Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ın ilmini ve yarattığı varlıkların bilimsel niteliklerini, niceliklerini, özellikleri öğrenmeli. Bunun için sağlıklı olmalı ve de zamanı çok iyi değerlendirerek kullanmalı. Örgün ve yaygın öğretim görmeli. Dünyada gaflet, dalalet- sapkınlık, boş kafa, kirli beyin, pis gönül, hain emeller ile dolaşmamalı.

Allah’ın ve peygamberinin sas. Hoşuna gitmeyecek işler içinde olmamalı. İnsanlara, hayvanlara, bitkilere, yaratılmışlara, çevreye, doğaya zerre kadar zarar- ziyan vermemeli. Sapıtmış sapkın hainlerin peşine takılmamalı. Onlara maddi, manevi destek verip; günahlarına, veballerine ortak olmamalı.

Bir terör örgütüne destek vermek, onun işlediği katliamlardan, katilliklerden daha çok günah almak olur. Zira sen destek vermeseydin, terör örgütü olmayacak, büyümeyecek; sönüp, yok olacaktı. Herkes aklını başına toplamalı. Akıllı davranmalı. Sorunları akıl, zekâ ile İslam dinine ve bilime uygun çözmeli. Zalime, haramcıya, haine, vatan millet devlet, insanlık, varlık, İslam, Müslüman düşmanlarına hiçbir şekilde destek olmamalı. Onların günahına ortak olmamalı. Onlara destek olup; canilikte, katillikte, cesarette, güç, enerji, moral, destek vermemeli. Haramlar, günahlar, suçlar bir dünyayı yaşanılmaz hale dönüştürür! Dünyayı cehenneme çevirir!

Ayet ’el Kürsü ’nün mealini sizlere yazmak istiyorum. Şöyle ki;

“ Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla! Allah’tan başka ilah- tanrı yoktur. Ancak ilah O’dur. O daima diri, daima var olan ve bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne bir gaflet, ne de bir uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde ne varsa, hepsi O’nundur. O’nun izni olmaksızın, O’nun yanında yardım edecek olan kimdir? Onların önlerindekiler ( yaptıklarının) ve arkalarındakileri ( yapacaklarını) bilir. Onlar, O’nun ilminden, O’nun dileğinden başka bir şeyi kavrayamazlar. O’nun kudret kürsüsü semalardan- göklerden ve arzdan- yerden geniştir. Onların hıfzı ona ağır gelmez. O çok yüce ve çok büyüktür.”

ALLAH CC. İnsanların;  İslam, mümin ve Müslüman olmasını öneriyor ve istiyor. Ayetlerinde ki, kelamı- sözleri şöyledir. Ben sure ve ayet numarası yazmayacağım. Sizler merak ederseniz, internette, arama motorundan, hangi sure ve ayet olduğunu isterseniz öğrenebilirsiniz.

Allah cc. Ayetlerinde şöyle buyuruyor: “ Allah’ın adı anıldığında, kalpleri ürperir.

Allah’a asla şirk- ortak koşmazlar.

Namuslarını- ırzlarını korurlar.

Zinaya asla yaklaşmazlar. İffetlerini korurlar.

Namazlarını huşu içinde dosdoğru kılarlar.

Anne ve babalarına öf bile demezler.

Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler.

Asla zanda bulunmazlar.

Cahillerle asla tartışmazlar.

Kınayıcının, kınamasından korkmazlar.

Asla yalan söylemezler. Sözlerini yerine getirirler.

Emanete hainlik etmezler.

Söz verdiklerinde, sözlerinde dururlar.

Zekâtlarını hakkıyla verirler.

Yetimin hakkını asla yemezler.

Yolda kalmışlara yardım ederler.

Kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler.

İnsanların kusurlarını affederler.

Yalnızca Allah’a dayanıp, güvenirler.

Müminleri bırakıp, kafirleri dost edinmezler.

Darlıkta da bollukta da infak ederler. “Allah cc. İçin hayır yaparlar.”

Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler.

İnanmayanların isteklerine uymazlar.

