Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
Samimiyetle dinimize sımsıkı sarılıp, yaşamalıyız
İnsanlığı vahiy ile aydınlatan, peygamberlerle aydınlığa kavuşturan, insanlara, müminlere, Müslümanlara hitap eden, âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ıma sonsuz kere teşekkür ediyorum, şükrediyorum, hamt ediyorum, zikrediyorum, tövbe...
Kur’ân-I Kerim’e sımsıkı sarılarak, yaşamalıyız
Dünyada hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, düzgünlük, hakkaniyet; Güzel ahlâk, edep, hayâ, akıl, zekâ, bilgi ile onurlu yaşamak için, Kur'ân'a , ilme, irfana, bilime, sanata, mesleğe sarılmalıyız. Dünyada, takva mümin, Müslüman...
Kendini, Rabbini, haddini, hududunu bilmeyenler; gazaba uğrar!
Âlemlerin Rabbi, halikı olan, Yüce Allah'ımızın hak yolundan, peygamberimizin hakiki yolundan ayrılanlar; sapıtır, sapkın olur, sapar, yalana ve yanlışa düşer! Böyle olanlar, Yüce Allah'ın gazabına yanı kızgınlığına, öfkesine...
Yüce Allah CC. en büyüktür
Bismillâhirrahmânirrahîm; esirgeyen, bağışlayan, Allah'ın adıyla başlarım. Âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, Yüce Allah'tır. Her şey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir. O, çok önceden beri, kendiliğinden...
Mümin; en faziletli, erdemli, onurlu, olgun, medeni insandır
Hak mümin, hakiki samimi bilge dindar Müslüman; binlerce en güzel, iyi, doğru, yararlı, olumlu faziletlere, erdemlere, onura, olgunluğa, medeniyete, ahlâka, edebe, insanlığa, insaniyete sahiptir. Bu güzelim hasletler, sıfatlar, özellikler, nitelikler,...
Yüce Allah’ı CC. Kur’an’ı, Peygamber’i SAS. bilimi bilmeliyiz
  Âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, şekil veren, yaratmaya devam eden, öldüren, tekrar diriltecek olan, Yüce Allah'ıma sonsuz kere şükrediyor, teşekkür ediyor, hamt ediyor, dua ediyor, zikrediyor, tövbe ediyor, ibadet ediyor, sevgi,...
Allah CC. neden, niçin vahiy ve Peygamber gönderdi?
İnsan ne kadar zeki, akıllı, pozitif bilgili, bilinçli, pek çok bilim dalında ordinaryüs profesör olursa, olsun; hak ve hakikate, Kur'an ve sünnete, hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, düzgünlük, adalet, güzel ahlâk, edep, hayâ, temiz...
İman Etmek; Hakk’a İbadeti, Varlığa Hizmeti Gerektirir
Mümin ve Müslüman, Allah'ın varlığına, birliğine, eşi, benzeri, ortağı olmadığına, doğurmadığına, çocuğu olmadığına inanır. Âlemlerin Yüce Rabbi, âlemlerin yaratıcısı Yüce Allah'ı, Esma'ül Hüsna ile bilir,...
Müslüman, kardeşine her türlü desteği vermelidir
Müslüman, bilgili, bilinçli, uyanık, dikkatli, Kur'ân ve peygambere sav. Gönülden, beyinden, ruhundan inanan kişidir. Âlemlerin Rabbi, halikı olan, Yüce Allah'a, Esma'ül Hüsna üzere inanır. Allah'ın meleklerine, kitaplarına,...
Kazancımız helâl, kaderimiz güzel, ölümümüz imanlı olmalı
İnsan neye gayret ederse, neyi isterse, ona kavuşur. Kazancının helal olmasını istiyorsa; helalinden, meşru, mubah çalışmalarda bulunmalı. Böyle çalışırsa, helal kazanç elde eder. Helal kazancını da israf etmeden; helalinden, mubah şekilde,...
İslam kardeşliği ve hukukunu oluşturmalı
Lütfen! Güzel kardeşlerim, dostlarım, canlarım! Yazılarım; bilimseldir, ilmidir, irfandır, hikmettir, dinseldir, doğru bilgidir, makuldür, mantıklıdır, gözlemdir, sağduyuludur, araştırma ve inceleme yazısıdır, olaydır, olgudur, bilimin,...
En büyük nimet; iman ve İslam’dır
Kelime-i tevhit ve Kelime-i Şehadet cümlelerini; gönülden, beyinden, anlarım. Dilden söyler, açıklar, anlatır, kabul eder, samimiyetle, isteyerek, benimseyerek, özümseyerek, içselleştirerek, şüphe duymayarak, inanır ve kabul ederim. İslâm,...
