banner468
Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
Mucize İslam’ı öğrenip, yaşam tarzı yapalım
 İslam dini, ilk peygamber Âdem as. Hazretlerinden, son peygamber Muhammed Mustafa sav. Hazretlerine gönderilen ilk ve son dinin adıdır. Bu adı, Allah cc. Koymuştur. Allah cc. Buyuruyor:          ...
Müslüman en ideal insandır
İnsan, değerini, önemini, üstünlüğünü, faziletlerini; hak inancından, güzel ahlâkından, Hakk'a ibadetinden, insanlara ve varlıklara iyiliğinden, muamelatından alır. Eğer ilmin fazilet değerleriyle, hak din İslam ilkeleriyle, bilimin...
Hak dinimizi ve tarihimizi doğru öğrenmeliyiz
 Âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, var eden, şekil veren, öldürecek olan ve tekrar şekil verdirecek olan Yüce Allah'a hamt ediyorum, şükrediyorum, tövbe ediyorum, zikrediyorum, dua ediyorum, ibadet ediyorum; sevgi, saygı, taat, samimiyetle...
İnsanı olgun insan yapan değerler
Bir insan ne kadar ilmi, dini, ahlakı bilgiye, birikime, yaşantıya sahipse; o kadar anlamlı, değerli, iyi, güzel, yararlı, olumlu, doğru, dürüst, hayırlı, üstün sıfatlı yaşantıya sahip olur. Doğruluğu, dürüstlüğü, sevgiyi, saygıyı,...
İlmi yaşamak önemli ve değerlidir
İnsan, okurken, bilmeye çalışırken, öğrenirken, öğrenim ve eğitim görürken; dini ilimlerle, pozitif ilimleri, mesleği, sanatı, tekniği, teknolojiyi, inovasyonu, kültürü birlikte öğrenmeli. İlim, bilim, bilgi, meslek, sanat, teknoloji,...
Hak ve hakikati; beyin, kalp, ruh, genlerimizle anlamalı
Müslüman'ın başlıca görevi, ödevi; okumak, araştırmak, öğrenmek, gelişmek, anlamak, anlatmak, yaşamak, imanlı olmak, sağlıklı olmak, iyilik etmek, Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda hakça, hakkaniyetçe, güzel ahlakça,...
İnsani ilişkilerde İslamlaşmalı
İnsanlıklı insan, insaniyetli insan, insancıl insan, olgun mümin, gerçek bilge Müslüman, samimi, merhametli, şefkatli, müşfik, cömert, diğerkâm Müslüman olmak kolay değildir! Dünya insanlığının %5'i bile bu sıfatlara ulaşamamıştır....
Kur’an’ı Kerim’i Peygamberimiz gibi yaşamalıyız
Dün olduğu gibi bugünde Mümin ve Müslümanları bozan, sapkınlaştıran, İslam dinine düşman eden, sadece inkârcı, ateist, komünist, putperest zalim kâfirler değildir. Kendi İlahiyatçı olup; İslam, mümin, Müslüman düşmanlığı yapanların...
Yüce Allah’ın insanlara söylediği hak sözler (4)
Mümin, Müslim, Müslüman olmak, batıl ve küfür olan sözleri, söylemleri, görüşleri reddetmekle başlayıp; Allah'ın varlığını, birliğini, eşi- benzeri olmadığını, Hazreti Muhammed'in kulu ve peygamberi olduğunu kabul etmekle...
Allah CC. Kur’an’da, İnsanlara, Müminlere Buyuruyor (3)
Âlemlerin Rabbi Yüce Allah cc. Kur'ân 'da, İnsanlara mealen buyuruyor, emrediyor, yasaklıyor, öğütler veriyor ki; iki âlemde de huzurlu, mutlu, kolay, rahat, onurlu, dosdoğru, yaratılış güzelliğine uygun hayat geçirsinler.  ...
Allah CC. Kur’an’da insanlara buyuruyor ki; (2)
Allah cc. Kur'ân'ı Kerim ayetlerini; ayet olarak ve de süre olarak, yaklaşık 23 yılda, peygamberimize vahiy yolu ile iletmiş, bildirmiş. Peygamberimizde bu ayet ve süreleri ezberlemiş, ezberletmiş, yazdırmış. Yaşayarak; öğreterek,...
Yüce Allah, müminlere ve insanlara şöyle söylüyor
Âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, var eden, şekil veren, öldüren, tekrar dirilten; Yüce Allah'ın emirlerine, yasaklarına, Kur'an'ı Kerim'e, peygamberine, yarattığı ilme, irfana, bilime, dosdoğru işleyen akla uygun yaşamalı....
