Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
Müslüman Rehber, Mürşit olmalı
  İyi Müslüman; âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın emirlerini yerine getiren ve yasakladıklarından sakınan olmalı. Muhakkak güzel ahlaklı, edepli, haya sahibi, barışçı olmalı. Maddi, manevi anlamda temiz olmalı. Üst baş, ev,...
MÜSLÜMAN, TÜM DEĞER YARGILARINI YAŞAMALI
Allah cc. Hiçbir şeyi boşu boşuna, sorumsuz, amaçsız, gayesiz, anlamsız yaratmamıştır. Her varlığı bir amaç, hedef, gaye için ölçülü, dengeli, ahenkli,  gereği üzerine yaratmıştır. İnsanların yaratılış gayesi ise diğer varlıklardan...
İslam kardeşliği, insan karındaşlığı
Allah cc. Ve peygamberimiz; 'Müslümanlar kardeştir. Ancak müminler kardeştir,” buyuruyor. İslam dininde, Allah cc. Kur'ân, peygamber, tevhit inancına inananlar; kardeştir. Biz müminler,  kardeşlik görev, sorumluluk, yükümlülük,...
TÖVBE EDİP, SADECE HAK DİN İSLAM’A YÖNELMELİ
 Tövbe; günahlardan, haramlardan, sapkınlıktan, küfürden, batıldan, hak din İslam'a, sevaba dönüştür. Müslüman, günahlardan pişman olup, sevap yapmaya dönünce, Allah cc. Tövbesini inşallah kabul edip, cehenneme koymak yerine...
RABBİMİZ ALLAH CC. İNSANI ANLATIYOR
En büyük İlahi mucize olan Kur'ân'ı Kerim'i hakkıyla, peygamberimiz gibi anlayıp, yaşamamız gerekir. Allah cc. âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, öldüren ve tekrar diriltendir. Dünyada, uzayda, evrende her varlık, Yüce Allah'ın...
Sadece ve ancak Allah'a yönelmeli
  ( Sapkınlığı, zalimi, haksızlığı, anarşiyi, şiddeti, terörü, teröristi, sapıklığı, pislik baronlarını, şer oluşturanları, katilleri, katliamcıları, insanlık ve İslam düşmanlarını kınıyorum, lanetliyorum.  Dolaylı...
Devleti, Milleti Müslümanca Yönetmeli
Ahlakî, manevi hastalıklar ve bu hastalıklardan kurtulmanın yolu, çözümü, çaresi vardır. Önce maddi, manevi, psikolojik, bedeni hastalıklardan korunma öğrenilmeli. Hastalıkları yapan nedenler doğru tespit edilmeli. Sonrasında iyileşme için...
Devleti Bilim ve Din İle Yönetmeli
Cahilliğe, kültürsüzlüğe, sapkınlığa, sapıklığa, şaşırmışlığa, sapıtmışlığa, dinsizliğe, ölçüsüzlüğe, dengesizliğe, anormalliğe, bozukluğa karşı her türlü önleyici mücadeleyi veriniz. Dinimiz İslam, bizlere bilgili,...
Bir Dünyadan Bir Ahiretten Yazalım
 Bütün yazılarım, insanların iki âlemde; daha iyi, güzel, doğru, dürüst, olumlu, yararlı, olgun, medeni olması içindir. Eleştirilerim; yapıcı ve olumlu, yergilerim; insanların fark etmesi, anlaması içindir. Hiçbir insan ve varlık...
İslam Huzur ve Mutluluk Sağlar
İslâm dini akılla, zekâ ile ilimle gerçek anlamda dosdoğru yaşandığında; iki âlemde huzur ve mutluluk sağlar. İslam dinini hakkıyla ve layıkıyla yaşayan bireyler, aileler, toplumlar, ülkeler; maddi, manevi anlamda huzur ve mutluğu gerçekleştirir....
KUR’ÂN, derde deva, hastalığa şifa, güçsüzlüğe dermandır
Kur'ân-ı Kerim her derde deva, her hastalığa şifa, güçsüzlüğe dermandır. Kur'ân; ilim, akıl ile peygamberimiz gibi anlayıp, yaşandığında, her sorunu çözer. Her soruna çare olur. Kur'ân, birlik, beraberlik içinde, ortak...
Allah CC İnsanlara en doğruyu söylüyor
Kur'ân-ı Kerim, Yüce Allah'ın sözleridir. Allah cc. Cebrail Meleği aracılığıyla Hazreti Muhammed sav. Peygamberimize vahiy yolu ile ayetlerini, sürelerini nakletmiştir. Bizler, Allah'ın Kur'ân'da yazılı olan bu sözlerini...
