banner468
Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
Kötülüklerden ve zarardan korunmayı öğrenmeli
İnsan, aklını, ilim, bilim, bilgi, din- iman ile işletirse; akıllı, zekice, doğru, dürüst, sağduyulu, mantıklı ve makul hareket eder. Bunun içinde hiçbir şekilde zarar, ziyan, kötülük görmez. Beşeri- insani, doğal afet ve belalardan korunmuş...
Emperyalizmin her türlü sömürü ve işgali
Batılıların Coğrafi Keşifleri çok büyük bir keşif, buluş gibi insanlara öğretilmektedir. İşin aslı, esası, kötü ve acımasız eylem ve sonuçları öğretilmemektedir. Bilgilerin çoğu hep yüzeysel; amaç, hedef, içyüzü gizlenerek,...
Türkiye’mizin stratejik, jeopolitik önem ve değeri
Devletimizin adı; 'Türkiye Cumhuriyeti” Devletidir. Başşehri; Ankara'dır. Yüzölçümü; 779,452 km2'dir. Nüfusu; 2020 tarihi itibarı ile 83 milyondur. Resmi dili; Türkçe, dini; İslâm, para birimi; Türk Lirası'dır. Dünya...
Müslümanlığı Müslümanlardan öğrenelim
Bizler, müminler, insanlar; İslâm dinini ve Müslümanlığı samimi, dosdoğru, dürüst, takva, bilge Müslümanlardan öğrenmeliyiz. Müslümanları içten ve dışarıdan bozmaya çalışan; fitneci, bozguncu, kâfir, münafık ve şarlatanlara karşı...
Tasavvufî İslâm Ahlâkını Tanıyalım
Tasavvufi ahlâk; İslâm ahlâkı ve ihlâs- doğruluk, dürüstlük, samimiyet ilmidir. İnsanın beyin, kalp, ruh, alışkanlık olarak; kötülüklerden, zararlılardan, çirkinliklerden temizlenmesini öğreten, İslâm ilmidir. Tasavvuf; sırf Allah...
Hazreti Muhammed’in ümmeti fazilet özelliklidir
Allahü Teâlâ'nın gönderdiği bir peygambere inanların hepsine 'ümmet” denir. Peygamber, bir kavme gönderilince, o kavim, o peygamberin ümmeti olur. Peygambere iman edenlere 'ümmet” denir. Biz, hak mümin ve hakiki samimi Müslümanlar,...
Türk ve Müslüman birliği mutlaka kurulmalı
Hakkın, hakikatin, hukukun, adaletin, merhametin, hakkaniyetin, güzel ahlâkın, edebin, hayânın, insanlığın, İslam'ın yaşanmadığı bu dünyada; yaşamak için mutlaka ama muhakkak çok güçlü, ittifak halinde müttefik olmalı. Elin canavar...
Güzel ahlâklı bilge insan, üstün sıfatlı insandır
Peygamberimiz Hazreti Muhammet sav. Buyuruyor: ' Hiçbir baba, çocuğuna güzel ahlâktan daha hayırlı bir miras bırakmamıştır.” İslam dini ve edebiyatımız güzel ahlak ile edeplenip, şekillenmiş. Hak eğitim ve öğretimin güzel ahlâk...
Sabır, sebat, azim ve kararlılıkla zafere kilitlenmeli
Her işin bir zaferi vardır. Zafere ulaşmak için azim, kararlılık, tutarlılık, sebat, plân, program, projelerle kaliteyi yakalayarak, zafere ulaşmalı. Her işimiz stratejik, verimli, plân, projelerle en kaliteli şekilde yapılmalı. Hiçbir zaman...
Müslüman, Kur’an ve Peygamberimize bağlanmalı
Peygamberimiz, vahiy kitabı olan Kur'ân'ı Kerim'e göre yaşamıştır. Peygamberimiz, Kur'ân'ı rehber- kılavuz edindi. Tek egemen güç olarak, Allah'ı kabul etti. Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak yaşadı....
En doğruyu, gerçeği Yüce Allah CC. söyler
En doğruyu, gerçeği, hakkı, hakikati sadece Yüce Allah cc. Ve peygamberleri söyler. Bizler, âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, âlemlerin Rabbi Yüce Allah'ın sözlerine, ayetlerine çok önem verip; öğrenip, dinlemeliyiz ve yaşamalıyız....
Ey Allah'ın kulları, kardeş olun
Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sav. Buyuruyor: ' Ey Allah'ın kulları! Kardeş- dost olun!” Mutlaka ama muhakkak İslam dininizi koruyunuz. Nefsi- canı koruyunuz. Nesli- kuşaklarınızı koruyunuz. Malınızı, servetiniz koruyunuz....
