Âlemlerin Rabbi yüce Allah cc. İnsanı en güzel, onurlu, akıllı, zeki, yetenekli, becerikli, meziyetli olabilecek şekilde yarattı.

Âlemlerin Rabbi yüce Allah cc. İnsanı en güzel, onurlu, akıllı, zeki, yetenekli, becerikli, meziyetli olabilecek şekilde yarattı. Yüksek bir hedefe, gayeye, amaca ulaşabilmesi için ona İslam dinini ve peygamberlerini gönderdi. İnsan sonsuz hayatın güzelliğine İslam dini yaşayışı ile ulaşmaktadır. İslam dini ve gönderilen her peygamber, insanlara dünya ve ahirette huzurlu, mutlu olması için hak din olan İslam dinini gönderdi ve de öğretti.

İki âlemde huzurlu, mutlu, rahat, kolay, ferah, felah bir yaşantıya sahip olmak için; dosdoğru İslam inancına, itikadına, ibadetine, İslam ahlakına, muamelatına, peygamberimiz gibi yaşantıya sahip olmamız gerekir. Kalp- gönül olarak İslam ahlakı ve güzelliği, ruh olarak İslam ruhu, düşünce ve yaşayış olarak; akıl, zekâ, ilim, bilim, meslek, kültür, İslam yaşayışına sahip olmalı.

Bizim hedefimiz; yaratılış gayemize uygun, dosdoğru İslam inancına sahip olarak, tüm varlığımız ile İslam dinini yaşamaktır.

İslam inancını, ibadetini, ahlakını, muamelatını hakkıyla ve layıkıyla yaşadığımızda, bizleri her türlü kötülükten, çirkinlikten, yalandan, yanlıştan korur.

Allah cc. Ankebut Suresi 45. Ayette mealen buyuruyor: “ Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak, elbette ( ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.”

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’ı bil, tanı, itaat ede, sev, saygı duy! Sakin hafife alma! Anlamazlıktan, bilmezlikten gelme! Dünya işlerinde en küçük askeri rütbe olan onbaşı, çavuş emrini dinliyorsun! Daire müdürüne itaat ediyorsun da; Allah’a sevgisizlik, saygısızlık, itaatsizlik sakin ha etme! Bunun cezası iki dünyada çok ağır olur. Bunu aklından asla çıkarma!

İnsanın ana başlık olarak birkaç tane asıl, esaslı görevi vardır. Bunlar:

1-      İnsanın, Allah’a karşı görevleri ve de Allah’a İslam dini, İslam inancı olarak iman etmek, inanmaktır.

2-      Allah’ın bildirdiği ibadetleri peygamberimiz sas. Gibi eda etmek, yapmaktır.

3-      Allah’ın yarattığı insanlara, hayvanlara, doğadaki canlı- cansızlara iyi davranmaktır.

4-      İslam ahlakı üzere yaşamaktır.

5-      İslam dininde farz, sünnet olan ibadetleri yapmaktır.

6-      Haram, günah, mekruh olan davranışlardan sakınmak, kaçınmaktır.

7-      Helal işlerde çalışmak, helal kazanmak, helal yoldan israf- savurganlık etmeden harcamaktır.

8-      Anne, baba, eşe, çocuklara, akrabalara, komşulara, arkadaşlara, tüm varlıklara en iyi, güzel şekilde davranmaktır.

9-      İman, amel, güzel ahlak konusunda duyarlı, hassas olmaktır.

10-   Sadece İslam dininin hak din olduğunu kuşkusuz kabul etmektir.

11-   İslam dini evrensel bir İlahi dindir. Akıl, ilim, bilim, iki âlem dinidir. İslam dini, insan yaratılışına en uygun değerleri taşımaktadır. Yaşaması kolay bir dindir. Aşırılık, gerilik, ölçüsüzlük, dengesizlik asla yoktur. Barış, sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik dinidir.

12-   İslam dini yaşantısı olmayanın; akıllı, mantıklı, sağduyulu, makul, ilmi, insani davranması mümkün değildir. Bunun içindir ki, dünyada olgun, erdemli, faziletli, değerli lider, üst yönetici bulmak çok zordur.

13-   Müslüman; dosdoğrudur. Doğru, dürüst olmak durumundadır.

14-   Müslüman güvenilir olmalıdır. Emanete ihanet- hainlik yapmamalıdır.

15-   Müslüman, akıllı, zeki, uyanık, dikkatli, gelişmiş olmalıdır.

16-   Müslüman, günah işlemeyi alışkanlık etmemeli. Her türlü haram, günahtan sakınmalıdır.

17-   Müslüman, dini, ilmi, bilimi, sanatı, kültürü, tekniği, teknolojiyi, yapay zekâyı, robotik endüstrisini, çağa uygun gelişmeyi bilip, uygulamalı. Sanat, meslek etmeli.