Müslüman dosdoğrudur ve doğrularla beraberdir
 İslâm dinine inanan ve yaşayan kişilere mümin ve Müslüman denir. İslam dininin pek çok ilkesi, kuralı, kaidesi, usulü, edebi, adabı, güzel ahlakı, ibadeti, iyiliği, güzelliği, yararı, olumluluğu, yapıcılığı vardır. Hak, hukuk,...
Eğitim - Öğretimde Stratejik TKY
Yepyeni bir 'eğitim- öğretim” modeli ile mutlu öğrenciler, huzurlu aileler, başarılı öğretmenler oluşturulabilinir. Bunu, stratejik eğitim- öğretim, kaliteli, verimli plan – program- projelerle gerçekleştirmek mümkündür. Eğitim...
Güzel ve Yüksek İslam Ahlakı İyileştirir
Güzel Ve Yüksek İslam Ahlakı ile insan iyileşir, güzelleşir, doğru, dürüst olur. Kendine ve başkalarına iyiliği, yararlılığı olur. Olgun, mükemmel, numune, güzel hasletlere sahip olur. İyi ile kötüyü birbirinden ayırt edip; iyi, güzel,...
Kur’an- I Kerim’i Tanıyalım Ve Yaşayalım
Lütfen! Kur'ân-ı Kerim'i tanıyalım ve peygamberimiz gibi yaşayalım. Bugün Müslümanlar Kur'ân-ı tanımamaktadır. Namazda bile okuduğu dua ve sürelerin anlamını bilmemektedir. Her gün okunan ezanın bile anlamını bilmemektedir....
Hedefimiz; İyi, Bilge, Takva Müslüman Olmalı
Bir insanın gerçek anlamda dosdoğru, hak mümin hakiki Müslüman olması için; önce gerçek ilim ve İslam dini sahibi olması gerekir. İnsan bilmediği bir inancı, düşünceyi, olayı yaşayamaz. Önce bilmek gerekir. Bilmeden olmaz, yaşanılmaz....
Aklen, Zihnen, Ruhen, Bedenen Sağlıklı Olmalı
Hak mümin, hakiki olgun bilge Müslüman; aklen, zihnen, ruhen, bedenen, bilgi durumu ile sağlıklı, sağlam, doğru, dürüst, hakkaniyetli,  güzel ahlak, edep, hayâ sahibi olmalı. Hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, edep, hayâ,...
Anarşi, Şiddet, Terör Ve İslâm
Sizlere, bir eğitimci öğretmen, araştırmacı yazar olarak; yazabildiğim, kadarı ile en doğru, güzel, iyi, yararlı, olumlu, bilimsel, sanatsal, eğitsel, sağlık, yaşamda gereken her bilgiyi yazmaya çalışacağım. Biz yazdıkça, sevap kazanacağız....
Allah CC. Kur’an, Peygamber (SAV) ve İnsan
'Sizlere, dünyanın en güzel, iyi, doğru, yararlı, olumlu, gerçek bilgilerini yazmaya çalışıyorum. Lütfen okuyunuz. Yararlanınız. Sosyal medyada paylaşınız. Tebliğ ediniz. Bilgi edinirseniz, kazanımınız olur, inşallah.” Kovulmuş...
İnsan Ancak Hak İle Hidayete Erişir
İnsan eğer aklını, zekâsını dosdoğru çalıştırır da; dosdoğru, gerçek bilgiler edinirse, kazanımı olur. O zaman doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, yararlıyı zararlıdan, olumluyu olumsuzdan, hakkı...
Yetişkinin, Gencin, Çocukların İyi Yetiştirilmesi
İnsanın önce kendini en iyi şekilde yetiştirmesi farz olan bir görevdir. Allah cc. bizim okumamızı, ilim, bilim, bilgi edinmemizi, en ideal biçimde yaşamamızı istiyor. Çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmemizi, başkalarına hayrımızın,...
Emperyalizm Ve Mankutları
Emperyalizm; bir devletin veya ulusun, başka devletleri siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, dini, sanatsal, fikir ile egemenliği altına alarak, yayılmasıdır. Bu bir işgal veya sömürgeleştirme halidir. Emperyalizme 'sömürgeleştirme” denilse...
Yaradan Rabbinin adıyla oku
Lütfen! Mutlaka okuyalım. Bilgi, fikir sahibi olalım. Rahmet peygamberi, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammet'in sav. Hayatı Kur'ân idi. Kur'ân'ı Kerim'i ve peygamberimizi öğrenmek, bilmek, anlamak, yaşamak için; 'Yaratan...