İnsanın doğru, dürüst, hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, düzgünlük, hakkaniyet, güzel ahlak, edep, hayâ sahibi olması için; taşıdığı değerler, hak ve hakikat olmalıdır. İyi niyet, güzel duygu, dosdoğru düşünce taşımalı. Lider özellikli olmalı. Başkasına uşaklık, mankutluk edecek, karaktersizliğe sahip olmamalı. Vatanına, milletine, devletine, bayrağına, bağımsızlığına, vatan bütünlüğüne, milletin özgürlüğüne düşmanlık etmemeli, düşmanlık edenlerle işbirliği yapmamalıdır.

Hak ve hakikat yolundan ayrılıp; batıl, küfür, hainlik içine düşmemeli. Sapıklarla, sapkınlarla iş tutmamalı. Zorba, saldırgan, bozuk, bozgunculuk, hileci, düzenbaz, yalancı, iftiracı olmamalı. Başkalarını mağdur, yoksun etmemeli. İslam dinine ve Müslümanlara düşmanlık edecek kadar adi olmamalı.

 İnsanlara değer vermeli. İnancından ötürü dışlamamalı; hak hukuklarını kısıtlamamalı. Faşist, komünist, cuntacı, darbeci, hain asla olmamalı. Irkçılık yapmamalı. Hem sapkınlıkta hem de doğru ve dürüstlükten söz etmemeli.  Bozuk karakterli- huylu olmamalı. İnsanların bir kısmını ayırıp, onlara yapabileceği kadar hainlik, kötülük, düşmanlık yapmamalı. Hiçbir şekilde zarar- ziyan verip, zalim olmamalı. Başkalarını aldatmak, kandırmak, yanıltmak, sapıttırmak için elinden gelen hileyi, yalanı, iftirayı yapmamalı. Zararlı birey, aile, toplum oluşturmamalı. Cinsel sapkın ve düşünsel sapıklar yetiştirmemeli. Sapkın, cinsel sapkın olmamalı. Cinsel sapkınlıkla evlilik isteyecek felakete düşmemeli.

İnsanları; vatan, millet, devlet düşmanı yetiştirmemeli. Değerlerimizin düşmanı, olanlarla işbirliği, elbirliği yapmamalı. Yavuz hırsızın önde gideni olup, başkalarına yalan, iftira atmamalı. Herkesi dost edinmemeli. Sapkından, zorbadan, yıkıcıdan, bölücüden, hainden, dinsiz ırkçıdan, katilden, katliamcıdan dost olmaz.

Olgun Müslümanlara düşen görev; iyiliği artırıp, yaymak; kötülükleri azaltıp, önlemektir. Hak ve hakikatte, bilimde, dinde- imanda bulunmaktır.

 İyi insan yetiştirmek için, İslam dininin ve bilimin tüm değerlerini, pedagojik olarak bireylerin beynine, aklına, zekâsına, yüreğine, ruhuna, genlerine işlemeli. Bunu yapmadan; iyi, güzel, yararlı, dürüst insan, aile, toplum yetiştirmek mümkün değildir.

 İnsanları iyi yetiştiremezsen, kuduz Pitbull köpekten çok daha tehlikelidir. Sadece midesini doyurmakla, zevkini, nefsini tatmin etmekle, dost insan yetiştirilemez. Yetiştirilemediğini her gün hainlik edenlerde görüyoruz.

Irkçı, sapkın, ideolojik sapıklardan, devlet, millet, devlet dostu olmaz. Olmadığını ülkemizde ve dünyada her gün yaptıkları yıkıcılıklarda görüyoruz. Anarşi, şiddet, terör, hırsızlık, bozukluk, katillik, katliam yapmaktadırlar.

Sapkın sapıklar,  mobbing yaparlar. Sizleri her şekilde rahatsız ederler. Şiddet, terör uygularlar. Engelleyemezsiniz. Onların yetiştiği pislik, kötü ortamı önceden yok etmelisiniz. Kötülüğe zerre kadar ortam açmamalı. Fırsat vermemeli. Kötülük, virüs, bakteri, mikrop gibidir. Yayılır. Sivrisine yetişen ortamı, ortadan kaldırmalısınız. Sivrisinek yetişen ortam ve Sıtma hastalığı varsa, hastalık, illet, zillet hızla yayılır.

