Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’ı, Esma’ül Hüsna üzere tanıyıp, öğrenmeli. İtaat, ibadet, zikir, dua, tövbe, kulluk etmeli. Yüce Allah’ın Kur’an’daki, kendi anlatımından, tanıtımından, açıklamasından, bildirmesinden ve peygamberimizden sas. Öğrenmeliyiz. Allah cc. Kur’an’da en çok kendi adını zikrediyor. Sonra ilim, bilim, bilgi öğrenmeyi; okumayı, yazmayı anlatıyor.

Biz insanların ilk yapacağı iş; imanlı ve İslamlı olup; mümin ve Müslümanlığı yaşamasıdır. Müslümanlığı yaşamak içinde; İslam ilimlerini, bilimi etraflıca dosdoğru bilmemiz gerekiyor. Bilmeden öğrenilmiş olmaz. Öğrenmeden, İslam ve bilim yaşanılmaz. Müslüman; bilgili, bilinçli, samimi, uyanık, dikkatli, özenli, hassas olmalı. bugün kendine Müslüman diyenlerin, çok büyük çoğunluğu; İslam dinine, Müslümanlara, insanlara, hayvanlara, çevreye, doğaya, varlığa; kâfirler gibi zarar- ziyan vermektedir. Bu bilgisizlikten, bilinçsizlikten, samimiyetsizlikten, dini özümsememe, içselleştirmeme, ruha sindirmemeden kaynaklanmaktadır. Bu böyle asla olmamalı. Müslüman dediğin, her bakımdan en üstün, ideal, olgun insan olmalı. Kur’ân’ı, peygamberimiz sas. Gibi yaşamalı. Zalimin, münafığın, kâfirin, gâvurun mankudu olmuş, sözde Müslümandan, hayır ve güzellik gelmez!

Bir insanın Müslüman olması için önce iman etmesi gerekir. Bunun için Amentü şerhini söyleyip, içten, samimice inanması gerekir. Bunun için şöyle demeli ve içtenlikle inanmalı:

“Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerri Allah’ın yarattığına, öldükten sonra tekrar dirilmenin hak olduğuna, iman ettim- inandım. Ben tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilah- tanrı yoktur. Yine tanıklık ederim ki, Muhammed sas. Allah’ın kulu ve elçisidir.”

Günahlarımıza Nasuh üzere – bir daha günaha dönmemek üzere; içtenlikle, samimice tövbe etmeden önce, bir gusül- boy abdesti alalım.

Boy abdesti almak ve namaz abdesti almak, Kur’an’da Yüce Allah’ın emridir. Farzdır. Boy abdesti almadan; gezilmez, durulmaz, yemek yenmez, yaşanılmaz, ibadet edilmez.

Boy abdesti şöyle alınır: Temiz su ile gölde, ırmakta, banyoda alınabilir. “ Önce besmele çekilir. Ağıza 3 defa gargara yaparak, su alınır ve boşaltılır. Üç defa da buruna iyice su çekilir ve sümkürülür. Sonra tüm bedenimiz iyice su ile yıkanır.” Bu kadar kolay ve yapılması farz olan bir maddi, manevi temizlik işlemidir.

Müslüman; bilgili, bilinçli, samimi, uyanık olmalı. Boş paslı teneke olmamalı. Zırvalamamalı. Allah’a ve bildirdiklerine, hiç şüphesiz- kuşkusuz inanmalı. O’nun, kendinden başka tanrı, dininden başka inanç- inanış taşımamalı. Allah’ı, Kur’an merkezli bilip, tanımalı. Esma’ül Hüsna’yı hakkıyla, layıkıyla öğrenmeli.

Allah cc. Ad ve sıfatları vardır. İnternet arama motorundan lütfen araştırınız. Bir tuş ile açıp, bakmanız mümkündür.

Allah’ın Zati sıfatları şunlardır. Sadece Yüce Allah’a özeldir:

Allah cc. Vardır. Varlığı inkâr edilemez. Akıllı kimseler inkâr etmez. Zekâsını doğru bilgilerle işletenler inkâr etmez.

Allah’ın varlığının evveli- öncesi yoktur.

Allah cc. Hep var olacak. Ölümlü, sonlu değildir.

Allah cc. Vardır, birdir, birdir, tektir. Benzeri, eşi, ortağı yoktur.

Allah cc. Yaratılmışlara, varlıklara benzemez.

Allah’ın varlığı kendindendir. Başkalarından doğmamış, doğurulmamıştır.

