İnsan aldığı, eğitim- öğretim, sanat, meslek, kültür, sağlık bilgisiyle; olgun, yararlı, iyi, güzel hale gelir.

İnsan aldığı, eğitim- öğretim, sanat, meslek, kültür, sağlık bilgisiyle; olgun, yararlı, iyi, güzel hale gelir. Çocuğun eğitim ve öğretimi, annenin karnına düşmeden önce başlamalı. Anne ve baba, çocuğu yapmadan önce; maddi, manevi olarak arınıp, temizlenmeli. Anne ve baba haram, mekruh yeme, içmeden arınmalı. Duygu, düşünce, davranışlarında; haram- günah, zararlı durum kalmamalı. Harama dikkat etmeyen, bir anne ve babadan; sağlıklı, iyi, güzel, başarılı olabilecek şekilde bebek doğmaz. Çocuk anne karnında iken haramla beslenmemeli. Haram söz işitmemeli. Hem dinsel hem bilimsel ilkelere, kurallara uygun hal içinde yaşayarak; bebek, çocuk edinmeli. Bu iş; din, bilim, sağlık bilgisi, ahlak işidir. Aksi halde iyi, yararlı, doğru, dürüst, düzgün bir çocuk yetiştirmek mümkün olmaz.

Anne ve baba; çocuk edinmeye başlamadan önce, kendine çeki düzen vermeli. Maddi, manevi anlamda temizlenmeli, arınmalı. Bebek,  anne karnında iken; kötü söz, çirkin davranış, haram yeme içme asla yapmamalı. Çocuk, anne karnındayken de, beyni işler haldedir. Onun beynine; kötü, çirkin, haram söz ve davranış kaydetmemeli. Onu güzel sözlerle anne karnında yetiştirmeli. Yeme içmede; dinimize ve sağlık bilgisine uygun yetiştirmeli. Bebek ve anne için uzman doktor bilgisi almalı. Asla bilgisiz hareket etmemeli. Bilgisiz veya yanlış duyumlarla hareket etmemeli. Kendimizi bilgin, alim yapmak çok kolaydır. Sadece okumalı, dinlemeli, gezi, gözlem, inceleme, araştırma, geliştirme yapmalı. Konuşmaktan çok dinlemeyi tercih etmeli.

Bebek doğduktan sonra bakımı, beslenmesi, yetiştirilmesi, temizliği için destek almalı. Bilenlerden yararlanmalı. Sağlık bilgisi edinmeli. Bakabileceğimiz, yetiştirebileceğimiz, okutup; bilgi edindireceğimiz, meslek edindireceğimiz kadar çocuk sahibi olmalı. Akılsız, cahilce, bilgisiz, nefse uyma ile yaptığımız çok çocuk; sadece çocuğa bela oluşturmaz. Ailesine, çevresine, insanlığa da yük, dert, bela olur, olmaktadır. Bugün, okuyamayan, meslek edinemeyen, iş bulamayan milyonlarca insan vardır. Tamamına yakını da iş bulamadığından yakınmaktadır. Mesleğin, sanatın, uzmanlığın var mı? Ne iş yaparsın? Öğrenim durumun nedir? Ne işe yararsın? İnsan doğumundan ölümüne kadar kendini geliştirme ile ilgilenmeli. Bilim değişkendir. Sanat, meslek, teknik, teknoloji değişkendir. Sen sürekli öğrenim içinde olarak, kendini bu değişen dünyaya uyarlamalısın. Bunu önce anne ve baba kendi için yapmalı. Sonrada çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeli. İlmin her alanından yararlanmalı ama bir bilim dalında mutlaka uzman olmalı. Kendini çağa uygun yetiştirmeli.