İlmi, dini yaşamak, insanı olgunlaştırır
İnsan denen akıllı, zeki, yetenekli varlık; niyetlerinin, duygularının, düşüncelerinin, fikirlerinin, hal, hareket, davranış ve eylemlerinin; iyi, güzel, doğru, yararlı, önemli, değerli, olumlu, dini, ilmi olması ile olgun, mükemmel, onurlu...
İnsanı; yeteneğine, niteliğine, ahlakına bakıp, değerlendirmeli
   İnsanların yeteneğine, becerisine, niteliğine, özelliğine, ahlâkına, çalışmalarına bakıp, değerlendirme yapmalı. Lafına, sözlerine aldanıp, kanmamalı. Dış görüntüsüne bakıp; aldanıp, kanmamalı. Vitrine aldanmamalı....
İlmin, irfanın, İslam’ın, sanatın, mesleğin üstünlüğü
Müslüman, doğru bilgisi, irfanı, dini- imanı, güzel ahlâkı, edebi, hayâsı, sanatı, mesleği, yetenekleri, becerileri, meziyetleri, maharetleri, farklı oluşu ile en üstün, en onurlu, olgun insandır. Yaratılış gayesine uygun, en güzel şekilde...
Dünyada rahat, ahirette huzurlu olabilmenin yolu
Dünyada rahat, ahirette huzurlu olabilmenin yolu; ilim, irfan, meslek, sanat, din- iman, güzel ahlâk ve kurallara uygun yaşamaktan geçer. İnsanın kendi; ilim, bilim, bilgi, irfan, sanat, meslek, akıl, zekâ, mantık, makul olma, sağduyu sahibi olmalı....
Akli, zekâyı, bilgiyi, sağlığı iyi değerlendirmeli
Bir insanın, ailenin, toplumun, insanlığın, devletlerin; ilimsiz, dinsiz, ahlâksız yaşaması; huzurlu, mutlu, rahat olması asla mümkün değildir. İlim, hak din İslam, güzel ve üstün İslâm ahlakı olmadan; birey, aile, toplum, devlet huzura...
Allah’a inandım, de; sonra dosdoğru ol
  ( Sizlere dünyanın en ilmi, bilimsel, bilgi içerikli makale yazılarını yazmaya çalışıyorum. Lütfen ilgi duyunuz; okuyunuz, okutunuz. Lütfen sosyal medyada paylaşarak, diğer insanlara ulaşmasını sağlayınız. Hem kendiniz yararlanıp,...
İlme, Kur’an’a ve Peygamberine bağlanmalıyız
Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ı Kur'ân'da bildirilen şekilde tanıyıp, O'na sevgi, saygı, şükür, hamt, itaat, ibadet, dua, zikir, tövbe, taat, kulluk etmeliyiz. Gönderdiği, Kur'ân'ı Kerim'e eksiksiz, peygamberimiz...
Mümin aklını, zekâsını; bilim ve İslam ile işletir
Peygamberimiz buyuruyor: ' Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım.”                 'Sizin...
Müslüman sorumluluk, görev ve yükümlülüklerini bilmeli
Müslüman, bilgili, bilinçli olup, ileri ve geri zaman için düşünebilmeli. Görev, ödev, yükümlülük ve sorumluluklarını bilip, yerine getirmeli. İyilikte yardımlaşmalı. Elbirliği ile kötülüklere engel olmalı. Birey, aile, toplum, devlet...
Hak, Hakikat ile yaşamanın üstünlüğü
Araf süresi 55- 56. Ayet: ' Rabbinize yalvararak, gizlice dua edin. Çünkü O, aşırı gidenleri sevmez. Düzene girdikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Azabından korkarak ve rahmetini umarak, Allah'a dua edin. Şüphesiz ki, Allah'ın...
İyiliği yay, kötülüğü engelle
'T.C. Danıştay Yüksek Mahkemesi 10. Dairesi'nin Kararı ile 24 Kasım 1934 Bakanlar Kurulu'nun Ayasofya Camisi'ni, müze yapma kararı iptal etti. Ayasofya'nın, vakfın amaçları doğrultusunda işlevini yürütmesi, gerekçeli...
Allah CC. yolunda yaşamalı
Bakara süresi 168- 169. Ayet: ' Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz besinlerden- gıdalardan yeyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin apaçık bir düşmanınızdır. O, size daima kötülük ve çirkin işler yapmanızı,...

site sağ üst köşeye bayrak ekle