Allah’ın Subûti sıfatları da vardır. Bunlar da şunlardır:

Allah cc. Diridir.

Allah cc. Bilir.

Allah cc. İşitir, duyar.

Allah cc. Görür.

Allah cc. Diler, dilediği olur.

Allah cc. Güçlü, kudretlidir. Her şeye gücü yeter. Allah cc. Söyler.

Allah cc. Hiç yoktan yaratır. Hiç yoktan yaratmak sadece Allah’a özeldir.

Allah’ın Subûti sıfatları insanlarda da bulunur. Aradaki fark çok fazladır. Allah cc. Sınırsız, organsız, uzuvsuz sıfatlara sahiptir. İnsan ise; sınırlı, organlı, uzuvlu sıfatlara sahiptir.

“ Âlemlerin Rabbi YÜCE ALLAH cc. Bizlerin, insanların şu şekilde Mümin, Müslüman, İslam olmasını istiyor:

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’ı Esma’ül Hüsna üzere tanımak, bilmek, kabul etmek, şek- şüphe duymamak! Ortak- eş koşmamak çok önemlidir. Allah’ın kitabına, dinine şüphesiz inanmak, kabul etmektir.

İnsan öldürmemek,

Zina etmemek,

Sapkın cinsel ilişkide bulunmamak,

İçki, alkol, zararlı ve sarhoş edici madde kullanmamak,

Hırsızlık, gasp, yağma, fahiş fiyatla, ahlaksız şekilde ticaret etmek,

Yalan söylemek, yalan tanıklık etmek,

Faiz yemek, faiz alıp- vermek,

Çok yemin etmek,

Anne ve babaya sevgi, saygı, itaat etmek; hukuksuz olmamak koşuluyla,

Akraba bağlarını koparmamak,

Meşru savaştan kaçmamak,

Yetim malı ve insanların hak ve hukukunu çiğnemek,

Ölçü, tartı, iş, işlem, ticaret gibi dünya işlerini haksız, hukuksuz yapmak,

İslam’ın 5 temel ibadetini samimiyetle, bilgiyle, bilinçle yapmak,

Boy abdesti almak farzdır.

İnsanların kalbini kırmak, kul hakkına girmek haramdır.

Peygamberleri ve peygamberimizi sas. Tanımamak, saygısız davranmak, haramdır.

Haksız yere şahitlik yapmak,

Kötülüğü men etmemek,

Canlı hayvanlara işkence yapmak,

Kur’ân’ı ezberleyip, unutmak, çok büyük günahtır. Ülkemizde 200 bin kişi hafızdır ama unutmayan 10 bin kişi kadardır.

Allah’ın rahmetinden ümidi kesmek,

Domuz, kan, leş, besmelesiz kesilen hayvan eti yemek haramdır.

Çok yemek, içmek haramdır.

Peygamberimizin sahabesine- ashabına hakaret etmek, haramdır.

Karı- kocanın birbirine kötü, çirkin, yanlış davranması haramdır.

Kardeşlerin mirası haksız paylaştırması haramdır.

Fahişelik, zina haramdır. Eşcinsellik haramdır.

Salih ve Saliha insanlara iftira atmak, haramdır.

Laf taşımak, dedikodu yapmak, gizlilik araştırmak, haramdır.

Emanete hıyanet- hainlik etmek,

Haset- kıskanmak- çekememezlik etmek,

Yalan söylemek, yalan tanıklık etmek,

Kibirlenmek- büyüklük taslamak,

Varisten mal kaçırmak,

Bu mirasın haksız paylaşımı yüzünden, kardeşlerin çoğu birbiri ile küs, dargın, kırgındır. Böyle bir şerefsizlik yapmamalı. Eşit paylaşım yapmalı.

Cimrilik, pintilik yapmak,

Dünyaya aşırı sevgi beslemek haramdır.

Allah’ın azabından korkmak,

Haramı, haram olarak kabul etmemek,

Falcılara, büyücülere inanmak,

İslam dininden dönmek,

 İslam dinini beğenmemek,

 Şeriat hakkında ileri- geri konuşmak,

Karşı cinse bakmak, şehvet duymak,

Aynı cinse karşı ilgi duymak,

Karşı cinsin kılık- kıyafetini giymek,

Kâbe’de günah işlemek,

Namazı vaktinden önce kılmak,

Dövme yaptırmak,

Köpek artığını yemek,

Evde köpek, yılan gibi kirletici hayvan beslemek,

Yapılan iyiliği başa kakmak,

Cahil cühela kalmak, dini ve bilim bilgisi öğrenmemek, cahillikte ısrar etmek,

Felsefi sapkınlıkları savunmak,

Cinsel sapkınlıkları savunmak, Lüt kavmi gibi olmak da çok büyük günah, haramdır.

