banner468
Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
İslam’ın, Müslümanlığın özellikleri, nitelikleri, sıfatları
İslam dinini, ilmi, bilimi, doğru bilgiyi, sanatı, mesleği, doğru ve yararlı kültürü, tekniği, teknolojiyi, çağın gerektirdiği her yararlı ilmi öğreniniz. Eğer öğrenip, benimsemeseniz, bu güzelim ilme, irfana, hikmete, bilgiye düşman...
Eğitim- öğretim, kültür, sanat, meslekle, yetkin insan olmalıyız
Eğitim- öğretim, kültür, sanat, meslek, teknik, teknoloji, din- iman müfredatımız öyle olmalı ki; en ideal, güzel, doğru, gerçekçi, olgun, yetkin, yararlı, mükemmel insanlar yetiştirmeliyiz. İfrat ve tefritten- aşırılık ve gerilikten...
Haktan ayrılıp; yalana, yanlışa, bozukluğa, bozgunculuğa düşmemeli
Haktan, hukuktan, doğruluktan, dürüstlükten, düzgünlükten, elif gibi olmaktan, adaletten, hakkaniyetten, İslam ahlâkından, edepten, hayâdan, ilimden, irfandan, dinden- imandan ayrılıp; fitneye, fesada, nifaka, kötülüğe, çirkinliğe, yalana,...
Kaliteli formal ve informal eğitim- öğretim yapmalıyız
Ra'd Süresi 11. Ayet: ' … Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe, Allah onlarda bulunanı değiştirmez…” Yanı bizler önce kendimizi olumlu yönde değiştirmeliyiz. Biz olumlu yönde değişmedikçe, Allah cc. Bizleri değiştirmez....
Bilgili, bilinçli, olgun, iyi, yararlı insan olmalıyız
İnsanlar, Allah'a iman etmekle, inanmakla yükümlüdür. Allah'a iman etmeyenin, bir üstün sıfatı yoktur. Allah'a iman etmek; Allah'a ibadeti, taatı, sevgiyi, saygıyı, zikri, tövbeyi, iyilik etmeyi gerektirir. İman etmekle,...
Allah CC. bölünüp, parçalanmayı, zalimliği yasaklıyor!
Ülkemizde ve İslam dünyasında eğitim- öğretim, kültür politikaları; milli, yerli, manevi, ahlakı, dini, ilmi, bilimsel, evrensel değerlere bağlı olmadığından, yetkin eğitimci yeterince olmadığından, çok miktarda hain, vatan, millet,...
İnsan; akıllı, zeki, bilgili, olgun, medeni olmalı
İnsan dediğin; akıllı, zeki, bilgili, olgun, medeni olmalı. Dini ilimleri, pozitif ilimleri, sanatı, mesleği, sanatkârlığı, görgü kurallarını, fazilet değerlerini benimseyip, yaşam tarzı edinmeli. İlmi, insanlığı, dini yaşamalı. İlkellik,...
Sağlıklı, imanlı, bilgili, çalışkan olmalıyız
Önce beden- vücut sağlığımız yerinde olmalı. Bunun için sağlıklı bir atadan gelip, sağlığımızı korumalı. Sağlık bilgisi uygulamalı. Yeterli, dengeli, helal, doğal, taze, normal beslenip, düzenli spor yapmalı. Doğru bilgi edinip;...
Kendimizi, ülkemizi, milletimizi, insanlığı geliştirmeliyiz
Her iyilik, güzellik, doğruluk, dürüstlük, düzgünlük, yararlılık, hizmet, gelişme, kalkınma, iyileşme, refaha ulaşma, olumluluk; insanın gelişimi ile başlar. Karnının gelişmesinden söz etmiyorum. İnsanın beyninin, aklının, zekâsının,...
Bilgiye ulaşmalı; olgun, yararlı insan olmalı
İnsan, neler bilmediğini bilmeli. Bilginin ne, nasıl olacağını öğrenmeli. Her bilim dalından kendine ve başkalarına yetecek kadar öğrenmeli. Bilginin temellerini, esaslarını, gerekeni, uygulanabileni; öğrenip, yaşam tarzı yapmalı. Sevgi...
Yüce Allah’ın Dinine, İlmine Sımsıkı Sarılmalıyız
Hiç yoktan, âlemleri yaratan, yaşatan, öldüren, tekrar diriltecek olan;                 Yüce Rabbim Allah'a hamdolsun, şükürler olsun.                ...