Allah’ın ayetlerini az bir paraya satmazlar. Dünya malı ile değiştirmezler.

Hakkı bile bile gizlemezler.

İnanlara, sen mümin değilsin, demezler.

Peygamberlerin hiç birini, birinden ayırt etmezler.

Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler.

Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar.

Helal ve temiz olan şeylerden yerler. Asla yalan şahitlik- tanıklık yapmazlar.

Maun Suresine uygun hareket ederler.

Haram para kazanmayınız.

Sarhoş edici madde kullanmayınız.

İnsan öldürmeyiniz.

İffetli kadınlara zina iftirası atmayınız.

Yalan söylemeyiniz.

Yalan yere tanıklık yapmayınız.

Yalan yere yemin etmeyiniz.

Faiz alıp, vermeyiniz.

Anne ve babaya hukuksuz karşı gelmeyiniz.

Akrabalarla ilişkiyi kesmeyiniz.

Ayet ve sünnetleri, hadisleri reddetmeyiniz. Peygambere sas. Uyunuz.

Namaz kılınız. Namaz kılma hakkında 35 ayet vardır.

Ramazan orucu tutunuz.

Zekât veriniz.

Hac yapınız.

Sahabeye dil uzatmayınız.

Ölçü ve tartıda hile yapmayınız.

Peygamberin sas. Mucizelerini yalanlamayınız.

Sihir, büyü, fal, puta tapma yapmayınız.

Hayvanlara eziyet etmeyiniz.

Domuz eti yemeyiniz.

Besmelesiz hayvan kesmeyiniz ve yemek yemeyiniz.

Dedikodu, iftira yapmayınız.

Kan, leş yemeyiniz.

Başkalarının hakkını yemeyiniz.

 Zalim olmayınız. Zalimlerin yeri cehennemdir.

Kumar oynamayınız.

İçki içmeyiniz.

Boşa zaman geçirmeyiniz.

Allah’tan ümidi kesmeyiniz.

Hakka, hakikate isyan etmeyiniz.

Hakkı hakikati yalanlamayınız.

Eşkıyalık, anarşi, terör, yol kesme yapmayınız.

İntihar etmeyiniz.

İnsanlara küfretmeyiniz, sövmeyiniz.

Müslümanlara silah çekmeyiniz.

Stokçuluk yapmayınız.

İnsanları aldatmayınız, kandırmayınız.

Kötü bir çığır açıp, insanları bu kötü yola yönlendirmeyiniz.

İnsanların yanlışlarını yüzüne vurmayınız.

İnsanlara düşmanlık yapmayınız.

İnsanları dinleyiniz.

İnsanların ihtiyaçlarını karşılayınız.

İnsanları zarara uğratmayınız.

İnsanları aldatmayınız ve aldanmayınız.

İnsanlarla yumuşak konuşunuz.

İnananlarla haklı da olsan, tartışmayınız.

Herkese tatlı dil, güler yüz gösteriniz.

Selamı yayınız.

Gusül- boy abdesti alınız. Namaz abdesti alınız.

İsraf- savurganlık etmeyiniz.

Kibirli- gururlu olmayınız.

Söz taşımayınız.

Cimrilik etmeyiniz.

Kötülük, çirkinlik, yanlış yapmayınız.

Hediye istemeyiniz.

İnat ile tartışmayınız.

İyiliği başa kakmayınız.

Başkalarına haksızlık etmeyiniz.

Sık sık borç istemeyiniz.

 Çalışınız, helal kazanıp, helalinden, israf etmeden harcayınız.

Avret yerlerinizi açmayınız. Avret yerleri açmak haramdır.

Bildiği sırları açıklamayınız.

Kusurları açığa vurmayınız.

Komşularla ve insanlarla iyi geçininiz.

Başkalarının yanında gizli konuşmayınız.

Başkalarının malını izinsiz kullanmayınız, almayınız.

Başkalarını hor- hakir, küçük görmeyiniz ve de alay etmeyiniz.

Verdiğiniz güzel sözü yerine getiriniz.