İyi, güzel, yüksek İslam ahlaklı olmalı
  İnsan dediğimiz, Yüce Allah'ın en güzel ve onurlu şekilde yarattığı, akıllı, zeki, düşünebilen, konuşabilen varlık; iyi, güzel, yüksek İslam ahlaklı yanı güzel huylu olmalıdır. Böyle olursa, insanın bir değeri, kıymeti,...
İslam’ın eşi, Müslümanın dengi, benzeri yoktur!
 İnsanları iyi, güzel, doğru, dürüst, düzgün, yararlı, olumlu, faziletli, erdemli, dini, ilmi, mesleki yetiştirmek istiyorsak; önce biz bu güzelim sıfatlara sahip olmalıyız. Bizler, anne, baba, öğretmen, imam, öğretici, eğitici olarak,...
Stratejik plân, program, projelerle; kaliteli, verimli çalışmalı
Böyle bir çalışma yapabilmek için, İslam dininin; hak, hukuk, adalet, hakkaniyet, doğruluk, dürüstlük, düzgünlük, yüksek ahlâk, edep, hayâ, haram, mubah, bilim, teknik, teknoloji nimetlerine harfiyen uymak gerekir. Bunun içinde; ekip, takım...
Müslüman, binlerce güzel sıfata, niteliğe, özelliğe, niceliğe sahiptir
Hak Mümin, hakiki güzel bilge samimi Müslüman, binlerce güzel sıfata, iyi niteliğe, doğru özelliğe, sayısız niceliğe, fazilete, erdeme, olgunluğa, ilkeye, kurala, saygınlığa sahiptirler. Allah'ın emirlerini tutar, yasakladıklarından...
Aklı, zekâyı, bilgiyi, yeteneği dosdoğru kullanmalı
Âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, Halik ve Rab olan Yüce Allah cc. Bakara Suresi 168. Ayette mealen buyuruyor ki: ' Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o, sizin için...
Düşünmeyi, öğrenmeyi, öğretmeyi; öğrenmeli
Dünyada, insanların çok büyük çoğunluğu düşünmeyi bilmiyor. Doğru, akıllı, zekice, mantıklı, makul, sağduyulu, iyi, güzel, yararlı, dinsel, bilimsel, hak ve hakikatçe düşünemiyor. Düşünme sitillerinden, düşünme tarz, üslup, biçimlerinden...
Müslümanlığı, ilmi, irfanı, hikmeti, insanlığı öğrenmeliyiz
Müslüman önce ilmi, irfanı, hikmeti, insanlığı, İslâm dinini, bilimi, sanatı, yararlı kültürü, Kur'ân'ı Kerim'i, Peygamberimizi; öğrenmeli, bilmeli, anlamalı, algılamalı, yaşamalıyız. Bunun için örgün ve yaygın –...
Kendimizi, çocuklarımızı; çok iyi, güzel, yetkin yetiştirmeliyiz
Öncelikle kendimizi çok iyi, güzel, doğru, yetkin, yeterli, yararlı olacak şekilde yetiştirmeliyiz ki; çocuklarımıza, akraba, komşu, çevremize, insanlara, varlıklara yararlı olabilelim. Kendimizi iyi yetiştirmemiş isek, aile halkımıza, başkalarına...
Âlemlerin rabbine hamt ediyor, peygamberine dua ediyorum
Hamt, sadece ve ancak âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'adır. Esirgeyen, bağışlayan, ödül ve ceza gününün sahibi olan Yüce Allah'ıma sonsuz kere hamt, şükür, dua, ibadet, zikir, tövbe, ibadet ediyorum. Peygamberlerine ve Hazreti Muhammed'e...
Elhamdülillah Mümin Ve Müslümanım!
 İnsanın, Kelimi-i Tevhit veya Kelime-i Şahadet getirip, Müslüman olmasından daha büyük başka bir nimet, bereket, rahmet, iyilik, güzellik, doğruluk, gerçeklik, yararlılık, iki âlemde huzur ve mutluluk içinde olma yoktur. En büyük nimet;...
İnsan olmak İslam olmakla başlar
Allah cc. Bakara Süresi 119. Ayette mealen buyuruyor: ' Kuşkusuz biz, seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen, cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin.” Secde Süresi 22. Ayet meali: ' Kim, Rabbinin ayetleri...
Oku, gör, dinle, öğren, yap, bil ve yaşa!
Âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, Yüce Allah cc. Hicr Süresi 9. Ayette buyuruyor ki; ' Kur'ân'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.” Peygamberimiz sav. Buyuruyor: ' Size iki şey bırakıyorum. Onlara...

site sağ üst köşeye bayrak ekle