rabbinin rızasına...
İlim, irfan, bilim, ahlaktan ayrılmamalı
Allah cc. Ayetinde ; 'müminler kardeştir,” buyuruyor. Hazreti peygamberimizde aynen Yüce Allah'ın buyurduğu gibi; 'müminler kardeştir,” buyurmaktadır. Peygamberimiz sas. Bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: ' Sizden biriniz,...
Aklımızı, zekâmızı İslâm ve bilim ile işletmeliyiz
Aklımızı çok iyi işletmek, doğru işletmek için; hak din İslâm, ilim, bilim, doğru bilgi, sanat, meslek, yararlı kültür, genel kültür sahibi olmalıyız. Pozitif – doğa ilimleri öğrenirken, mutlaka dini ilimleri de öğrenmeliyiz. Öğrenimi,...
İyi bir mümin ve Müslüman şu sıfatlarda olmalıdır
1- ALLAH'IN EMİRLERİNİ TUTMALI. YASAKLARINDAN SAKINMALI. 2- İYİLİKLERİ ÇOĞALTIP, ARTIRIP, YAYMALI. KÖTÜLÜKLERİ AZALTIP, YASAKLAMALI. 3- YALAN, İFTİRA, DEDİKODU YAPMAMALI. 4- KISKANÇ, ÇEKEMEZLİK YAPMAMALI. 5- KİBİRLİ OLMAMALI. YANI...
Yüce Allah’ın emirlerini tutmalı, yasakladıklarından sakınmalı
Cenabı Hak, insanoğlunu eşref-i mahlûk, şerefli, onurlu, akıllı, zeki, düşünebilen, yapabilen, güzel yaradılışlı olarak yaratmış ve yeryüzünün halifesi kılmıştır. Üstün kabiliyetlerle, yeteneklerle donatmış. Rabbinin rızasına...
Samimiyetle dinimize sımsıkı sarılıp, yaşamalıyız
İnsanlığı vahiy ile aydınlatan, peygamberlerle aydınlığa kavuşturan, insanlara, müminlere, Müslümanlara hitap eden, âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ıma sonsuz kere teşekkür ediyorum, şükrediyorum, hamt ediyorum, zikrediyorum, tövbe...

site sağ üst köşeye bayrak ekle