Borcunuzu zamanında veriniz.

Kötü, çirkin konuşmayınız, iş yapmayınız.

Anne ve babaya karşı gelmeyiniz. Ancak anne ve baba haksız, hukuksuz istekte bulunursa, yapmayınız.

Kötülükleri överek anlatmayınız.

Başkalarını rahatsız etmeyiniz.

Başkalarını hiçbir şekilde rahatsız etmeyiniz.

Sabırlı olunuz.

 Öfkenizi, kızgınlığınızı yeniniz.

Güzel ve üstün İslam ahlaklı, edepli, hayâ- ar- utanma sahibi olun.

Peygambere sas. Uyun.

Nefsinize ve şeytana uymayın.

Kötü insanlara uymayın.

Çocuklarınızı güzel terbiye edin.

Güzel örnek olun.

Gusül abdesti ve namaz abdesti alın.

Dosdoğru ve adil olun.

Aklınızı dosdoğru kullanın.

Hayâsızlık, fenalık, azgınlık yapmayın.

Allah’ın verdiği rızıklara, nimetlere şükredin, hamt edin.

Allah her türlü kötülüğü ve ahlaksızlığı yasaklar.

Allah hakları zayi etmez.

İbadetleri samimiyetle yapın.

Allah içimizden geçeni bilir.

Allah kimseye haksızlık etmez.

Allah komşularımızla yardımlaşmayı emreder.

Pişmanlık duyacağınız işler yapmayın.

Allah, müminleri sever.

Allah tövbeleri kabul eder.

Allah’a verdiğiniz sözü tutun.

Allah’ı zikredin ve samimiyetle Allah’a ibadet edin. Yaratılmışlara iyilik edin.

Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.

Allah’ın varlığına, birliğine, tekliğine inanın.

Allah’tan hayırlı evlat isteyin.

Anne ve babaya iyilik edin.

Anlaşmazlıkları çözün.

Arzu ve isteklerinizi putlaştırmayın.

Aşırı harcama yapmayın.

Ticareti dosdoğru yapın.

Başınıza gelen kötülükler, kendi yaptıklarınızın sebebiyledir.

Başkalarının kutsallarına sövmeyin.

Başkalarına zorla din dayatmayın.

Herkesin dini kendinedir.

Bilmediğinizin peşine düşmeyin.

Cehennem azabından korkun ve cehenneme giden yola girmeyin.

Cimrilik yapmayın.

İslam dini kolaylık dinidir.

Dünya hayatı geçicidir.

Emrolunduğun gibi dosdoğru olun.

En değerli varlık insandır.

En güzel nimetler müminler içindir.

Doğru gerçekleri gizleme.

Hak ile batıl bir değildir.

Hayırda yarışın.

Helal kazanç edin.

Her şey Allah’ın büyüklüğünü anlatır.

En büyük nimet; imandır.

En güzel amel; salih ameldir.

İnkârcılara uymayınız.

İnkârcılar ahirette çok perişan olacaktır.

Peygamberimiz sas. Buyuruyor: “ Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır.”

Hadis-i Şerif: “ Büyüklerinize saygı, küçüklerinize sevgi ve şefkat göstermeyen, bizden değildir.”

Peygamberimiz sas. Buyuruyor: “ Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz.”

Peygamberimiz sas. Buyuruyor: “ Bir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir miras bırakmış olamaz.”

Al-i İmran Suresi 19. Ayet: “ Kuşkusuz Allah katında hak din sadece İslam’dır.”

Al-i İmran Suresi 85. Ayet: “ Kim, İslam’dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki, bu kendisinden asla kabul edilmeyecektir. Ahirette ziyan edenlerden olacaktır.”

İbrahim Suresi 1. Ayet: “ … Bu Kur’ân, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarman için, sana indirdiğimiz bir kitaptır.”

“ Bu yazımın devamı inşallah gelecek hafta yayınlanacaktır. Bu yazıyı, yazıcıdan çıkarıp; yazmada, anlatmada, öğretmede lütfen kullanınız.”