İnsan yetiştirmeye; nereden, nasıl başlamalı
 İnsan yetiştirmeye; nereden, nasıl, niye, kimle, kaç yaşında, niçin, hangi yol ve yöntemlerle başlamalı, konusunda, geniş dini ve pedagojik bilgiyi, birikime, donanıma sahip olmalıyız. İşi hem dini hem de pozitif ilimle bilmeliyiz. İşi...
Akıllı insan, iki dünyada zarar etmeyendir
Akıllı insan, iki dünya yaşantısında; zarar, ziyan etmeyendir. Aklını; ilim, bilim, doğru bilgi, din- iman ile samimiyetle işletir. Allah'ın emirlerini hakkıyla tutar. Yasakladıklarından tümüyle sakınır. İnsanlara hakkaniyetle iyilik,...
Din, bilim, meslek, sanat, teknoloji öğrenmeli
Âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, var eden, şekil veren, öldüren, tekrar diriltecek olan, Rabbimiz Yüce Allah cc. Kur'ân-ı Kerim'in, Hud Süresi 112. Ayette buyuruyor:            ...
İnsan, aklını; doğru bilgi ile kullanmalı
Allah cc. Haşr Süresi 24. Ayette buyuruyor: ' O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler- adlar, O'na özeldir. Göklerde ve yerde olanlar, O'nun şanını yüceltmektedir. O, galiptir ve hikmeti- bilgisi...
İnsani sorunlu ve olumsuz olmaktan kurtarmalı
 Âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, donatan, yok edecek olan, tekrar yaratacak olan; Yüce Rabbimiz Allah cc. Kasas Süresi 28/ 77. Ayette buyuruyor: ' Allah'ın, sana verdiğinden ( O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste!...
Her işi, görevi; bilimsel ve dinsel yapmalı
Her işi, görevi, mesleği, sanatı, yönetimi; en bilimsel ve dinsel ilkelere, kurallara, değerlere uygun yapmalı. Her işi, görevi, mesleği, sanatı; en bilimsel şekilde öğrenip, icra etmeli. Bilim, teknik, teknoloji ve din ilkeleri içinde icra...
İyilikleri çoğaltıp, kötülükleri azaltıp; yok etmeliyiz
 İyi, güzel, doğru, dürüst, yararlı, olumlu, samimi, bilgili, dindar bir Müslüman; âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, Yüce Allah'ın emirlerine uyar. Yasakladıklarından sakınır. İslâm dinini aynen peygamberimiz gibi yaşar....
İslâm’ın ve Müslüman’ın alternatifi yoktur
İslâm dini, Kur'ân ve peygamberler; âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, var eden, yok edecek olan ve tekrar diriltecek olan; eşsiz, benzersiz, denksiz, ortaksız, sıfatları sınırsız olan tek İlahi varlıktır. Allah cc. Tüm ad ve sıfatları...
Yüce Allah’ın ilminden uzak kalmayalım
Âlemleri hiç yokken, yaratan, yaşatan Yüce Allah'ın dininden- ilminden uzak yaşamayalım. İslâm dini ile birlikte yine Allah'ın ilmi olan pozitif ilimlerden, akli ilimlerden, doğa ilimlerinden, bilim ve teknikten uzak kalmayalım. Tüm...
Müslüman; haram, günah işlememe bilincinde olmalı
 Siz, kardeşlerime, arkadaşlarıma, dostlarıma, insanlara her zaman en doğruyu, iyiyi, güzeli, yararlıyı, ideal olanı, hayatta yararlanabileceğiniz bilgileri yazmaya çalıyorum. Yazımlarım; araştırma, inceleme yazısıdır. Bunun için...
Müslüman, haramdan sakınıp, sevap almaya yönelir
Müslüman; haramdan, günahtan, israftan, mekruhtan, müflis olmaktan, şüphelilerden sakınıp; sevap almak için fiillerde- eylem, davranış, hareketlerde bulunur. İyi, doğru, güzel ibadetler, taatlerin hepsi Allah cc. İçindir. Allah cc. İçin...
Müslüman; harika, harikulade, olgun, yetkin insandır
İyi bir mümin ve Müslüman; harikadır, harikuladedir, olgundur, yetkindir, bilgilidir, bilinçlidir, güzel ahlâklıdır, edeplidir, hayâ sahibidir. Hak, hukuk, adalet, doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet ile yaşar. Allah'a olan görevlerini bilir....

site sağ üst köşeye bayrak ekle