Bebek ilmi olarak bakılmalı, yetiştirilmeli. İlmin değerleri, dinin değerleri, milli değerlerimiz ile yetiştirilmeli. Anaokuluna gidene kadar belli dinsel ve ahlakı değerler alışkanlık ettirilmeli. Çocuğun gelişimi sağlanmalı. Okula güzel İslam ahlakı, terbiye, görgü kurallarından eksik gönderilmemeli. Aile eğitimini alarak, okula gönderilmeli. Bunun içinde ailede anne ve baba, kardeşler ahlaklı olmalı. Hem güzel örnek olmalı. Hem de verecek değerleri bulunmalı. Ailede değer, kıymet yoksa verecek bir şeyi olmaz. Bugün okula giden çocuklar, eğer aileden değer almamış ise; okulda da bir değer verilmemektedir. Öğretmenin, okul yönetimin de, arkadaşlarının da başını belaya sokmaktadır. Ebeveynde, okuldan gelen uyarıları anlamak istemediğinden, okul aile büyükleri ile de derde girmektedir. Bugün pek çok öğretmen ve okul yönetimi, öğrencilerle, ailelerle başı derttedir. Okullarda bulunan rehber öğretmenlerde etkili olamamaktadır. Bu durum Amerika da çok daha zordur. Avrupa’da da kolay değildir.

Ebeveyn, okul, toplum, medya, çevre, kültür, iletişim ve bilişim araçları düzene sokulmalıdır. Bunu devlet yapmalıdır. Ahlak eğitimi, değerler eğitimi, aile eğitimi, devlet ve özel sektörün kültür pompalaması ahlakı olmalıdır. Bugün toplumları yıkmak için küresel şer güçler özel plan projelerle hareket etmektedir. Bunu etkileyecek argümanlar- kanıt- delil etkisiz, edilgen, yetersiz kalmaktadır. Bunun için toplumlar çürümektedir. Toplum daha çok olumsuz, yıkıcı, bölücü, kötü, çirkin, ahlaksız, hak hakikat düşmanlarına yönelmektedir.

Anne ve baba, bilgin, bilge, ahlak numunesi olmalı. Aksi halde kendine yararlı olmayanın; çocuklarına, çevresine, milletine, devletine vereceği bir değeri olmaz. Olmamaktadır. Önce insan kendinden sorumludur. Kendini yetiştirmelidir. Biz bunu yapmayanlarla ve de çocuklarıyla başımız beladadır. Tüm değerlerimize saldırmaktadırlar. Hiç haram, günah, suç diye bir şey tanımamaktadır. İnsan önce kendini yetiştirmeli. Anne ve babadan bir değer alamayan çocuklarda, aklını doğru işletip; doğruya, gerçeğe, hakka, hakikate yönelmelidir.

Ebeveyn olarak anaokuluna kadar çocuğumuzun kişiliğini oluşturmalıyız. Yanlış öğretmene düştüğünde, perişan olmaması için 6 yaşına kadar kişiliği gelişmiş olmalıdır. Çünkü ülkemizde öğretmenler lavaş düşkünü ya da hizmet ve irade zayıflığı içindedir. Bir çoğu da yanlış yoldadır. Çocuğumuza 6 yaşına kadar din dersi aldırmalıyız. Okula gittiğinde yeterince, yaşına uygun bilgisi, bilinci olmalıdır. Bugün bu yapılamadığından, seçime gidildiğinde; vatan millet devlet İslam, insanlık düşmanları %48 kadar oy alabilmektedir. Bunda anne ve babanın, devletin, hükumetlerin çok büyük eksikliği bulunmaktadır. Terör örgütlerine eleman yetiştirilmesinin yolu açılmaktadır. Tuzak, hile, düşmanlık konusunda yeterli bilgi, kültür verilememektedir. Toplumun temeli; birey, ailedir. Devletin temeli; toplum ve ailedir. Türk tarihini, İslam tarihini, dünya tarihini çok iyi bilmeliyiz. Ders, ibret alamadığımızdan, tarih sürekli tekrar etmektedir.

Bugün iyi yetişmeyen milyonlarca vatandaşımız, şer odaklarınca kullanılmaktadır. Kullanılan kullanılana! Her bir grubun bir kullananı vardır. Hepsini de kullanan; küresel şer odaklarıdır. Bunda başta ebeveynlerin, ailenin, toplumun, devletin, öğretmenlerin, imamların, okumuşların büyük vebalı bulunmaktadır. Kullanılan herkes kendinin doğru yolda, gerçekçi bir kişi olduğunu söyleyerek, kendini avutmaktadır.