Akıllı, zeki, dürüst bilge olmalıyız
Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a, son peygamberine ve peygamberlerine, samimi dindar müminlere selam ediyorum. Yüce Rabbim Allah'a; sevgi, saygı, itaat, taat, ibadet, tövbe, zikir ediyorum. Emirlerini tutuyorum. Yasakladıklarından sakınıyorum....
Akıl, zekâ ile ilmi ve dini doğru anlamalıyız
Âlemleri hiç yoktan yaratan, var eden, yaşatan, öldüren, tekrar yaşatacak olan, Yüce Rabbime; sonsuz şükürler, hamtlar, dualar, ibadetler, zikirler, tövbeler ediyorum. Af, bağışlanma, mağfiret diliyorum. Yüce Allah'ımın emirlerini tutuyorum....
İnsanı geliştirip, olgunlaştırmalı
İnsan, kendi yaratılış özelliğine, amacına ters gelmeyecek; doğru, gerçek, İlahi, ilmi, bilimsel, doğru kültür, yararlı sanat, meslek, sanatkârlık, bilim, teknik, teknoloji, din- iman öğrenmesi, benimsemesi, yaşam tarzı edinmesi ile maddi,...
İstikamet; Hak Hakikat Bilgi Kazanma Olmalı
İstikametimiz; hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, düzgünlük, adalet, hakkaniyet, güzel ve yüksek İslam ahlâkı, edep, hayâ, ilim, irfan, bilim, bilgi, sanat, yararlı kültür, meslek, teknik, teknoloji, fazilet değerleri, din- iman olmalı. Bu...
Kendimiz ve eylemlerimiz mükemmel olmalı
Her zaman yazıyorum, söylüyorum, anlatıyorum! Kendimiz en iyi şekilde yetkin, mükemmel, muazzam, muhteşem, harika, harikulade,  yüksek düzeyde yetişmiş, deneyimli, başarılı eleman olmalıyız. Yaptığımız işler, ödevler, çalışmalar,...
Millet, devlet olarak çok güçlü olmalıyız
Millet ve devlet olarak, her yönü ile çok güçlü olmalıyız. Zalimlerin egemen olduğu bir dünyada, zayıf olanı yaşatmazlar! Vatanını, devletini, milleti, bayrağı, bağımsızlığı, özgürlüğü, insanlığı, tüm değerleri, iffeti yok...
En büyük nimet; iman, İslam, bilimsel bilgi ile yaşamaktır
 İnsan, iman ile İslâm ile doğru bilgi ile en güzel şekilde yaşamalı. İmanın ve İslam dininin şartlarına eksiksiz uymalı. İslam dinini ve doğru ve gerçek bilgiyi takva ile yaşam tarzı yapmalı. İnancında samimi olmalı. İmanı,...
İyi insan yetiştirme hedeflenmeli
 İnsanlıklı, insancıl, insaniyetli, iyi, güzel, olgun, yeterli, yararlı, hizmetkâr, vatansever, milletsever, devletini sever, bayrağını, yurdunu, memleketini sever, dinine bağlı insan yetiştirmek, öyle kolay değildir. Öyle sapkın ideolojilerle,...
İnsanın dengesi bozulunca, davranışlarının ölçüsü de kalmaz!
Furkan Süresi 2. Ayet: ' … Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen, Allah'tır.”                 Rad Süresi 8. Ayet: ' … Allah katında her şey...
İnsanlıkla insan olmanın yol ve yöntemleri
 İnsanlıklı, insancıl, insaniyetli, olgun, bilge, insaflı, vicdanlı, merhametli, ibadetli, iyilik yapan, cömert, adaletli, doğru, dürüst, düzgün, fedakâr, cefakâr, huzurlu, mutlu, hayırlı, dost, kardeş, sabırlı, sevgi ve saygı dolu,...
Okuyalım, öğrenelim, öğretelim, en güzel örnek olalım
İnsan, okumakla, öğrenmekle, öğrendiği doğrularla yaşamakla, değer kazanır. Değer yargılarıyla yaşamakla; en iyi, güzel, doğru, yararlı insan olur. Bildiği doğruları yaşamakla; yükselir, sevilir, sayılır, saygı görür. Hak ve hakikati...
Elhamdülillah, Müslümanım, İslam’ı yaşarım
Allah'ın varlığına, birliğine inanırım.  Allah'ı, Esma'ül Hüsna ad ve sıfatları ile tanırım. Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inanırım. Ahiret gününe, kadere inanır, iman ederim.  Hayrın...
Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz
Öncelikle, olgun insan, dini bütün Müslüman olalım.                 İslam dininin, ilmin, irfanın, yararlı kültürün değerlerini öğrenelim.                ...

site sağ üst köşeye bayrak ekle