18-   İmanın esaslarına, ibadetleri peygamberimiz gibi yapmayı, ahlak ilke ve kurallarını öğrenip, yaşam biçimi yapmalıdır.

19-   Allah’a kulluk- ibadet görevlerini samimiyetle, dosdoğru yapmalı.

20-   Allah cc. Kur’ân, peygamber inkâr edecek kadar rezil, zelil, illetli, perişan duruma düşmemeli. Sapkın sapıkların söz, düşünce, davranışlarını övüp, uymamalı.

Allah cc. Kendine istendiği şekilde ibadet ettirmek için kılavuz, öğretici, eğitici peygamberler gönderdi. Vahiy İlahi kitapları ve peygamberleri görevlendirdi. Allah cc. Bu kitapta kendini tanıttı. Kendine ibadet edilmesini emretti.

                İbadet; Allah’a saygı gösterme, inanma, büyük görme, bizlere verdiği sayısız nimet ve berekete şükretme, hamt etme, teşekkür etmektir. Ama biz kendi aklımızdan estiği gibi ibadet etmek; ibadet etme olmaz. Kur’ân ’da emrettiği, peygamberimizin yaptığı şekilde ibadet etmeyiz. Emri dışında, istediğinin dışında hareket etme, ibadet kabul edilmez.

                İbadet yapmanın pek çok çeşidi, şekli bize bildirilmiştir. Beden ile yapılan, mal- mülk, para ile yapılan, hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler vardır. Zikir bir ibadettir. Dil ile yapılır. Her ibadetin sevabı farklıdır. İbadetin pek çok, sayısız yararları vardır.

                Bir insan Kelime-i Tevhit ve ya Kelime- Şahadet tümleçlerini bilerek, anlayarak, kabul ederek, söylediğinde Müslüman olur. Müslüman olduktan sonra İslam dinin ibadetlerini yapmakla yükümlü olur. Öncelikle;

1-      Vakit namaz, Cuma namazı, Bayram namazı gibi farz, vacip olan namazları mutlaka ama muhakkak kılmak gerekir. Bu Müslümanlığın olmazsa olmaz, başta gelen ibadetidir. Allah cc. 35 defa namaz kılmamızı emretmiştir. İmandan sonra İslam dinin en büyük, en önde gelen ibadeti; namaz kılmaktır. Namaz kılmak, Âdem as. Peygamberden beri tüm milletlere emredilmiştir.

2-      Oruç tutmak, ramazan orucu tutmak farzdır. Tüm ümmetlere emredilmiştir. Sevabı çok fazladır.

3-      Zekât vermek de önemli ibadetlerdendir. Yardım etmenin pek çok çeşidi bulunmaktadır. Farz kılınmıştır.

4-      Hac yapmak da farz bir ibadettir. Koşulları yerine geldiğinde yapılmalıdır. Hac yapma olanağı yoksa umre yapılmasında fayda vardır.

Akıllı olanlar, ergin olanlar, ibadetleri yapmakla yükümlü, sorumlu tutulmuştur.

                Müslüman, bilgili olmalıdır. Bilmeden İslam dini yaşanılmaz. İslam dinin pek çok konuda asıl, esaslı, detaylı bilgisi vardır. İslam dini bir ilimdir. İlim öğrenilmeden, kazanılmaz.

İslam dininin şu hususları, hükümleri vardır:

1-      Farzlar.

2-      Farzı ayınlar.

3-      Farzı kifaye.

4-      Vacipler.

5-      Sünnetler.

6-      Sünneti müekkede.

7-      Sünneti gayrı müekkede.

8-      Müstehab.

9-      Mubah.

10-   Haram- günah.

11-   Mekruh.

12-   Harama yakın mekruh.

13-   Helale yakın mekruh.

14-   Müfsit.

15-   İsraf gibi hükümleri bir Müslüman detayı ile bilmelidir. Öyle bilgisizlikle, birikimsizlikle, cahillikle, cehalet içinde olmakla, Müslümanlık tam anlamı ile samimiyetle yaşanılmaz. Yaşanmadığı için Müslümanım diyenler cehalet, haram, günah, mekruh içinde perişan olmaktadırlar.

İslam dini temizlik dinidir. Maddi, manevi anlamda tertemiz olmayı emreder. Temizliğe çok önem ve değer verir. Temiz su kullanmağı ister. Taharet almayı, boy abdesti almayı, namaz abdesti almayı, elbiselerin temiz olmasını, evin, çevrenin temiz olmasını ister. Bunları yapmak farz ibadettir. Yapmamak haramdır- günahtır.

Bakara suresi 222. Ayette; çok tövbe etme, iyice temizlenme emredilmektedir.

Peygamberimiz sas. İse temizlik imandandır. Temizlik imanın yarısıdır, demektedir.

İslam ahlakında olma, İslam ahlakı ile yaşama emredilmektedir.

Bilmiyorsak; öğrenme, öğretme, güzel örnek olma da farz kılınmıştır.