İslam diniyle, bilimi aynı anda bilimle, din ile pedagojik şekilde kazandırmak gerekir. İnsanlıktan çıkmadan, şempanze maymunu olmadan, saldırganlaşmadan, olumsuzluklarının önü alınmalı. Bunu başta aile, devlet, öğretmen, imam- hatip, bilgili kişiler yapmalı. Bu iş etkinlik, aktiflik, yetkinlik ister. Öyle uyuşuklukla, pısırıklıkla bu işler olmaz, olmamaktadır. İnsanlar, insanlıktan çıkmadan, işe koyulmalı. Aksi halde önlem alınamaz. Sizleri kendilerine esir- tutsak, köle ederler. Hizmet, iyilik verdirtmezler.

Halkın bu zalim sapkınlara karşı farkındalık oluşturması sağlanmalı. Bugün zalimler, yıkıcılar, bozuklar, bozguncular, bölücüler iktidar hedeflemişler. Onların iktidarını çok gördük! Halkı tanımadılar. Zorbalıkla sindirdiler. Din- iman, insanlık, giyim düşmanlığı yaptılar. İnsanların dindarlarını okula, işyerine sokmadılar. Halka boyun eğdirdiler. Özgürlükleri yasakladılar. Camiye gitmeyi önlediler. Vakıf, dernek, siyasi parti kapattılar. Cuma namazında bile camii önlerinde polis bulundurdular.

Akıllı olmalı. Aklı dosdoğru bilgilerle işletmeli. Zorbalar, sizlere zerre kadar değer, önem vermez. Mobbing yaparlar. Sizi rahatsız ederler. Tartışarak, hakaret ederek, yorarlar. İşyerinden kovarlar. Sokakta bile döverler. Bölgelerine sokmazlar. Böyle yaptılar. Her zaman yine yaparlar. Düşünce bozuksa, hareketler; anarşi, şiddet, terör olur!

Pasif- edilgen asla olmamalı. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmeli. Aksi halde yaşama hakkınız yitirirsiniz.  Musollini, Adolf Hitler, Lenin, Stalin, Mao Zedongları kendilerine önder, lider edinirler. Onlar gibi kötü davranırlar. Ölüm kustururlar!

Zalimler, mütedeyyin, yararlı, dürüst insanları düşman bilirler. Kendileri gibi olmalarını, kendilerine destek vermelerini isterler. Biz bunları yaşamım boyunca hep gördüm, şiddetlerini, terörlerini yaşadım. İki yüz teröristin bana saldırdığı oldu. Hem de Jandarma, polis yanında yaptılar. Çünkü devleti yöneten zalim Ecevit ve ona bağlı olan kolluk gücü vardı.

Çok dosdoğru bilgili, bilinçli olmalı. Zalimin, yalancının vaatlerine kanıp, inanmamalı. Aldanıp, kanmamalı. Bilgili, bilge, bilgin, bilinçli olmamalı. Ülkemizi ve dünyayı her çeşidiyle tanımalı. Doğruları, gerçekleri öğrenmeli.

Yeni keşifler yapmalı. Yenilikler icat etmeli. İnovasyon yapmalı. Algoritma yapmalı. Geri kalmamalı. Radikal olmamalı. Marjinal olmamalı. Toplumu kucaklarken, selam verip, söze hak, hakikat olarak başlamalı. Yararlı olmaya çalışmalı. Herkesi bilgili, bilinçli yapmaya, azimle, gayretle çalışmalı. Ortak örgütlü- teşkilatlı akıl kullanmalı. Her türlü medyayı en etkin şekilde kullanmalı. Eğitim ve öğretimi bilim üzerine şekillendirmeli. Siyaset, bilişim, ekonomi, iş yapma, adil ve dosdoğru yönetim yapmalı. Nefse uymamalı. Başkalarının oyuncağı, taklitçisi, maskarası olmamalı. Bilim üretmeli ve bilimi her alanda kullanmalı. Teknoloji oluşturmalı.