Çocuğa okul, öğretmen, okuma, öğrenim yapma her zaman sevdirilmeli. Başarılı olduğunda ödüllendirilmeli. İşin İslam dini, bilim, pedagojik yönü birlikte değerlendirilmeli. Okul dönemi dışında, tatilde Kur’ân ve din eğitimi almak için devletin kurslarına göndermeli. Tarikat, cemaat demiyorum. Zira tarikat ve cemaatler zaman içinde şer güçlerin eline geçiyor. Geçmesine rağmen taraftarları hala biati, bağlılığı devam ettiriyor. Bu Diyanette de olabiliyor. Bunun için İslam dinin evrenselliği içinde değerlendirme yapmalı.

İnsan iki kanatlı olmalıdır. Kuş gibi iki kanatlı olmalı. Bir kandı din, İslam dini olmalı. Diğer kanadı bilim- bilgi olmalı. Tek kanatlı kuş uçmadığı gibi tek kanatlı insanda pek yararlı olamaz. Yaz Kur’ân kurslarına gönderme, asla, kesinlikle, katiyen ihmal edilmemeli. Bugün bunu yapmayanların çocukları yasadışı örgütlerin, oluşumların mankudu olmuştur. Seçimlerde gördük ki, bu durum %50’ye ulaşmak üzeredir! Çok özenli, basiretli, liyakatli, ehliyetli, uzman olmalı. Eksik insan olmamalı. Ömür, eksiklikleri gidermeye yeter de artar bile!

Öğrenciye bilgi, bilinç kazandırmalı. Ülkemiz ve dünya tanıtılmalı. Etkinliklerle kazanımlar edindirmeli. Dini ve ahlakı eğitim verilmeli. Sorumlulukları öğretilip, yapması benimsetilmeli.

İslam dinin ve bilimin değer yargıları, değerler eğitimi ile kazandırılmalı. Benimsetilmeli. İçselleştirilmeli. Özümsetilmeli. Şı sıfatlar, meziyetler, maharetler, değerler öncelikle öğretilmeli:

Dosdoğru, dürüst, düzgün, güzel İslam ahlakı, edep, hayâ, hak hukuk içinde yaşama benimsetilmeli. Adil- adaletli olma, dosdoğru ve dürüst olma, cömert olma, stratejik çalışma ve çalışkanlık kazandırma, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma içinde olma, diğerkâm olma, dost ve can kardeş olma öğretilmeli. Yaşam biçimi yapılmalı. Duyarlı, hassas, fedakâr, cefakâr, zorluğa dayanma, güçlüğü aşma öğretilmeli. Güvenilir insan olmalı. Peygamberimiz gibi emin insan olmalı. Hoşgörülü, iyilik yapan, yardım yapan, hizmet eden, kardeş olan, özgürlüğü ve bağımsızlığı seven olmalı. Arkadaş, komşu, akraba seven olmalı. İnsan, hayvan, doğa, Allah cc. Seven olmalı. Yaratanın Allah cc. Olduğunu bilmeli. Özverili, sağlıklı yaşama, zararlı madde kullanmama, samimiyetle hak davanın insanı olma benimsetilmeli. Sevgi, saygı içinde olmanın olgunluk olduğu, pek çok kazanımı olduğu öğretilmeli. Sözünde duran insan olmalı. Kaypak, kalleş olmanın zararları anlatılmalı. Maddi, manevi anlamda temiz, çok temiz, tertemiz olmanın dinimizin emri olduğu içselleştirilmeli.

Çocuğa vatan, millet, devlet, İslam, Müslüman, insan sevgisi kazandırmalı. Bu değerlere hainlik etmenin, alçaklık olduğu öğretilmeli. Ahlakı olmayan kişi insan olmaz. İnsanlık dışı hareket eder. İnsana ve diğer canlılara, cansızlara değer ve önem vermez. Biz bunu ülkemizde ve dünyamızda görüyoruz. Öğrenciye amaç, hedef, gaye kazandırmalı. Boş bırakılmamalı. Araştırma, inceleme, gezi, gözlem yaptırmalı. Her olayın iç yapısını, perde arkasını öğretmeli. Çevre, doğa bilinci vermeli. Duyu organlarını değerlendirme öğretilmeli. Çoklu zekâ ile düşünmesi sağlanmalı. Çocukla, gençle iyi iletişim kurma öğretilmeli. Arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle çalışma, işbirliği yapma benimsetilmeli. Stratejik kaliteli ve verimli işler yapmanın kazanımları öğretilmeli.