Başkalarının avret yerlerine bakmak, kendi avret yerlerini açmak,

Hanımının annesine sövmek,

Allah’tan başkasına yemin etmek,

Cünüp gezmek, dolaşmak, durmak haramdır. Boy abdesti alınmalıdır.

Günah işlemekte ısrarcı olmak,

Kahkaha ile gülmek, ölçüsüz- dengesiz davranmak, adetli ve lohusalı eş ile cinsel ilişkiye girmek,

Zevk, keyif için aşırı hareket etmek,

Kendine zina ettirmek, kadınla ters ilişkiye girmek,

Helali haram demek,

İslam dinin kutsallarına hakaret etmek çok büyük günahtır.

Olgun Müslüman gibi davranmamak haramdır.

Allah cc. Yolda kalmışlara yardım etmeyi emrediyor.

İnsanların kusurlarını affedin, diyor.

Yalnızca Allah’a güvenin, buyuruyor.

Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürüyün, söylüyor.

Yoksulluk yüzünden evlatlarınızı öldürmeyin.

Hakkı bile, bile gizlemezler.

Müslümanlara, sen mümin değilsin, demeyin.

Namuslarını- ırzlarını korurlar.

Anne ve babalarına öf bile demezler.

Kötü zandan ve dedikodudan sakınırlar.

Sözlerinde ve anlaşmalarında dururlar.

Darlıkta ve bollukta infak ederler.

Gerçekten kurtuluşa ererler.

Allah’ın ayetlerini menfaat- çıkar karşılığı satmazlar.

Peygamberden hiç birini diğerinden ayırt etmezler.

Allah’ın adı anıldığında, kalpleri ürperir.

Allah’a ve hak din İslam dinine ortak koşmazlar.

Namazlarını huşu içinde dosdoğru kılarlar.

Boş işlerden tümüyle yüz çevirirler.

Mallarıyla, canlarıyla cihat ederler.

Cahillerle asla tartışmazlar.

Cahillerden yüz çevirirler.

Kınayıcının kınamasından korkmazlar.

Emanete hainlik etmezler.

Kul hakkına girmezler.”

Peygamberimiz sas. Buyuruyor: “ Sözlerin en doğrusu Allah’ın kitabıdır. Rehberliğin- kılavuzluğun en güzeli Muhammed sas. Rehberliğidir.”

Hadis-i şerif: “ Ben, sizi elim- acı bir azaba karşı uyarıyorum.”

Peygamberler, Yüce Allah’ın görevlendirdiği özel, güzel, iyi, yararlı, dürüst kimselerdir. Peygamberler; her hususta dosdoğru, dürüst sözlü ve davranışlıdır. Her hususta emin- güvenilir kişilerdir. Akıllı, zeki ve uyanıktırlar. Her türlü günahtan uzaktırlar. Allah cc. Tarafından kendilerine bildirilen ve ümmetlerine bildirmekle yükümlü olduklarını; eksiksiz, harfiyen yaparlar. Peygamberlere insanların inanması, güvenmesi; imandandır. İnanmayanlar, Kur’ân’a ve Allah’tan gelen iletilere de inanmazlar. Çünkü Allah’ın mesajlarını insanlara bildiren, peygamberlerdir.

Müslüman dediğin; çok dosdoğru, gerçek bilgili ve en güzel davranışlı olmalı. Uyanık, dikkatli, hassas, ilgili, sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren olmalı. İslam ve insan, insanlık düşmanlarına aldanıp, kanmamalı. Öngörülü, ileri görüşlü, analitik düşünebilen, tüm düşünce şekillerini yapabilen, araştıran, inceleyen olmalı. Ülke ve dünya gündemini, gelişmeleri takıp etmeli. Kur’ân, sünnet, ilim, bilim, doğru ve yararlı bilgili olmalı. Sapkınlara asla uymamalı. Kesinlikle hiçbir şekilde destek vermemeli. Allah’ın hak dediğini, hak bilmeli.  Batıl dediğini; batıl, küfür bilmeliyiz. Müslümanlar için başkası asla, katiyen, kesinlikle olamaz, olmamalı.