Allah cc. Nisa Suresi 49. Ayette buyuruyor: “ Kim, Allah’a ve peygamberine itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği; peygamberlerle, Sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır.”

Peygamberimiz sas. Buyuruyor: “ Sözün en güzeli Allah’ın kitabıdır. Rehberliğin- kılavuzluğun en güzeli ise Muhammed’in kılavuzluğudur.”

Ahzap Suresi 21. Ayet: “ Ant olsun, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve Ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden, kimseler için güzel bir örnek vardır.”

Peygamberimiz sas. Buyuruyor: “ Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece, yolunuzdan asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı Kur’ân’ı Kerim ve peygamberin sünnetidir.”

Müslüman, Kur’ân ahlaklı, peygamber sas. Ahlaklı olmalı. Allah cc. Güzel ahlaklıdır. Peygamberimiz Kur’ân ahlaklıdır.

Peygamberimiz sas. Buyuruyor: “ Sizin en hayırlınız, ahlakı güzel olanınızdır. İman bakımından müminlerin en olgun olanı, ahlakı en güzel olup, ailesine karşı en yumuşak, en cömert davrananızdır. Ben en güzel ahlakı tamamlamak için görevlendirildim.”

Müslüman; dirayetli, akıllı, güzel ahlaklı, inançlı, azimli, gayretli, fetanetli- üstün zekâlı, yetenekli, becerikli, sanatlı, meslekli bilge olur. Batıldan sakınan, güçlü, bilgili, bilinçli, tedbirli, huşu ile ibadet etmeli. Mümin, güzel olana iltifat eder. İstikameti; hak ve hakikat olur. İtidalli, ölçülü, dengeli davranır. Müminin her hali; en harika ve harikulade olur. Niyet, duygu, düşünce, davranış olarak olgun ve harikadır. İşini güzel, sağlam, dayanıklı, özenli yapar. Müslüman cömert ve eli açık olur.

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah cc. Farklı sure ve ayetlerde mealen buyuruyor: “ Bilgili, bilinçli, bilge olunuz. Allah’ın emirlerine uygun hareket ediniz. Yasakladıklarından sakınınız. İyiliği artırarak, çoğaltınız. İyiliği yayınız. Kötülükten men ediniz. Aklınızı çalıştırınız. Allah’ın hoşuna gitmeyecek işler yapmayınız. Sağlam, dayanıklı iş yapınız. Çürük, bozuk, sakat, eğreti işler yapmayınız.  Bilmiyorsanız, bir bilene danışınız. Sakat, çürük, bozuk iş yapmayınız. Kibar, naif, nezaketli, terbiyeli, güzel İslam ahlaklı olunuz. Adaletli olunuz. Adaletten şaşmayınız. Zarif konuş. Yumuşak dilli, güzel davranışlı ol. Anlamlı konuş. Düzgün konuş. Dünyanın ölçülü, dengeli olan sistemini bozma. Teşekkür ede. Allah’a şükrede, hamt ede. Selam ver, tatlı dil kullan. Hoşgörü göster. Başkalarının inancına müdahale etme. Herkesin dini kendinedir. Barışçı ol. Çocukları, insanları sevindir. Gülümse. Hediye ver, ikram ede. Sevgini, saygını göster. Sağlığını koru. Aile halkına sevgi, saygı göster; ihtiyaçlarını karşıla. Sevdiklerini ziyaret ede. Sağlığını koru. Sade ve anlamlı yaşa. Gösteriş için iş yapma. İsraf etme, elini açıp savurma. Zamanını en iyi şekilde değerlendir. Kötü olma. Kötü insanları arkadaş edinme. Katil ve katliamcı olma. Katil ve katliamcılara destek verme. İnsanlara ve Allah’ın kullarına iyilik ede, yardım ede. Kul hakkına girme. Hayal kur ve gerçekleştir. İşlerini akıl ve bilimle yap. Öğren ve öğret. Kendini geliştir. Sapıklığa düşüp, sapkın sapık olma. Yeni bilgiler edin. Yalnız kal ve dinlen.”