Öğrenciye ufuk kazandırmalı. Ülkemiz ve dünya öğretilmeli. İyi ile kötü arasındaki fark kazandırılmalı. Kendini anlatma, anlatma, yazma becerisi kazandırma yaptırılmalı. Yetenekli, becerikli, etkin, etkili, yetkin olması sağlanmalı. Kendini ve başkalarını tanıma, sorunları çözme öğretilmeli. İşbirliği ile sorunların daha kolay çözüleceği anlatılmalı. Zamanını, sağlığı, vakti değerlendirmenin başarıya götüreceği kavratılmalı.

Öğrencilerimize pozitif ilimler, teknik- teknolojik beceriler, genel kültür, dini ilimler, sağlık bilgisi öğretilmeli. Bu bilgiler hem teorik hem de uygulamalı verilmeli. Dünyanın en iyi eğitim- öğretim koşulları sağlanmalı. Çağa uygun yetiştirilmeli. Zamanın gerektirdiği gibi donatılmalı. Düşünce biçimlerinin tümü kazandırılmalı. Düşünme öğretilmeli. Hayal kurma kazandırılmalı. Not tutma öğretilmeli. Rapor yazma belletilmeli. Birlikte çalışma ruhu kazandırılmalı. Planlama, programlama, projelendirme, organize etme yaptırılmalı. Bilgiye ulaşmasını ve kullanılmasını vermeli. AR- GE, inovasyon, algoritma, gelişim, değişim yapma kazandırılmalı. Farkındalık kazandırılmalı. Başarılı olmak için ısrarlı olması sağlanmalı. Bilgili, bilinçli olmalı. Bilgiyi geliştirip, kullanma öğretilmeli. Anlatma, yazma becerisi geliştirilmeli. En güzel olma ideali oluşturulmalı. Çalışmaya özel vakit ayırmalı. Sevinçle, coşkuyla ders çalıştırılmalı. Tanı- teşhis koyma öğretilmeli. İyilik yapma, yardım yapma, hizmet etme ideali kazandırılmalı. Sevgi, saygı duyma ahlak haline, huy haline getirilmeli.

Nesil- kuşak eğitim – öğretiminde aile, okul, cami, devlet, hükumet, medya hep bir amaç, hedef, gaye içinde hak özellikli hareket etmeli. Biri yaparken, diğeri bozmamalı, yıkmamalı. Ülkemizde ve dünyada genellikle böyle yapılmaktadır. Olumsuzu, zararı, ziyanı, çirkinliği, kötülüğü verenlere olanak ve fırsat vermemeli. Hak merkezli, hukuk eksenli hareket etmeli. En güzel örnek olmalı.

Çocuklara, gençlere doğruluğu, dürüstlüğü, düzgünlüğü, hakkı, hakikat, güzel ahlakı, edebi, hayâyı, ilmi, irfanı, fazilet değerlerini, adaleti, dostluğu, kardeşliği, eşitliği, özgürlüğü, fedakârlığı, huzuru, mutluluğu, kulluk bilincini kazandırmalı. Sabrı, sabretmeyi, hakka, hukuka uymayı öğretmeli. Saygılı olma, sevgi ile davranma öğretilmeli. Sorumlukla hareket etme, yükümlülükleri yerine getirme bilinci, alışkanlığı kazandırmalı. Alçak gönüllü, vakarlı- ağırbaşlı, yardımsever olma benimsetilmeli. Bencillik, kibirlilik, açgözlülük gibi kötü davranışlardan kaçınma öğretilmeli. Hak öğretilirken, sapıklık, sapkınlık, tehlikeden korunmada öğretilmeli. Tuzağa düşmeme bilinci vermeli.