banner468
Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
Sağlıklı, Yaşam Becerili, Hukuklu Evlilik
 Evlilik yapan, karşıt iki cins insanın, evlilik yapmadan önce, evliliğe hazır olmaları; eğitim, öğretim, terbiye, güzel ahlaktan geçmeleri gerekir. Evliliğin her iki öğesi de, evlilik yapma olgunluğuna, yeteneğine, becerisine, donanımına...
Kötü ve zararlı alışkanlıklardan korunmalı
Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah cc. İnsanları ve diğer varlıkları hiç yoktan yarattı. İnsanlara akıl, zekâ, düşünme yetisi, aklı işlevli kılma becerisi, İlahi kitaplara, peygamberlere uyma, Kur'ân ve ilim öğrenme yeteneği verdi....
Müslüman en ideal sıfatlı insandır
Bu makale yazısında, sizlere; İslâm, Yahudilik, Hıristiyanlıktan bilgi vermeye çalışacağım. Lütfen! Okuyunuz, okutunuz, sosyal medyada paylaşınız ki, insanlar yararlansın. Müslüman birey; en ideal sıfatlı, özellikli, nitelikli, vasıflı,...
İslâm, Kardeşlik, Birlik- Beraberlik Dinidir
İslâm dini; Müslümanlık, tevhit dinidir. Birlik, beraberlik, kardeşlik, arkadaşlık, dostluk, sevgi, saygı, işbirliği, güç birliği, bütünlük, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, hoşgörü, iyilik, ibadet, barış dinidir. Hak, hukuk, adalet,...
Kur'an-ı Peygamberimiz gibi yaşayalım
 'Peygamberimizi daha iyi tanımak, İslâm dinini, peygamberimiz gibi yaşamak için lütfen okuyunuz, okutunuz, sosyal medyada paylaşınız.” ' Kur'ân'ı peygamberimiz gibi aynen yaşayan insan, elhamdülillah, Hakk'a;...
İnsan; Hakk’ı, Hakikati, Kendini, Haddini, Hududunu Bilmeli
 İnsan; kendini, Rabbini, hakkı, hakikati, haddini, hududunu bilip, yaşarsa; olgun, iyi, güzel, dürüst, yararlı insan olarak yaşar. Kendine ve başkalarına hayır ve iyiliği olur. Huzur, mutluluk, rahatlık, kolaylık, güzellik, iyilik, sağlık...
İnsan bilgi ile insanca yaşamalı
İnsan, dünyaya gelişi ile birlikte bilgi edinmeye, bilgiyi kazanıma dönüştürmeye başlamalı. Edindiği bilgiyle, akıllıca yaşamasını becermeli. Sayısal bilimleri; matematik, cebir, geometri, fizik, kimya, mantık, biyoloji bilmeli. Pozitif...
Yurdumuzu Tanıyalım, Sevelim, Geliştirelim
Ben, yurdumu çok severim. Onu tüm yurtlardan üstün tutar, överim. Yurdum, vatanım benim, canımdır. Cananımdır. İffetimdir, namusumdur. Suyumdur, havamdır, güneşimdir, toprağımdır, ekmeğimdir. Atamın, benim, ailemin, gelecek nesillerimizin...
Hak Mümin, Müslim, Müslüman sıfatları
Hak Mümin, Hakiki Müslim, Gerçek Müslüman; 'emrolunduğu gibi dosdoğru olmalı.” Kur'ân, sünnet, ilim, bilim, doğru bilgiye; akıl, sağduyu, mantıkla, bilgi ile makul şekilde bağlı olup, İslam dışına çıkmamalı. Sapık, bozuk...
Hayatımızı dünya barışına adamalıyız
Bilim insani, siyasetçi, bürokrat, öğretmen, imam- hatip, memur, işçi, asker, polis, çiftçi, vatandaş olarak, yaşantınızı 'Dünya Barışına” adayınız. Her zaman her koşulda barıştan yana tavır koyunuz. İnsanlığa barış içinde...
Hedef; iyi insan= iyi Müslüman olmalı
İnsanın yaratılış gayesi; âlemleri hiç yoktan yaratan, Yüce Allah'a emredilen şekilde ibadet etmesidir. Allah'ın yarattığı insanlara, varlıklara iyilik, yardım, infak etmesidir. Allah'ın emirlerini tutması, yasakladıklarından...
Kur’ân-I Kerim ve İçeriği
Kur'ân, Cebrail aracılığıyla Hazreti peygamberimize vahiy yolu ile indirilmiştir. Kur'ân, yazılmış. Ezberlenmiş. Nakledilmiş. Allah'ın sözleridir. Okunması, ibadettir. Yaşanması; iki âlemde huzur, mutluluk, rahatlık, kolaylık,...