İnsanların görevi; “ Allah’a kulluk- ibadet etmek, emir ve yasaklarına uymak, İslam’a ve bilime uygun yaşantıyı sürdürmektir. Allah’ı, Kur’ân’ı, peygamberi, İslam dinini, bilimi, tekniği öğrenip, yaşamaktır. Bilgili, önlemli, tedbirli olmalı. Dünyanın düzenini, nizamını, intizamını, şeklini bozmamalı. İklim değişikliğine sebep olmamalı. Allah’ın tertipli, nizamlı, ölçülü, dengeli yarattığı dünya sistemini bozmamalı. Dünyayı yaşanmaz hale getirmemeli. Cahil cühela olmamalı. Cahil cühelanın yaptığı işlerde hayır olmaz, hayır gelmez. Zarar- ziyan görülür.

İnsanların gördüğü her kötülük kendindendir. Kendi yaptığı sakat, çürük, bozuk, yanlış işlerden zarar görmektedir. Bilime, tekniğe, akla, dinimize uygun iş yapmadığından; başı beladan, dertten, musibetten, pislikten, eziyetten kurtulmamaktadır. Depremlerde zararlarda bundan olmuş, zarar- ziyan vermiştir. 06 Şubat 2023 de Kahramanmaraş merkezli, 11 İlin gördüğü zarar, insanların akılsızca yaptığı kentleşmeden, şehirleşmeden, bina yapmaktan kaynaklanmıştır. Her şeyi kader, yazgı deyip; suçu, günahı Allah’a yüklememeli. 13 Mart 2023 günü, deprem bölgesinde sel oldu. 17 kişi selde vefat etti. Bu da depremde zarar gören bozuk şehirleşmenin, bina yapmanın sonucu oldu.

Bir kentin, dere yataklarını daraltırsan, köprüleri basık yaparsan, dere kenarlarında binaların bodrum yataklarında yaşarsan; sel olur, afet olur, can- mal kayıbı olur. Kenttin yağmur suyu giderlerini borulara almazsan, yeşil alan bırakmazsan, ağaçlandırma yapmazsan, sel olur.

Fay hattında çürük binalar yaparsan, depremde binalar yıkılır; can- mal kaybına neden olur.

Daha önce 31 çeşit meteorolojik ve jeolojik afet olabileceğini yazmıştım. Bu 31 afete karşı binalar, mahaller, kentler hazır hale gelmeli. Tüm önlemler alınmalı. O zaman afet olmaz. Millet zarar görmez. Milletin enerjisi akılsızca yapılan işlerde harcanmaz.

Akıl yürütürken; Tümevarım ve Tümdengelim yöntemleri etraflıca, kapsamlı düşünerek, bilimsel, teknik uygulamalar yapılmalı.

Peygamberimiz sas. Buyuruyor: “ Kendisi için istediği iyiliği, kardeşi içinde istemedikçe, hakiki mümin olamaz.” “ İnsan iman etmedikçe, cennete giremez. Birbirinizi de sevmedikçe iman etmiş olamazsınız.”

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah cc. Farklı ayetlerde mealen şöyle buyuruyor: “ İnsanların çoğu akıl edip, iman etmez. Çoğu Allah’a ortak koşar. İslam dinini yalanlar. Çoğu yalancıdır. Çoğu nankördür. Çoğu Kur’ân’dan yüz çevirir. Çoğu akıl etmez. Akıllarını çalıştırmazlar. Çoğu rızkı Allah’ın verdiğini inkâr eder.”

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah cc. Kur’ân’ı Kerim’de 750 ayetten fazla ayette; bilim- ilim- bilgi ve türevlerini, din- iman öğrenmemizi emrediyor. Bilgiyle yaşamamızı emrediyor. Yüce Allah’ı dinleyelim. Allah’ın emirlerini tutalım. Yasakladıklarından sakınalım. İyilikleri artırarak, çoğaltalım. Kötülükleri azaltarak, yasaklayalım.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.