İslam Ahlak Esaslarını Öğrenelim
İnsan yaşantısında ahlâk çok önemli bir davranış ilmidir. İslam dininin esaslarının başında 'güzel ahlaklı olma” gelmektedir. İnsanın, kendisi ve çevresi ile ilişkilerinde; iyi, güzel, doğru, yararlı, olumlu, akıllı, zekice,...
Müslüman’ın Doğru İnancı, İtikadı Nasıl Olur?
Müslüman'ın, akaidi, imanı, itikadı, inancı dosdoğru, yanlışsız, eksiksiz olmak zorundadır. Müslüman'ın veya insanın inancı sağlam, sağlıklı, Kur'ân, sünnet, İslam merkezli, peygamberimiz eksenli olmalıdır. Bu bir vazgeçilmez,...
Bilgi, Kültür, Sanat, Meslek İnsani Yüceltir
 Bilgi, ilim, bilim, İslâm, kültür, sanat, meslek, inanç öğrenmek, en büyük fazilettir. Kur'ân; ' Allah'ın adı ile oku! Diyerek, vahiy yolu ile gelmeye başladı. Daha sonra da; 'yaz, anlat, yaşa, diye devam etti.”...
Aklı, zekâyı; doğru bilgi ile kullanmalı
Dünyada aklını, zekâsını, doğu bilgilerle kullanma oranı ne kadardır, diye bir düşünelim. Akıl, akıllı olma, zekâ, doğru bilgi nedir, diye bir beyin fırtınası yapalım. İnsanların büyük çoğunluğunun farklı zamanlarda aklını,...
Olgun, gelişmiş insan olmanın yol ve yöntemi
Bizler, olgun, gelişmiş, medeni, bilgili olmak için öncelikle çocukluk yaşımızdan itibaren çok iyi bir eğitim- öğretim almalıyız. İlim, meslek, sanat, kültür, güzel ahlak, edep, hayâ, görgü kuralları olarak çok iyi yetişmeliyiz. Öncelikle...
İnsanlara rehber, mürşit, güzel örnek olalım
Müslümanlar, peygamberimiz ve İslam âlimleri gibi insanlara rehber olmalı. Mürşit olmalı. Güzel örnek olmalı. Peygamberimiz, seçkin sahabeler, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı âlimleri gibi diğer Müslüman âlimler gibi insanlara rehberlik...
Sağlığımızı ve zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz?
Hadis-i şerif: ' İki nimet vardır ki, insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Bunlar sağlık ve zamandır.” Ayet meali: ' Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakin dünya hayatı sizi aldatmasın!”...
Toplum olarak hangi özelliklerimiz olmalı
Birey, aile, toplum, millet, ümmet, insanlık olarak önce insan olmalıyız. Sonrada samimi dindar, bilge, takva, hak mümin ve Müslüman olmalıyız. Önce insan olmalıyız, dememin nedeni; insan olamayanların, mümin olma şansları ve niyetleri yoktur....
Birey, Aile, Toplum, Devlet Kutsaldır
İnsan, Allah'ın yarattığı en güzel, en onurlu, iyi, akıllı, zeki, düşünceli, sorgulayan, iş başarabilen, pek çok özelliği, niteliği bulunan üstün, güzel, kutsal varlıktır. Eğer ilim, bilim, bilgi, kültür,  sanat, meslek,...
İlim ve İlim Sahipleri Üstündür
Peygamberlerden sonra en üstün insan; ilme, hak din İslam dinine, bilime, bilgiye sahip olup da, ilim ile yaşayan, olgun, faziletli, değerli insanlardır. İlmi yaşayan insanlar, üstün insanlardır. İlim sahibi insan, Allah'ı sever, saygı...
Milletimiz, Ülkemiz, İnsanlık için nasıl çalışmalıyız
Yararlı olabilmek için öncelikle; bilgili, bilinçli, meslekli, sanatlı, yetenekli, becerikli, ekip çalışması yapan, stratejik plan, program, proje ile verimli, kaliteli iş yapabilen olmalıyız. Birey, aile, toplum, devlet olarak her işin en stratejik...
Emperyalistlerin İşgali, Sömürüsü, Vahşetleri
Emperyalist işgal, sömürü, sömürgeleştirme; korkunç, dehşet veren vahşetler, tarih olarak, 1492 Coğrafi keşiflerle başladı. Avrupa'nın pek çok ülkesi; yeni yerler, bölgeler, ülkeler keşfediyor, derken;  sömürgeleştirdiler....